archiv
Učitelské noviny č. 07/2013
tisk článku

DRUHÝ CIZÍ JAZYK BUDE OD ZÁŘÍ V ZŠ POVINNÝ

Změna přijde se začátkem následujícího školního roku. Druhý cizí jazyk už nebude pouze volitelný, ale od 7. nebo 8. ročníku povinný, a to v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin. Jedinou možnou alternativou je rozšířená výuka prvního cizího jazyka, a to ve stejné hodinové dotaci. Zjišťovali jsme, co to pro školy znamená.

JAK SI SE ZMĚNOU ZAČLENĚNÍ DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA DO RVP ZV PORADÍTE?

 

YVETA POLANSKÁ,

ZŠ Komenského, Břeclav

Nás nezaskočilo v podstatě nic. Jsem přesvědčena, že povinný druhý cizí jazyk je pro část žáků dokonce lepší.

U nás ho pravidelně nabízíme od 7. třídy, žáci mohou volit mezi ruštinou, němčinou a konverzací z angličtiny. Podle zájmu dělíme žáky na skupiny. Po této stránce připraveni jsme, i když mám obavy, že někteří žáci druhý cizí jazyk nezvládnou. Jsou to děti se specifickými poruchami učení, nebo velmi slabí žáci. Varianta tady je, budeme o ní uvažovat. Chceme napřed mluvit se školskou radou i s rodiči. Přizpůsobíme se. Ale samozřejmě záleží i na tom, kolik žádostí o rozšířenou výuku angličtiny bude.

Pro jistotu už jsme začali chystat změny ve složení pedagogického sboru. Hodin jazyků přibývá, ve stávajícím složení bychom to nezvládli. Jsme domluveni s novou učitelkou, která by u nás měla od září nastoupit. Na jazyky musíme třídy dělit, protože je máme naplněné na 28 žáků. Bohužel máme jen jednu jazykovou učebnu. S tím teď nic nenaděláme, chybějí nám prostory. Zatím zachováme oba cizí jazyky, zrovna nedávno jsme problém řešili na poradě vedení. Chystáme se udělat průzkum zájmu mezi budoucími sedmáky. Uvidíme, všechno je ještě příliš čerstvé.

 

VÍT BERAN,

ZŠ Kunratice, Praha 4

Povinný druhý cizí jazyk u nás až takový problém nebude. Už v roce 2001, kdy jsme pilotovali tvorbu školních vzdělávacích programů, jsme se rozhodli, že proti volitelnému druhému cizímu jazyku postavíme jako alternativu cvičení z prvního cizího jazyka, dále cvičení z češtiny a z matematiky. Díky tomu máme předpřipraveno to, na co bychom teď měli navazovat. Změna by neměla být složitá. Místo jedné hodiny cvičení z angličtiny by žáci s individuálním vzdělávacím plánem měli dvě. Povinnou němčinu jako druhý cizí jazyk by tak mohli mít až všichni noví šesťáci.

Děti, které mají specifické poruchy učení – a těch je u nás kolem 7 % – by po dohodě s psycholožkou školy a následně s rodiči druhý cizí jazyk neměly, upevňovaly by si angličtinu na cvičeních.

V současné době obecně zájem o výuku němčiny klesá, ale je poměrně dost kvalifikovaných učitelů němčiny, kteří práci nemají. Je otázka, jestli je toto opatření vrátí zpátky do školství.

Jeden výrazný problém ale vidím. Opravdu je rozumné zařazovat všem žákům na 2. stupni, kteří dnes nemají druhý cizí jazyk z důvodů specifické poruchy učení nebo školní neúspěšnosti, do rozvrhu druhý cizí jazyk? Nebylo by lepší nechat je ve stejném režimu, jaký mají dneska?

 

JAN VONDROUŠ,

ZŠ Budišov nad Budišovkou

Na volitelný druhý cizí jazyk chodí asi polovina dětí. Samozřejmě že od září zařadíme němčinu jako povinnou. Ale všem dětem to nebude vyhovovat. Máme poměrně dost slabých žáků, kteří mají problémy už s češtinou, na němčinu chodí ti schopnější. Víte, všechna ta doporučení jako nabídnout konverzaci, zohlednit integrované žáky a podobně narážejí na podmínky jedné každé školy. Je například otázka, jak by se nám podařilo zabezpečit výuku po personální stránce. Máme dvě angličtinářky, museli bychom jim dát celý úvazek. Určitě by to nebylo snadné. Němčinu jako volitelný druhý cizí jazyk u nás učí od 7. ročníku sice neaprobovaná učitelka, ale učí ji dobře už několik let. Ale bude to stačit? Problém v každém případě nastane v září u žáků 8. třídy, kteří druhý cizí jazyk dosud neměli. Polovina třídy tedy už bude něco znát, druhá nebude znát nic… Nejsme velká škola, kromě prvňáčků, kde je paralelka, máme v každém ročníku jen po jedné třídě. Prostory na dělení zatím máme, ale zřizovatel nás tlačí, abychom se uskromnili. Učíme ve třech budovách, jedna by se měla do dvou let zavřít. Máme ještě o čem nejen s kolegy mluvit.

HANA VELLÁNOVÁ,

ZŠ Planá nad Lužnicí

Druhý cizí jazyk, němčinu, nyní vyučujeme jako volitelný od 7. ročníku. Doporučovali jsme ho dětem, které nezatíží, naopak jim bude ku prospěchu při přechodu na střední školu.

Volila si ho maximálně polovina žáků v každé třídě, ostatní vybírali z dalších patnácti nabízených volitelných předmětů. Teď už na ně tak bohatí nebudeme. S novou situací se musíme nějak vyrovnat a přiznávám, že z ní nejsme úplně nadšení. Máme totiž dost integrovaných žáků, kteří nezvládají mateřský jazyk ani základní učivo dalších předmětů. Už proto by nám volitelnost druhého cizího jazyka vyhovovala víc.

Bohužel chybí přechodné období, v němž bychom povinný druhý cizí jazyk zahájili v 7. ročníku, zatímco v 8. a 9. bychom pokračovali ve stávajícím režimu. Teď musíme tyto rozvrhy úplně přestavět.

Možnost neučit některé žáky druhý cizí jazyk tu sice teoreticky je, ale prakticky k tomu ve školách nejsou podmínky. Nemám lidi, kteří by s nimi v té době pracovali. Například učitele angličtiny pro pět sedm dětí, pro které je druhý cizí jazyk neúnosný, a měli by ve dvou hodinách týdně dohánět to, co jim chybí v angličtině. Už dnes jsou mnohé školy personálně tak poddimenzované, že to brání kvalitě vzdělávání. Základním školám se vytýká, že nedokážou pečovat o děti s problematickým rodinným zázemím, že nedokážou vytáhnout slabé děti. Jenže ve třídě s 28 žáky je individualizace velmi obtížná.

Paradoxně jsme ještě nedostali žádnou oficiální zprávu. Na webu MŠMT sice upravené RVP ZV najdete, ale nepovažuji za ideální, aby se ředitelé dovídali až z tisku, že budou muset změnit školní vzdělávací program a někteří i personální obsazení školy. My naštěstí aprobovaného němčináře máme, ale řada škol ne. A nemohou si vzít dalšího navíc, protože na něj nemají peníze. Nemohou kvůli tomu nikoho propustit, protože nadbytečnost kvůli aprobaci zákoník práce nepřipouští. Mnozí ředitelé se tak dostávají do velmi obtížně řešitelné situace.       
Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz