archiv
Učitelské noviny č. 1516/2013
tisk článku

FINANČNÍ OTAZNÍK

Před ministerstvem práce a sociálních věcí se nedávno zase demonstrovalo. Lidé, kteří kvůli svému postižení mají omezenou nebo žádnou možnost uživit se vlastní prací, upozorňovali na to, že přicházejí o sociální dávky. Ne proto, že by se zázračně zlepšoval jejich zdravotní stav, ale změnil se systém posuzování schopnosti zapojit se do pracovního procesu. Už není podstatná diagnóza, ale je důležité, jak rozhodne posudková komise o schopnostech člověka pracovat, a tím pádem o nároku na výši sociální podpory.

Ministerstvo školství připravuje velmi podobný systém, používá dokonce velmi podobných slov. Novelou školského zákona chce ustoupit od přiznávání navýšeného normativu pro žáky na základě jeho diagnózy, důležitější budou podpůrná opatření, která ten který žák potřebuje. I finanční dotace se bude tedy odvíjet od schopnosti dítěte plnit nároky školy, což je jen z druhé strany popsaná nutnost určité míry podpůrných opatření.

Je dobře, že ministerstvo školství stanovuje pedagogický systém popisu stavu žáka, že diagnózu jako medicínský termín bere jako jeden z faktorů pro pedagogické rozhodování. Mohl by to být posun kupředu, mohlo by to přispět k individualizaci péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Problém je v tom, že při diskuzi o nastavení podpůrných opatření a jejich významu pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je ekonomická stránka, finanční podpora těchto podpůrných opatření odsouvána na pozdější dobu. Možná ministerstvo školství čeká, jak dopadne rozpočet příštího roku. Možná má samo obavy, zda bude schopno pokrýt nároky žáků, které z doporučení podpůrných opatření vyplynou.

Jestliže má ale nový systém zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami právě nastavením potřebných podpůrných opatření, pak by měla být cesta opačná – nejdřív spočítat, kolik peněz pro jeho zavedení je potřeba, a pak přenést odpovědnost za zajištění této částky na ministra financí. Jinak se může stát, že podobně jako v sociální oblasti bude nový systém zdánlivě lepší, ale podmínky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se de facto zhorší.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz