archiv
Učitelské noviny č. 13/2013
tisk článku

NADACE OLGY HAVLOVÉ BUDE HRADIT OZDRAVNÉ POBYTY DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil výběrové řízení na příspěvky z Fondu profesorky Šilhánkové. Fond bude financovat ozdravné pobyty dětí a mladých lidí do 26 let se zdravotním postižením. Tvoří jej finanční prostředky ve výši 2 200 000 korun. Žádosti o příspěvek z fondu mohou podávat jednotlivci i nestátní neziskové organizace, které pečují o děti a mladé lidi se zdravotním postižením nebo jim poskytují sociální služby.

V roce 2012 obdržel Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové část dědictví po paní profesorce Ludmile Šilhánkové. Paní profesorka sama určila, na co bude dědictví použito: na vzdělání a rekreaci dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. „S velkou vděčností se ujímáme tohoto velkorysého dědictví a zakládáme fond, jehož prostředky budou využity do dvou let,“ říká Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové. „Škoda, že jsme paní profesorku dříve neznali. Jistě bychom si s ní dobře rozuměli. Měla zdravotní postižení a věnovala se druhým, mohla být tedy i kandidátkou na Cenu Olgy Havlové“, dodává Milena Černá. Finanční prostředky budou rozděleny v rámci výběrového řízení. Uzávěrka pro příjem žádostí je 5. května 2013. Maximální výše příspěvku u fyzické osoby je 5 000 korun a maximální výše příspěvku u organizací se řídí počtem zúčastněných osob se zdravotním postižením. Žádosti se zasílají poštou a musí obsahovat povinné přílohy specifikované na webových stránkách nadace: http://www.vdv.cz/programy/zdravotnictvi/fond-profesorky-silhankove/.

Paní Šilhánková se narodila 27. 11. 1927 v Čermné u Domažlic. V roce 1950 absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a po studiích krátce pracovala ve Výzkumném ústavu kvasného průmyslu. Od roku 1952 se pak celý život věnovala svému oboru na VŠCHT. Habilitovala se v oboru mikrobiologie v r. 1966 a pro tento obor byla jmenována v r. 1991 profesorkou. Byla mezinárodně uznávanou mikrobioložkou v oboru genetiky kvasinek. Zemřela v Praze 15. 6. 2011. Život Ludmily Šilhánkové byl poznamenán onemocněním poliomyelitidou v dětství s celoživotními následky. Podle svědectví svého blízkého okolí se vždy vyznačovala optimismem a chutí do života. Patrně proto se soustředila na pomoc pro lidi, kteří žijí naplno i přes svůj zdravotní hendikep.

noh

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz