archiv
Učitelské noviny č. 12/2013
tisk článku

Učíme se navzájem aneb Truhláři z Přímětické v Německu

Projekt „Učíme se navzájem“, který je s úspěchem realizován v SOU a SOŠ SČMSD v ulici Přímětická ve Znojmě, by mohl nést dovětek: Učíme se bez ohledu na hranice, jazyk, národnost. Projekt chce totiž ukázat mladým lidem, kteří se připravují na budoucí povolání, v tomto případě žákům oboru Truhlář, že další vzdělávání, jazykové znalosti a kontakty s Evropou nejsou pro jejich budoucí profesi k zahození.

A tak budoucí truhláři Petr Liška, Vladimír Brázda a Kamil Samek odcestovali dne 17. 2. 2013 do Německa na třináctidenní studijní pobyt. Ve městě Weidenu je čekali staří známí z partnerské školy. Studenti obou škol se totiž již stihli seznámit prostřednictvím internetu a zejména během pobytu německých žáků ve Znojmě, kdy společně vytvářeli výkresovou dokumentaci výrobků. Nyní bylo jejich úkolem návrhy zrealizovat a dotáhnout do zdárného konce.

Znojemští studenti byli zvědaví na vybavení německé školy. Ta zahrnuje přes tři tisíce žáků a více než stovku pedagogů. Přímo se nabízí možnost srovnání. Naši kluci a jejich učitelé se shodli na tom, že dílny mají lepší v Německu, u nás vedou školní učebny.

Členové česko-německých týmů se hned začali věnovat projektu, zaměřili se na výběr materiálu, nařezání a hrubé opracování dřeva. Znojmáci přitom ocenili místní vychytávky – elektronické nastavení hoblovací frézy či kryty na rotačních zařízeních. Truhláři zde vyrábějí také sedací nábytek z kartonu, kterým vybavili sekretariát školy, či obrovskou lavici, která bude sloužit jako reklama oboru před školou.

Mimo dílny zaujala české studenty třeba telefonní budka před budovou školy, která již neslouží svému původnímu účelu, a tak se stala samoobslužnou knihovnou, kam škola směřuje vyřazené knihy. Zájemci si mohou vybrat dle zájmu, popř. zdarma pořídit dárky pro celé příbuzenstvo.

V dalších dnech zvládli truhláři vedle práce na projektu také prohlídku pracovišť odborného výcviku, zúčastnili se teo-retického vyučování a ve volném čase absolvovali prohlídku města a okolí i sportovní aktivity.

Znojemskou výpravu zastihla ve Weidenu i inspekce ze spolkové vlády, která byla okamžitě nasměrována k truhlářům coby jednomu z nejlepších oborů ve škole. Češi prezentovali svou práci ke spokojenosti vedení školy i zástupců vlády.

Závěrečná evaluace shrnula přínosy a poukázala na detaily, které je ještě třeba vyladit. Žáci získali při systematickém zhotovování výrobku perfektní poznatky z oboru, poznali, na co si musí dávat pozor, jak si práci ulehčit, jak dosáhnout preciznosti. Čeští studenti se díky týmové spolupráci značně zdokonalili v němčině, dokonce pronikli i do německého truhlářského žargonu, jehož výrazy by ve slovníku těžko hledali.

Projekt dokázal, že rychlá a pružná integrace do Evropské unie není pro naše mladé lidi problém. Svědčí o tom i skutečnost, že byl Česko-německým fondem budoucnosti vyhlášen projektem měsíce března.

Milan Brzkovský, vedoucí oboru Truhlář

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz