archiv
Učitelské noviny č. 09/2013
tisk článku

2 x 5 kroků ke kvalitnímu školství, MŠMT, UN č. 6/2013

Jak a čím naplnit vize MŠMT v oblasti předškolního vzdělávání

1.         Stejná kvalita vzdělávání pro všechny děti

         Společný státem garantovaný a poskytovaný normativ – ano, ale nepřerozdělovaný krajskými úřady.

         Podpora malých mateřských škol – ano.

         Individuální přístup – ano, je nutné snížit počty dětí ve třídách nebo plošně přidat asistenty pedagogů, a to nikoli jen k hendikepovaným dětem. Za současných podmínek je individualizace vzdělávání pouze formální záležitostí.

         Mateřská škola je integrální součást vzdělávacího systému státu se zavedenou a státem chráněnou značkou.

Stát by se, podle V. Mertina, neměl tvářit, že je jedno, kam děti chodí – sousedské hlídání je prima, ale je to právě jen to „hlídání“.

 

2.         Podpora většího zájmu o matematiku a technické obory

         Motivace předškoláků – ano, ale nejen v předmatematické gramotnosti.

         Připojit gramotnost předčtenářskou a sociální.

         Zaměřit se na polytechnické dovednosti aneb více s dětmi experimentovat a tvořit.

 

3.         Pomoc školám

         Jasná formulace státní vzdělávací koncepce – ano.

         Nabídka podpůrných metodik – ano, ale ne jako závazné materiály.

         Změna způsobu hodnocení ŠVP Českou školní inspekcí ze současného příliš vyhraněného – je či není v souladu s RVP PV.

 

4.         Učitel = respektované a ceněné povolání

         Perspektiva a kariérní řád – ano, ale jedině za předpokladu, že ho budou realizovat erudované vzdělávací instituce.

         Jasné stanovisko státu a potažmo i MŠMT. Ve většině otázek škola versus rodina by měl stát stát za školou a především za profesionálně posouzeným prospěchem dítěte. Neznevažovat učitelské povolání nepromyšlenými výroky, špatně nastavenými a snadno odvolatelnými pravidly.

5.         Méně byrokracie, více času na vzdělávání

         Revize podzákonných norem – ano. Dobře připravená vlastní legislativa a efektivně připomínkovaná legislativa mimoškolských norem.

         Byrokracie je dána především zákony o archivnictví, spisové službě, o finanční kontrole, o sociálním a zdravotním pojištění, správním řádem atd. Pokud to nejde změnit, přidat mateřským školám administrativní zaměstnance.

         Odstranit podzákonné normy – např. vyhlášky a nařízení vlády.

         Snížit množství přímé vzdělávací a výchovné práce ředitelkám mateřských škol.

Pokud ministerstvo svůj nově vyhlášený krokový program myslí vážně, mělo by změnit priority a z bodu 4 udělat bod 1.

Se vzdělaným, váženým a dobře placeným učitelem, kterému stát garantuje stejné vzdělávací podmínky, jasnou vzdělávací politiku, podporu a metodickou pomoc opřenou o minimální administrativu, přijde do škol i stejná kvalita vzdělávání pro všechny děti.

Za Společnost pro předškolní vzdělávání a výchovu Pavla Petrů-Kicková, Eva Svobodová a Věra Jakoubková

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz