archiv
Učitelské noviny č. 10/2013
tisk článku

Geometrie v našem městě

Pedagogové ze ZŠ Komenského v Mostě našli způsob, jak děti zaujmout a přiblížit jim matematické učivo prostřednictvím mezinárodní spolupráce v rámci aktivity etwinning.

Učitel matematiky David Dvořák vymyslel projekt, který se týká geometrie kolem nás. Vznikl tak ojedinělý typ spolupráce zaměřený na matematické učivo s názvem Geometrie v našem městě a v okolí.

Chuť spolupracovat a načerpat nové poznatky o geometrii a architektuře i z jiné země měla za následek, že třídy 4. A a 4. B a jejich učitelé David Dvořák a Lenka Šnejdarová spolupracují v letošním školním roce s učitelkou Marií Eugenií Delgado ze Španělska a s jejími studenty na zajímavém mezinárodním projektu pod názvem „Geometry in our city and in the neighborhood“.

Žáci se seznamují s geometrickými tvary v anglickém a španělském jazyce, také s tělesy a jejich vlastnostmi pomocí modelů a prostřednictvím architektury města, kde bydlí. Seznamují se s plány i půdorysy a učí se pracovat s měřítkem. Děti používají geometrické pojmy jako přímka, polopřímka, rovnoběžka, různoběžka, kolmice a úhel.

Cílem této spolupráce je vymodelovat sledované stavby a vytvořit model náměstí. Vzniknou tak dva originální modely českého a španělského náměstí. Při spolupráci si děti z obou evropských zemí procvičují prostorové vidění i logické myšlení, ověřují si manuální zručnost a získávají nové dovednosti. Přesnost a preciznost si děti ověřují pomocí konstrukce daných obrazců. V projektu učitelé využívají deskové hry podporující u dětí logické a strategické myšlení. Geometrie se stane součástí života malých školáků, kteří získají mnoho poznatků prostřednictvím činnostního učení. Zároveň se děti při mezinárodní spolupráci dovídají nové informace o životě školáků ve Španělsku.

Z pohledu na současné vzdělávání vyplývá potřeba zvýšit zájem dětí o matematiku a přírodní vědy. Učitelé ze ZŠ Komenského v Mostě kombinují tradiční metody a také nové formy práce, při kterých využívají moderní technologie a různé pedagogické postupy, to vše proto, aby učení děti bavilo. Projektová práce Geometrie v našem městě a okolí učí žáky vnímat matematiku mimo školní prostředí a aplikovat nové poznatky v běžném životě.

David Dvořák,
ZŠ Komenského, Most

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz