archiv
Učitelské noviny č. 11/2013
tisk článku

Více než 100 milionů korun podpoří praxi žáků

Propojit teoretickou a praktickou výuku ve všech skupinách středoškolských oborů, prioritně v oborech technických, a obnovit důvěru zaměstnavatelů v odborné vzdělávání – to je ambiciózní cíl projektu, který si vydupali ze země zástupci firem. Vidí v něm především šanci, jak v Česku zavést prvky duálního systému odborné přípravy, který funguje v německy mluvících zemích.

Duál ano i ne

Jde o projekt, který si na Evropské komisi vybojovalo ministerstvo školství poté, co většina z tzv. individuálních projektů národních byla ještě za úřadování exministra školství Josefa Dobeše hlavně kvůli jejich mizerné kvalitě smetena ze stolu. Projekt POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) měl štěstí, což s povděkem kvitovali zejména zástupci zaměstnavatelů. Nesporným faktem nicméně je, že jejich účast při zrodu projektu byla jedním z hlavních argumentů, proč byl nakonec schválen.

Projekt s rozpočtem 106,5 milionu korun, jehož závěr je plánován na červen 2015, řeší ministerstvo školství společně s Národním ústavem pro vzdělávání, přičemž na jeho vlastní realizaci se budou podílet zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů ČR, Odborového svazu KOVO, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a další sociální partneři.
Zvlášť aktivně vystupuje Svaz průmyslu a dopravy (SPD), který v projektu vidí příležitost, jak v Česku zavést tzv. duální systém přípravy žáků.

„Projekt POSPOLU v zásadě vychází z principu duálního vzdělávání, po kterém v průmyslu voláme delší dobu. Ve firmách studentům rádi umožníme, aby si prakticky vyzkoušeli, to čemu se ve škole teoreticky naučili. Od projektu očekáváme, že pomůže nastavit jasná pravidla pro spolupráci škol a firem,“ uvedl viceprezident SPD Pavel Juříček.

Duál neboli tradiční systém „teorie v rukách státu, praxe v rukách podniků“ doporučila českému školství loni v květnu Česko-německá obchodní a průmyslová komora. Proti se však postavila Hospodářská komora ČR. Její viceprezident Zdeněk Somr pro UN namítl, že cestou je spíše zajistit žákům více praxe.

„Kvůli větší hodinové dotaci na praxi není nutné vyměnit stávající systém postavený na rámcových vzdělávacích programech (RVP) za úplně nový systém duální,“ uvedl Z. Somr. „Navíc RVP větší objem praxe umožňují a řada škol, které spolupracují se zaměstnavateli, praxi ve firmách využívá v podobné intenzitě jako v sousedním Rakousku a Německu. Co chybí, je pro školy povinná standardizace a kvalita praxe u zaměstnavatelů, ne duál. Kromě toho pro malé a střední firmy, na kterých je postaveno 90 procent české ekonomiky a které také zastupujeme, duál není dobré řešení – byl pro ně příliš nákladný, a proto nedosažitelný. Velcí zaměstnavatelé už své soukromé školy postavené na principech duálu mají a rozvíjí je v rámci systému RVP. Nevidím tedy jediný důvod, proč současný systém plošně měnit.“

Podle věcné manažerky projektu Taťány Vencovské však bude projekt ověřovat jen některé prvky duálního systému, ty, které mohou být životaschopné v českých podmínkách. O ryzí duál, jak ho známe z Německa nebo Rakouska, prý ale nepůjde.

„Je třeba respektovat zákonitosti, a tedy i odlišnosti našeho vzdělávacího systému,“ uvedla T. Vencovská.

Vzorové modely

Základem projektu, který by měl víc propojit školy a firmy, je vytvoření 56 modelů jejich spolupráce a následně ověření části z nich (technického zaměření) v reálné podnikové praxi.

„Školy i firmy dostanou příležitost vyjádřit se, co funguje dobře, co špatně a proč, a pak navrhnout řešení,“ uvedla T. Vencovská s tím, že v první fázi budou vytvořeny dva obecné modely spolupráce, pro obory s maturitou a vedle toho i pro obory s výučním listem. Poté se začne pracovat na jejich aplikaci pro jednotlivé skupiny oborů, až vznikne zmíněných 56 modelů spolupráce.

„Ověřování bude probíhat dodavatelsky, formou veřejné zakázky tak, že se společně přihlásí škola a firma, které předtím uzavřou partnerství. Přínosem projektu pro školy bude systémová opora pro realizaci části praktického vyučování v reálném prostředí firem – díky tomu žáci získají praktické dovednosti, které jim usnadní pracovní uplatnění,“ konstatovala věcná manažerka projektu.

To bylo o první, stěžejní fázi projektu. Jsou tu ale ještě dvě další.

Projekt počítá s přípravou vzdělávacích programů pro zaměstnance firem, učitele a zřizovatele škol. A nejen to. Měl by vzniknout i návrh, jak zapojit do výuky odborníky z praxe, jimž chybí pedagogické vzdělání. Měly by vzniknout dokonce dvě nové profesní kvalifikace Instruktor a Odborník z praxe (včetně odpovídajících přípravných kurzů), které budou součástí Národní soustavy kvalifikací.

A konečně díky projektu POSPOLU a jeho doprovodným analýzám a plošným šetřením na všech českých středních a vyšších odborných školách by měl vzniknout ucelený návrh, jak změnit především legislativu, aby spolupráce škol a firem konečně nabrala takové obrátky, aby žáci odcházeli ze vzdělávání kvalifikovaní a uplatnitelní na trhu práce.

Petr Husník

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz