archiv
Učitelské noviny č. 09/2013
tisk článku

KRÁTKODOBÉ CÍLE V ČINNOSTECH NÚV ZAJIŠŤUJÍCÍCH PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Ředitel Národního ústavu pro vzdělávání Václav Hořejší s rozhovoru pro UN hovořil o zhruba půlročním „plánu“ hlavních změn, které by chtěl v oddělení pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci zajistit:

A.         Koncepční úpravy

            Rozdělení činností pracoviště podle struktury poskytovaných poradenských služeb v systému ČR na oblasti:

a)         Školního poradenství (VP, ŠMP, školní psycholog/speciální pedagog, logoped, sociální pedagog, asistent pedagoga).

b)         Školských poradenských služeb (PPP, SPC).

c)         Ústavní a ochranné výchovy (diagnostické a výchovné ústavy, SVP, DD, DDÚ).

B.         Analytická činnost

a)         Zmapování stavu poskytování služeb na všech úrovních systému.

b)         Definování potřeb ve vztahu k DVPP a metodickému vedení.

c)         Definování potřeb v oblasti metodické práce-intervence, diagnostika, psaní zpráv.

d)         Definování charakteru podpůrných a vyrovnávacích opatření.

e)         Zmapování stavu služeb na úrovni krajů.

C.         Komunikace

a)         Navázání komunikace se všemi relevantními profesními sdruženími.

b)         Obnovení komunikace se zástupci VŠ a Akademie věd.

c)         Obnovení spolupráce s mezinárodními organizacemi zajišťujícími kvalitu poradenských služeb v zemích EU i ve světě.

d)         Navázání komunikace se zástupci poradenských služeb na úrovni zřizovatelů.

e)         Spolupráce s ČSI na zjišťováních v systému.

D.         Programy DVPP

a)         Restrukturalizace vzdělávací nabídky.

b)         Zajištění vzdělávacího standardu pro školská poradenská zařízení.

c)         Doplnění témat prevence rizikového chování, školních poradenských služeb, standardních činností, kvality psaní zpráv.

d)         Doplnění témat z oblasti dynamické diagnostiky a nových diagnostických nástrojů.

e)         Nastavení mechanismů evaluace programů DVPP.

f)          Obnovení supervizních výcviků.

g)         Obnovení a rozšíření sebezkušenostních výcviků pro poskytovatele poradenské činnosti.

E.         Poradenská a intervenční práce v oddělení

a)         Nastavení procesuálních a procedurálních standardů poskytovaných poradenských služeb v oddělení.

b)         Restrukturalizace zastoupených profesí v rámci možného poskytování služeb.

c)         Výcviky poskytovatelů služeb v užívání nových nástrojů.

d)         Nastavení pravidel pro poskytované služby v souladu se zákonem 101/2000 sb., o ochraně osobních dat a údajů.

e)         Zajištění služeb pro cizince.

F.         Podpora specifické poradenské péči na úrovni krajů

a)         Pokračovat v koordinaci péče o nadané.

b)         Obnovit koordinaci koordinátorů o děti s autismem na úrovni krajů.

c)         Obnovit koordinaci péče o zdravotně postižené na úrovni krajů.

d)         Pokračovat v koordinaci logopedické péče na úrovni krajů.

Podpora poradenským službám na úrovni škol

a)         Kvalita a struktura služeb.

b)         Podpora modelu inkluzivního vzdělávání.

c)         Podpora zavádění nových forem podpůrných opatření.

d)         Podpora restrukturalizaci ZŠ praktických.

G.        Obnovení činnosti Agentury pro certifikace.

H.         Obnovení přípravy psychologů na zkoušky psychické způsobilosti v rámci zákona o ústavní a ochranné výchově.

I.          Obnovení vydávání čtvrtletníku Zpravodaj pedagogicko-psychologického poradenství, který byl již zařazen mezi periodika s možností zařazení do RIV.

J.         Obnovení vydávání metodických materiálů a distribuce stávajících.

K.         Vytváření nové legislativy – §16 školského zákona a s tím související změny vyhlášek.       

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz