archiv
Učitelské noviny č. 13/2013
tisk článku

Světový den vody na ZŠ Závodu míru

Letos uplynulo 20 let od vyhlášení svátku Světového dne vody, který připadá na 22. března. V souvislosti s tímto výročím organizace UNESCO vyhlásila rok 2013 Mezinárodním rokem vodní spolupráce. Jako člen sítě Přidružených škol UNESCO připravila naše škola pro žáky druhého stupně projektový den k „vodnímu“ tématu.

Žákům byla nabídnuta široká škála nejrůznějších témat souvisejících s vodou, například Voda pro žíznivá města, Voda nad zlato, Voda ve vesmíru, Voda pro 21. století, Voda a zdraví, ke kterým měli vyhledat informace. Ty následně zpracovali podle předem stanovených kritérií do podoby plakátů. Nejzdařilejší pak budou vystaveny, prezentovány žákům prvního stupně a nepochybně se také stanou zajímavým námětem k zamyšlení pro návštěvníky školy.

Žáci si při plnění úkolu vyzkoušeli i práci v jiných týmech, než jak jsou zvyklí z předešlých let. Tentokrát jsme nezvolili skupiny tvořené žáky napříč 6.–9. ročníkem, ale vytvořili jsme dvě kategorie: 6.–7. ročník a 8.–9. ročník. Tomuto dělení také odpovídala náročnost zadaných témat. Při své práci mohli žáci využívat PC učebny, školní knihovnu, konzultovat s učiteli…

Nechtěli jsme, aby si žáci pouze osvojovali nové faktické znalosti, ale aby si především vyzkoušeli, jak efektivně pracovat v týmu, rozdělit si úkoly, vzájemně si pomoci, vyslechnout a respektovat názor druhých, diskutovat o různých možnostech řešení atd. Věříme, že to přispělo k posílení dobrých vztahů mezi žáky, a to i mimo rámec třídních kolektivů.

Všechny skupiny odvedly výbornou práci, je velmi těžké vybrat nejlepší projekty. Na závěr žáci odpovídali i na krátký dotazník, který nám jistě pomůže při organizaci podobných projektových dnů v budoucnosti. My, vyučující, jsme během celého dne vnímali příjemnou pracovní atmosféru a věříme, že i žáci to cítili podobně a tento den pro ně nebyl ztraceným časem.

Jiřina Petráková, Markéta Bucha-rová, ZŠ Závodu míru, Pardubice

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz