archiv
Učitelské noviny č. 10/2013
tisk článku

ZBYTEČNÉ TAJNOSTI

Tak už konečně víme, kdo pracoval na tvorbě Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (viz str. 14–16). Když se člověk na těch dvacet jmen podívá, bude jen vrtět hlavou, proč s poskytnutím této informace podepsaní zodpovědní – vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková a ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček – dělali takové ciráty. Vždyť kromě lidí, o kterých se ví, že přísahají již dlouho na bezbřehou inkluzi, mezi nimi byli i lidé s respektem. Jedna z účastnic těchto debat to vyjádřila lakonicky – jako bychom byli nějací konfidenti, které je nutné držet v tajnosti.

Možná to bylo proto, že tušili, že někteří jmenovaní se jednání pracovní skupiny ani neúčastňovali, jak potvrdili redakci UN. Možná, že jim bylo jasné, že čtyři posezení s vyslechnutím názorů se těžko dají považovat za účast na autorství tak rozsáhlého dokumentu, že bude evidentní, že oba dva oficiální autoři a jejich příznivci a vizionáři si to prostě nakonec sepsali podle svého a debaty byly více méně jen fíkovým listem.

Jména byla zveřejněna v době, kdy se podařilo prosadit skupině lidí nesouhlasících se Strategií její revizi, alespoň příslib tohoto vstřícného kroku se objevil. Revize by měla pravděpodobně souviset zejména s navrhovaným opatřením, které by vedlo k „legislativnímu znemožnění zřizování a provozování základních škol zřízených pro děti s lehkým mentálním postižením“, doufají lidé ze základních škol praktických.

Ve stejné době ministr školství podle tisku potvrdil už dlouhodobé prohlašování svého úřadu, že se s rušením základních škol praktických nepočítá. Je ale možné takovému tvrzení na sto procent věřit, když ministerský akční plán nastavuje těmto školám podmínky pro existenci a pro přijímání žáků, které lidé ze škol považují za výrazně omezující? Když se připravuje novela školského zákona, která by měla oblast vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nově upravit, podle lidí ze škol bez konzultace s nimi? Když v návrhu reformy financování regionálního školství najdete bod, který říká, že novela tohoto školského zákona upraví „nástroje regulace činnosti ‚speciálních škol‘, zejména základních škol praktických“? Nebo našlo ministerstvo slovem „regulace“ po „optimalizaci“ další eufemismus pro postupné rušení?

RADMIL ŠVANCAR

 

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz