archiv
Učitelské noviny č. 10/2013
tisk článku

Žáků ubývá, střední školy proto lanaří dospělé

V Dalovicích sázejí na zkoušky z profesní kvalifikace

V době demografického propadu není pro střední školy zrovna jednoduché přežít. Méně dětí vždycky znamená méně peněz. Vykrýt díru v rozpočtu po žácích, kteří už nepřijdou, se dá různě, nejvíc se ale sází na vzdělávání dospělých. V malé logistické škole v Dalovicích u Karlových Varů to zkoušejí také. A daří se jim.

Konkurence je ostrá

O dospělé, kteří se chtějí nebo musejí vzdělávat, je na trhu rvačka. Autorizovaných osob, tedy institucí, které mají ze zákona právo přezkušovat a vydávat certifikáty jednotlivých profesních kvalifikací, jsou už stovky. A nejde jen o školy. Ve hře jsou především soukromé vzdělávací agentury, ale i takové subjekty, jako je Hospodářská komora. Ta se nedávno pochlubila výsledky svého působení coby autorizované osoby, mimochodem největší v Česku. Na příkladu profese pokladní, kterou komora mezi desítkami jiných certifikuje, je systém profesních kvalifikací popsaný v Národní soustavě kvalifikací (NSK) dobře pochopitelný.

„Profesní kvalifikace pokladní je jedna ze 71 profesních kvalifikací ve dvanácti oborech, pro něž je Hospodářská komora ČR autorizovanou osobou oprávněnou provádět kvalifikační zkoušky. Zkoušky pro profesní kvalifikaci pokladní se skládají od března 2011 – v prvním roce se k nim přihlásilo 28 účastníků, z nichž 25 uspělo, v roce 2012 se přihlásilo 42 osob a úspěšných z nich bylo 39. Na letošní první zkoušku se přihlásilo pět uchazečů, úspěšní byli čtyři,“ uvedla mluvčí komory Lenka Vodná.

Podle ní zájemce o získání certifikátu potvrzujícího zvládnutí předepsaných znalostí a dovedností v profesi pokladní může nejprve absolvovat rekvalifikační kurz, který obsahuje teoretickou a praktickou část.

„Na závěr praxe, kterou účastníci kurzu absolvovali v jednom hypermarketu, probíhá praktická část zkoušky. Při závěrečné ústní zkoušce je její součástí nejprve test, na nějž navazuje samotná ústní otázka skládající se z deseti základních otázek, které ale mají řadu pod-otázek,“ dodala L. Vodná.

V systému profesních kvalifikací již získalo certifikát na 60 tisíc lidí. Číslo ale nijak dramaticky neroste. Motivovat dospělé k dalšímu vzdělávání je totiž stále hodně obtížné. Své o tom vědí i v Dalovicích u Karlových Varů.

Dalovice se staly krajským centrem logistiky

Kdysi to bývalo učiliště spojů zaměřené na poštovní služby, dnes se Střední odborná škola logistická a Střední odborné učiliště v Dalovicích zaměřuje na obor, jehož náplň ještě před pár lety uměl definovat jenom málokdo. Obrat to však nebyl dramatický, protože logistika a pošta mají k sobě docela blízko.

Ještě v roce 1999 škola sídlila v centrální budově karlovarské pošty. O rok později se už přestěhovala do nevelké obce Dalovice, která byla kdysi součástí krajského města. Do budovy bývalého internátu. Jde o překrásnou kulturní památku uprostřed dalovického parku.

Ačkoli je to pro Pražáka do centra Karlových Varů coby kamenem dohodil, dopravu má škola speciálně zajištěnou – kromě obvyklého MHD sem žáky vozí i školní autobus.

Logistickou školu navštěvuje každoročně zhruba 300 žáků. Včetně těch dospělých. Učitelský tým tvoří 22 kantorů, z nichž většina je zároveň certifikovanými lektory v kurzech celoživotního vzdělávání.

Kdysi byly pilotním oborem tradiční Poštovní služby. Po oborové restrukturalizaci, která proběhla zhruba v době přestěhování do Dalovic, se nabídka proměnila. V kraji unikátní (a potřebný) maturitní obor Logistika ve službách a finančnictví zaměřený na poštovnictví, finančnictví, cestovní ruch a veřejnou správu doplňuje druhý maturitní obor Provoz a ekonomika dopravy – logistika, který je orientován na dopravní a podnikovou logistiku, IT v logistice a soukromé podnikání. Jednou za tři roky se tady otevírají tříleté obory Operátor skladování a přepravy a Manipulant poštovního provozu a přepravy. Vyučenci pak mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Prvně jmenovaný obor se tradičně opírá o jednoho z dlouholetých partnerů školy, Českou poštu, která zaměstná každoročně přibližně třetinu absolventů.

Logistika je postavená na výpočetní technice, to samé musí platit i o výuce. Ačkoli jde o malou školu, díky své účasti v dlouhé řadě zejména evropských projektů se dokázala vybavit na špičkové úrovni.

Podle ředitelky Vladimíry Štrynclové uchazečů jako všude jinde ubývá i tady, ale díky převisu zájmu je prý pořád z čeho vybírat.

„Jsem přesvědčená, že logistika je oborem jednadvacátého století, prolíná snad všemi odvětvími. Náš úspěšný rozvoj do budoucna je ale samozřejmě také do značné míry závislý na návratu investorů do Karlovarského kraje. My jsme na něj připraveni,“ uvedla V. Štrynclová s tím, že na úřadu práce zůstane naprosté minimum absolventů školy. Kdo chce, práci si prý díky široce koncipovanému logistickému zaměření oborů najde.

Dospělí žáky sice nenahradí, ale bez nich to nepůjde

A teď k dospělým frekventantům z Dalovic. Jde sice řádově jen o jednotlivce, ale i ti se v malé škole počítají. Dlužno podotknout, že pouze ty největší střední školy se mohou vykázat řádově desítkami dospělých, kteří se přihlásili ke kurzům či zkouškám vedoucím k získání certifikátu určité profesní kvalifikace.

„Odborná škola bez vzdělávání dospělých nemůže existovat. Speciálně pro nás tato forma vzdělávání bude vždycky hrát významnou roli v rozpočtu. S naší oborovou nabídkou si totiž nemůžeme – jako třeba kuchaři nebo truhláři – vydělat v doplňkové činnosti v počátečním vzdělávání nějaké významné peníze navíc. Důležité v budoucnu také bude, aby se střední školy v kraji spojily do center dalšího vzdělávání, aby byly na trhu v konkurenci s dalšími, zejména soukromými vzdělávacími subjekty silné a schopné získat veřejné či firemní zakázky,“ konstatovala ředitelka Štrynclová.

Od praxe k výučnímu listu

Jak se v náborovém letáku školy píše, zkušenosti a praxe jsou k nezaplacení. Pokud však chybí „papír“, že člověk potřebné dovednosti ovládá, těžko to bude zaměstnavatelům vysvětlovat. Aby bylo každému vše jasné, je tu již zmíněná NSK a certifikáty profesních kvalifikací. V Dalovicích si jich od června 2010, kdy se stali autorizovanou osobou, akreditovali osm, které tak či onak souvisejí a logistikou. Mezi nimi je například Poštovní doručovatel, Pracovník poštovní přepážky či Manažer prodeje.

Je spíše výjimkou, když se nějaké škole podaří, aby si frekventant nějakého kurzu pro dospělé poskládal (a taky zaplatil) všechny zkoušky potřebné k získání úplné kvalifikace – tedy především výučního listu. V dalovické škole touto cestou získali výuční list v oboru Operátor skladování a přepravy zatím dva lidé-samoplátci. Předtím ale museli prokázat své schopnosti absolvováním zkoušky ve dvou ze tří profesních kvalifikací (Evidence zboží a materiálu, Manipulace se zbožím a materiálem a Manipulace se zbožím a materiálem ve skladu). Po závěrečné zkoušce, která je pro dospělce zdarma, protože škola na ni dostává příspěvek od státu, pak oba pokračovali v nástavbě až k maturitě. Letos už dokonce splnilo podmínky a k závěrečné zkoušce se přihlásilo dalších osm lidí. Tento příklad je podle slov ředitelky ideálem, který by chtěli ve škole rozvíjet.

„Profesní kvalifikace mohou hrát v životě důležitou roli. Vezměte si případ mladého kluka, který opustí obor truhláře, poněvadž ho nebaví. Když dosáhne plnoletosti, najde si práci v obchodním domě. Expeduje ve skladu a přesouvá zboží a jiný materiál. A protože je šikovný, záhy ho pověří i zpracováním dokumentace skladového hospodaření. Naučil se dvěma kvalifikacím. Ještě nedávno ale mohl jen těžko dosáhnout jejich uznání a získat příslušný certifikát. Když změní místo, nebude mít v ruce nic, co by dokazovalo, že tyto konkrétní činnosti ovládá. Díky systému NSK má šanci to změnit, když bude chtít,“ uvedla V. Štrynclová.

Jak probíhá práce s uchazeči

Jakmile dospělý uchazeč vstoupí poprvé do školy, ujme se ho akreditovaný konzultant, který s ním sepíše kompletní vstupní dokumentaci. Po registraci provede soupis dosaženého i neukončeného vzdělání, všech kurzů, školení a seminářů a taky to nejdůležitější: přehled pracovních zkušeností použitelných pro danou profesní kvalifikaci. Pokud konzultant uzná, že uchazeč je natolik zkušený odborník, navrhne mu rovnou termín zkoušky. Dodejme, že úspěšnost u takové zkoušky se posuzuje na základě vydaných hodnotících standardů NSK.

Jestliže ale konzultant najde v předepsaných dovednostech nějaké mezery, doporučí sérii přípravných kurzů, které škola umí ušít na míru. Umí i proto, že si před časem vytvořila učební plán založený na modulové struktuře, která je snadno přenositelná a upravitelná právě pro tyto účely. Pro smysluplné propojení počátečního a dalšího vzdělávání je to podle ředitelky velmi funkční metoda.

Chtělo by to víc osvěty

V. Štrynclová sází na marketing. Vymýšlí vzdělávací nabídku pro zaměstnance firem, s nimiž škola programově spolupracuje, a cíleně oslovuje další.

„Je to opravdu různé. Některým firmám je úplně jedno, jestli jejich pracovníci mají nějaký certifikát. Stačí jim dobře odvedený výkon. My se zaměřujeme hlavně na ty, které si vybudovaly nebo budují vnitřní systém vzdělávání. Je ale ještě dost zaměstnavatelů, kteří o systému profesních kvalifikací nevědí zhola nic. A je to škoda. Bez osvěty i na celostátní úrovni to budeme mít vždycky těžší,“ dodala ředitelka logistické školy v Dalovicích. Petr Husník

Logistickou školu v Dalovicích je možné vzhledem k její velikosti označit za školu rodinného typu. Navzdory poměrně malému počtu žáků se dokázala moderně vybavit. Hlavně díky spoustě projektů! Návštěvník v ní mimo jiné najde


3 multimediální učebny (cizí jazyky, logcentrumcentrum fiktivních firem, učebna vzdělávání dospělých),


5 učeben vybavených počítači a výukovým softwarem pro výuku většiny předmětů – zejména program Apost, SAP, Mont Blue, ATF.

Každá učebna má svůj počítač, který slouží pro účely elektronické třídní knihy, 8 učeben má napevno nainstalovaný dataprojektor propojený s počítačem a interaktivní tabulí.

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz