archiv
Učitelské noviny č. 10/2013
tisk článku

Připraveni pro život

Již šestý měsíc realizujeme v Základní škole Zlín, Mostní projekt OP VK s názvem Připraveni pro život, který je zaměřen na problematiku vzdělávání a poskytování komplexní péče zdravotně postiženým žákům školy. Hlavním cílem, který realizátoři projektu sledují, je rozšíření stávající speciálně-pedagogické péče o žáky na základě jejich potřeb a zlepšení současných vzdělávacích podmínek ve škole.

Jsme velmi rádi, že se nám v rámci projektu již podařilo zahájit činnost Metodického a konzultačního centra, jehož pracovníci ve složení psycholog, logoped, speciální pedagog a koordinátor „Centra“ společně poskytují odbornou i metodickou podporu žákům školy, jejich rodičům a učitelům především v oblasti psychologické a logopedické péče.

Dále pak rozšířit stávající nabídku volnočasových aktivit pro žáky a zařadit do nich i do vyučování netradiční terapeutické techniky, ke kterým patří canisterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, pohybová terapie a další.

Podle našich dlouholetých zkušeností všechny využívané metody napomáhají žákům školy nejen k uvolnění, relaxaci a psychickému zklidnění, ale také ke zvýšení sebevědomí a sebepoznání.

Součástí aktivit projektu je pořádání pravidelných rukodělných dílniček pro žáky, jejich rodiče a veřejnost, na kterých mají všichni přítomní možnost vyrobit si v odborných dílnách vlastnoruční dárek. První dílničky již proběhly v listopadu 2012 pod názvem Předvánoční tvoření. Další budou následovat v jarních měsících, tentokrát se zaměřením na tvoření výrobků pro maminky.

K dalším naplánovaným aktivitám projektu patří zpracování výukových materiálů k průřezovému materiálu Osobnostní a sociální výchova pro 4.–9. ročník. Jejich obsah bude vycházet ze školního vzdělávacího programu Škola pro život – umíme si poradit.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo na realizaci projektu získat finanční prostředky. Díky tomu můžeme kromě již výše zmíněných aktivit také zajistit pro pedagogy školy kvalitní vzdělávání v oblasti různých terapeutických technik, vybavit ve škole odborné učebny muzikoterapie, arteterapie a vytvořit zázemí pro pracovníky Metodického a konzultačního centra.

Za realizační tým Věra Kundratová, ZŠ Mostní, Zlín

 

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz