archiv
Učitelské noviny č. 07/2013
tisk článku

Slavnostní kolaudace zrekonstruované školy

Naše škola byla postavena před 127 lety, v roce 1885. Právem ji tedy považujeme za praprababičku mezi školami. Když se tehdy škola otevírala, byla to obrovská sláva. Vesnicí šel průvod, který došel až do míst, kde dřív byla humna a selské stodoly. Následovaly projevy a salvy z hmoždířů. Ve škole byly dvě třídy a byt pana ředitele, tehdy nadučitele.

Podoba školní budovy se změnila přibližně před padesáti lety, kdy byla také přistavena další budova a přibyly nové třídy. Když se tenkrát škola opravovala, byly to opravdu rozsáhlé úpravy jak zvenku, tak uvnitř a děti se zde nemohly učit. Proto probíhalo vyučování nějaký čas v pohostinství U Křížů a bylo na směny.

Na další velké úpravy si škola musela počkat opět padesát let. Zřizovateli školy, obci Viničné Šumice, se podařilo získat dotaci z fondů EU prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, nemalou část uhradila obec sama. Za tři měsíce byla zateplena fasáda, dokončila se výměna oken, vyměnil se zdroj vytápění, zateplila se půda. Fasáda je teď plná veselých barev. Logo školy a piktogramy z něj, které jsou namalované na obou vysokých štítech a u vchodů do školy a jídelny, navrhla grafička Pavla Kleinová. Na zdi školy je pak namalovala naše učitelka Zuzana Musilová.

Počátkem prosince jsme uspořádali slavnostní kolaudaci a po celý den u nás byly „dveře otevřené“.

Ráno se před školou sešly děti ze školky i školy, rodiče, pedagogové i zastupitelé. Při této příležitosti jsme vyhodnotili nejlepší výtvarné práce školní soutěže na téma „Naše škola“. Po krátkých projevech starosty Josefa Drápala a ředitelky školy Olgy Růžičkové si děti společně zazpívaly písničky, které pilně nacvičily. Pan starosta symbolicky přestřihl pásku a otevřel školu barevnými klíči, které si vyrobily samy děti.
Atmosféru umocnilo pořádné první sněžení v tomto roce. V teple školy pak proběhlo vyhodnocení malého happeningu „barevná škola“. Děti přišly oblečené v barvách, které máme na nové fasádě. Do školky i školy zavítali návštěvníci a zhlédli zde výuku a práci s dětmi. Ve školce, v tělocvičně a na chodbách školy byly vystaveny práce dětí, mimo jiné i z výtvarného kroužku. V podvečerních hodinách si malí i velcí návštěvníci mohli vyrobit drobné dárečky v našich předvánočně laděných výtvarných dílničkách.

Den byl přesně takový, jaký měl být: slavnostní, veselý a pestrý. Slíbili jsme si, že budeme na naši „starou dámu“ hodní. Budeme-li se k ní chovat tak, aby zůstala co nejdéle jako nová, bude se všem v naší školičce líbit a dobře dařit.         Olga Růžičková,

ZŠ a MŠ Viničné Šumice

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz