archiv
Učitelské noviny č. 12/2013
tisk článku

OTAZNÍKY KOLEM REVIZE RVP PV

Mateřinky byly ze všech stupňů škol první, které měly svůj rámcový vzdělávací program, a najely na něj celkem bez problémů. Respektive žádný rozruch kolem toho nebyl. Poklidnou hladinu rozvířilo až rozhodnutí exministra Dobeše nastavit mateřským školám standardy a učinit je součástí RVP PV. Přibližně ve stejné době se začalo hovořit o nutné revizi „ervépéčka“. Jeden pracovní tým se rozplynul, o dalším se jen špitalo. Byl, nebyl? Kde chybějí informace, množí se dohady. Budou změny k lepšímu, nebo k horšímu? Stávající dokument upřesní, nebo sešněrují? Pod novým vedením ministerstva se konečně začíná pracovat na revizi. Ale opět je kolem ní ticho. Rozhovor na toto téma není v současné době aktuální, dověděli jsme se před časem.

Na portálu NÚV byla koncem listopadu zahájena veřejná diskuze ke stávajícímu RVP PV. Dohady o budoucí podobě dokumentu však zůstaly. Tím spíš, že ze strany MŠMT se učitelky dovídají minimum. Jako by se v jejich oblasti nic nedělo, jako by je žádné změny nečekaly. Nespokojenost s neinformovaností bylo možné zaznamenat snad na každém jednání, kde se mateřinky v poslední době sešly. Bylo tomu tak i v závěru ledna na konferenci, kterou v Brně uspořádal Český výbor OMEP spolu s Pedagogickou fakultou MU.

„Myslím, že jedním z důvodů nejasností kolem revize RVP PV je i to, že se během dvou let na ministerstvu vyměnily čtyři referentky pro předškolní vzdělávání,“ odpověděla nám na náš dotaz ZORA SYSLOVÁ z Pedagogické fakulty MU v Brně, která má nad veřejnou diskuzí k RVP PV odborný dohled. „Zásahy, k nimž došlo za minulého vedení MŠMT, byly přinejmenším zvláštní, leckteré mohly poškodit kvalitu předškolního vzdělávání. Například to, že z povinné dokumentace byla vyňata zpráva o vlastním hodnocení školy. Ředitelkám sice školský zákon i RVP PV ukládá povinnost školu hodnotit, ale nikde není řečeno, že písemně. Mateřské školy tak nyní nemají povinnost výsledky své práce dokladovat. Na rozdíl od základních a středních škol, které mají povinnost psát alespoň výroční zprávu o činnosti školy. Navíc, jak vyplývá z veřejné diskuze, právě tuto část RVP PV považují učitelky za problematickou. Je podle nich příliš stručná, nedostatečně vysvětlená.“

Na konci ledna portál NÚV ještě stále přijímal připomínky praxe. Zaznamenal přibližně 10 000 návštěv ze 4000 individuálních adres. Ale bohužel jen třicítku diskutujících. Do ukončení veřejné diskuze zbýval měsíc. Objevily se obavy, že by to pro ministerstvo školství nemusel být dostatečně reprezentativní vzorek.

„Domnívala jsem se, že když učitelky vědí, že mají šanci změnit něco podle svých názorů a zkušeností, že půjdou do diskuze s větší vervou,“ přiznala Z. Syslová.

Na konci února už byla situace o něco lepší – 5500 jedinečných adres, na 50 diskutujících. Další učitelky se chopily příležitosti říci ještě na poslední chvíli k revizi RVP PV své. Bude to ministerstvu jako sonda do názorů terénu stačit?

„Kromě internetové diskuze nejsou k dispozici žádné relevantní výzkumy, které by odpověděly na otázku, jaké problémy se ve školách v souvislosti s RVP PV vyskytují. Čerpat je možné jen ze zpráv ČŠI, ale ty popisují pouze formální soulad, popřípadě nesoulad školních a rámcových vzdělávacích programů. Ukazují však na mnohé, co se objevuje i v diskuzi. Měla by se změnit kapitola 10, která říká, jak má být zpracován ŠVP. Na příliš široké mantinely upozorňují jak učitelky, tak zprávy ČŠI.“

Nejvíc příspěvků však v diskuzi na metodickém portálu RVP směřovalo k takzvaným KOVům – Konkretizovaným očekávaným výstupům. A názory se výrazně liší. Vítají je zejména začínající učitelky mateřských škol, pro které jsou výborným pomocníkem. Zkušené učitelky a ředitelky ale připomínají, že se vymykají systému RVP PV. Podle jejich názoru by měly být jen připojeným metodickým materiálem, nikoli povinnou součástí RVP PV a v návaznosti pak školních a třídních vzdělávacích programů.

V období zápisů do základních škol se opět začalo mluvit o tom, že rámcové vzdělávací programy, jimiž se řídí práce v mateřských a základních školách, na sebe nenavazují.

„Programy na sebe navazují velice dobře. Měla jsem možnost si to ověřit v praxi, protože jsem dělala analýzu obou programů se studenty,“ konstatovala Zora Syslová. „Na jednu věc bych ale chtěla upozornit. Pokud se dělají úpravy v RVP ZV, měly by revize obou dokumentů probíhat v součinnosti. Aby se nestalo totéž, co před deseti lety. Program pro předškolní vzdělávání vznikl v roce 2001, teprve po něm byl dokončen RVP ZV. Protože se zjistilo, že v rámci pro předškolní vzdělávání chybějí klíčové kompetence, a tím pádem RVP PV nenavazuje na RVP pro základní vzdělávání, kde se kompetence staly základními cílovými kategoriemi, bylo nutné RVP PV dopracovat. Stalo se tak ve verzi z roku 2004. Teď už jsou klíčové kompetence zakotveny i v RVP PV.“

Mají pravdu učitelky, které tvrdí, že rozpor je už v samotném základu? Zatímco cílem předškolního vzdělávání je snažit se o maximální rozvoj předpokladů každého dítěte, základní škola sleduje především výkon.

„To bych neřekla,“ oponuje Z. Syslová. „Podle mého názoru jsou oba programy zaměřeny na rozvoj osobnosti. Rozdíly budou spíš v tom, jak je učitelé jednotlivých škol chápou a do jaké míry jsou schopni myšlenky rámcového vzdělávacího programu realizovat.“

Na portálu RVP si teď můžete přečíst Souhrn diskuze k 20. únoru 2013 a připojit k němu svůj názor. Byla by škoda propást šanci k ovlivnění programu, který řídí práci mateřských škol.
Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz