archiv
Učitelské noviny č. 09/2013
tisk článku

NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Od předepsaného ukončení zápisů do 1. ročníku základní školy uplynulo pár dní, když se objevil návrh na posunutí uzákoněného věku o jeden rok. Budoucí prvňáčci by podle něj měli nastupovat do školy nikoli v šesti, ale v sedmi letech. Zajímalo nás, jak vidí situaci ředitelé především ve světle zápisů do jejich škol.

MIROSLAV STROUHAL,

ZŠ Velké Němčice

Kdybych to měl brát podle letošního roku, tak bych byl asi pro. Letos máme zapsaných 26 žáků, ale podle dokumentace z toho osm rodičů uvažuje o odkladu. Což se mi zdá poměrně hodně, zvlášť když z oněch 26 jsou další čtyři žáci, kteří žádali o odklad před rokem. Ale nemyslím si, že by posunutí začátku školní docházky problém vyřešilo. Jedině snad kdyby se tím pádem už o žádném odkladu nediskutovalo. Teď jako ředitel nemám jediný důvod odklad nedat.

 

MILOŠ RABDULA, ZŠ Letovice

Návrh na zahájení školní docházky v sedmi letech mi vyrazil dech. Vždyť je to úplně „mimo mísu“. Zřejmě to je reakce z převládajícího dojmu, že do 1. tříd obecně přicházejí děti stále méně připravené na školní docházku. Před třemi čtyřmi lety to u nás bylo stejné, pak jsme začali důvody podrobně sledovat. Ukázalo se, že se objevují problémy v logopedické péči, v rozvoji sluchového a zrakového vnímání, v pravolevé orientaci, v motorice, a zejména v dovednosti soustředit se, udržet pozornost a respektovat ostatní. Domluvili jsme se s místními mateřskými školami a zahájili jsme za podpory ESF spolupráci na projektu Systém edukativně-stimulačních skupin. Situace se brzy začala obracet k lepšímu. Do projektu se postupně zapojily všechny mateřské školy a jakmile projevili široký zájem na účasti i rodiče, změna byla opravdu značná.

Stávající systém financování stojí na principu čím větší škola, tím větší počet žáků ve třídě. Protože naše škola má 670 žáků, je finanční tlak na naplněnost velký. V loňském roce jsem stál před problémem, nakolik si můžeme dovolit naplnit třídu prvňáčků. Nakonec máme tři první třídy po 27 žácích a práce s těmito připravenými žáky je mnohem efektivnější než dříve ve třídách s 20 nepřipravenými žáky. Přestože projekt skončil, všichni učitelé v tom, co jsme společně nastartovali, pokračují, protože vnímají smysl této práce. Z mého pohledu tedy považuji nápad posunout o rok povinnou školní docházku za nešťastný. Naopak za velice potřebné a užitečné považuji posilovat spolupráci mateřských a základních škol a zřejmě i revidovat priority předškolního vzdělávání.

JAN HOLUB, ZŠ Dubí 1

Myslím si, že pro pozdější nástup dětí k plnění povinné školní docházky není důvod. Nemám žádné podklady pro tvrzení, že by v současnosti nastupovaly děti do 1. třídy opožděnější než dřív. U letošního zápisu se jako největší problém ukázala u značné části dětí špatná výslovnost, kterou řešíme logopedickou péčí přímo ve škole. Letošní odklady (7 ze 62 dětí, které přišly k zápisu) jsou vždy na základě potřeby dětí, nikoli na přání rodičů. V případě dvou dětí, u nichž rodiče navzdory prokázané školní zralosti uvažovali o odkladu, se nám podařilo osobním pohovorem rodiče přesvědčit. Žáci do 1. třídy nastoupí. Pro děti sociálně vyloučené byla v tomto školním roce otevřena přípravná třída (15 dětí). Při zápisu se jednoznačně prokázal její přínos. Díky včasné přípravě bude vstup žáků do 1. ročníku bezproblémový.

 

KAREL DERFL, ZŠ a MŠ Chraštice

Nevím, jestli informace, která proběhla médii, je podložená odbornými podklady, připadá mi spíš jako politické prohlášení. Odložení nástupu povinné školní docházky o rok by určitě přineslo spoustu problémů. Nedovedu si představit, jak by zapadalo do dlouhodobější koncepce, pokud o něčem takovém můžeme hovořit. Nelze vytrhnout jeden problém z kontextu a řešit ho samostatně. Školství by mělo být součástí dlouhodobější politiky státu, nemělo by být závislé na momentálním politickém složení vlády.

V naší škole máme odkladů jen pár, většinou je navrhujeme my po poradě s rodiči. Jsme vesnická škola. Trend, že by velká část rodičů žádala o odklad z jiných než zdravotních důvodů, u nás neznáme. Naši rodiče mají zájem, aby jejich dítě šlo do školy.

Ano, jsou případy, kdy si myslíme, že by dítěti odklad prospěl. Pak se snažíme rodiče přesvědčit, aby v mateřské škole ještě rok zůstalo. Pokud mají rodiče jiný názor, čekáme na vyjádření poradny. Ale to jsou opravdu výjimečné případy. Nemáme třídy natolik zaplněné, aby se učitelka nemohla dětem věnovat individuálně. Máme šikovné učitelky. Dokážou podpořit děti, které potřebují větší pomoc, i zaujmout ty, které už při nástupu do školy umějí číst.

Jsme spojené zařízení, základní a mateřská škola jsou pod jednou střechou. Děti známe odmalička, sledujeme je, spolupráce učitelek obou stupňů škol je velice dobrá. Hodně se zaměřujeme na prevenci řečových problémů, máme vlastního řečového terapeuta. Ve většině případů se nám podaří odstranit vady ještě před nástupem do školy. Pokud jsou problémy větší, může terapeut s dětmi pracovat, dokud není všechno v pořádku.

Základ je ve spolupráci. Mateřská škola musí vědět, jaké jsou představy základní školy. Učitelé základní školy musejí vědět, na co navazují. A hlavně spolu musejí komunikovat. Pak nemůže dojít k tomu, že jsou děti připravované na něco jiného, nebo zbytečně moc, nebo naopak málo. Větší problém vidím u dětí, které do mateřské školy nechodí. Někdy ze sociálních důvodů, jindy proto, že je to kvůli dojíždění pro rodiče jednodušší. Pokud rodiče s dětmi doma nepracují, je na prvňáčcích absence kolektivu stejně jako celková nepřipravenost na školu znát. Děti mají chudou slovní zásobu, v některých oblastech jsou málo rozvinuté, často jim chybějí základní návyky. V takovém případě rodičům při zápisu doporučujeme, aby dali dítě do školky aspoň na pár měsíců, aby si zvyklo na kolektiv, na určitou pravidelnost. Předškoláky přijímáme prioritně.
Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz