archiv
Učitelské noviny č. 13/2013
tisk článku

NEJDE O TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, JDE O UNIVERZITY

Návrh novely vysokoškolského zákona není reformou terciárního vzdělávání, ale v prvé řadě jde o jakýsi soubor logistických opatření majících někde více, jinde méně zmodernizovat fungování vysokých škol, a to zejména těch veřejných. Samotný text návrhu novely doprovází relativně podrobný katalog témat, který je průvodním manuálem k novele samotné. Z rukopisu novely i katalogu je evidentní, že za ním stojí ministr školství, který sám byl ještě poměrně nedávno rektorem jedné z našich nejlepších univerzit a zároveň i předsedou České konference rektorů. Je to nepřímo patrné zejména i z toho, že nejvíce jsou navrhovaným změnám nakloněni právě rektoři, méně pak, nebo přesněji řečeno s daleko pestřejším spektrem postojů, členové Rady vysokých škol. V radě jsou přítomni i zástupci některých soukromých vysokých škol, ale ty není mnoho slyšet. Novela se jich dotkne méně než škol veřejných, což jim, jak se zdá, docela vyhovuje.

Co se však podstatně dotkne škol nejen veřejných, ale do jisté míry i těch privátních, je skutečně zásadní reforma akreditačního řízení. Ta je bezpochyby tou největší chystanou změnou v legislativě vysokých škol. A také tou nejpotřebnější. I kdyby kvůli ničemu jinému, tak už jen z důvodu nutnosti reformy povrchního a byrokratického akreditačního systému je novela nutná. Kdyby totiž kontrola našich vysokých škol fungovala v minulosti opravdu dobře, nikdy by nemohlo dojít k tak příšerné kauze, která se udála na plzeňských právech.

Ti, jež také není příliš slyšet, ale kteří jsou jistě nespokojeni, jsou ředitelé některých vyšších odborných škol. Kdyby totiž šlo o skutečnou proměnu celého sektoru, a nejen hlavně univerzit, vošky by zákonitě musely být vtaženy do hry. I sám ministr Fiala uznává, že by bylo dobré využít jejich potenciál, který spočívá ve skutečně praktickém vysokoškolském vzdělávání, jež většina našich univerzit postrádá. Do toho se však ministr pustit nechce. Proč? Myslím, že se obává, že by v relativně krátkém čase, jenž mu ve funkci ještě zbývá, tuto změnu již nezvládl. A nestihl by ji zejména proto, že by k provedení tohoto kroku včas nezískal podporu svých akademických kolegů, především opět rektorů univerzit. Nedělejme si iluze. V prvé řadě nejde o kvalitu našeho terciárního vzdělávání, ale o boj o přežití. Proč by tedy univerzity měly zvýhodňovat potencionálního konkurenta?

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz