archiv
Učitelské noviny č. 06/2013
tisk článku

ZAČÁTEK NOVÉ TRADICE

Ze setkání P. Fialy se zástupci profesních asociací

Nevím, jestli vůbec některý ministr školství pozval zástupce profesních organizací – od mateřských škol až po APU, která zastupuje i školy vysoké – na podobné setkání. Seznámil je s prioritami ministerstva i s jeho záměry v blízkém horizontu. Kariérním systémem počínaje, přes revizi RVP ZV až k další připravované novele školského zákona. S prezidentkou Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) HANOU STÝBLOVOU jsme hovořili nejen o tom, jak tuto debatu vnímala.

Bylo to poprvé, kdy se AŘZŠ zúčastnila takového jednání?

Určitě ano, zatím k sobě ministři školství zvali zástupce asociací spíš jednotlivě; respektive asociace žádaly o přijetí na ministerstvu každá zvlášť. S takovouto vstřícností jsme se zatím nesetkali. Pokud vím, tak pan ministr Fiala i náměstek Fryč se zúčastnili jednání řady asociací, včetně té naší. Určitý obraz o naší práci si jistě oba udělali. Musím říci, že jednání bylo příjemné i přínosné, doufám, že pro obě strany.

 

Zbyl čas i na diskuzi?

Nebyl sice příliš velký, ale byl. Co jsme chtěli říct, jsme říct mohli. Další jednání je naplánováno na duben nebo květen. Pracovníci ministerstva připraví k diskuzi témata, na kterých budou v té době pracovat. Náš názor na ně je zajímá. Také teď měl pan ministr připraveny okruhy, jimž se bude MŠMT v nejbližší době věnovat.

 

Co vás zaujalo nejvíc?

Určitě informace o přípravě nového modelu financování regionálního školství. Dokument ještě neznáme, ale dostaneme ho k připomínkám. Zatím je připraven bez konkrétních čísel jen jako obecný materiál, ale neměl by diskriminovat žádnou oblast vzdělávání, malé, ani velké školy. Padlo dokonce ujištění, že by v žádném případě neměly být ohroženy školy v malých obcích. Finanční situace jednoduchá není, ale snad se podaří najít kompromis. Základní školy by v každém případě přivítaly takový model financování, v němž by kraje nemohly zasahovat do částek, které jsou určeny základním školám. Aby školy zřizované krajem nebyly financovány na úkor škol základních, což se v současné době děje.

Potěšilo nás, že připravovaná novela školského zákona řeší otázku jmenování ředitelů škol. Šestileté funkční období v návrhu zůstává, ale ředitel by měl být jmenován do pracovního poměru na dobu neurčitou. Konečně by tak mohla skončit diskriminace ředitelů, kteří jsou dnes sice za všechno odpovědní, ale ze všech pracovníků školy jsou v nejhorší pozici. Pokud jde o postavení ředitelů, myslím, že témat na jednání bude ještě dost.

 

Hovořili jste také o diskriminaci ředitelů základních škol, pokud jde o počet hodin jejich přímé vyučovací povinnosti?

Tentokrát ne, ale na listopadové valné hromadě naší asociace jsme o tom s panem ministrem mluvili. Je to už několik let naše priorita, kterou se stále nedaří uplatnit. Kdyby se podařilo sjednotit úvazky přímé vyučovací povinnosti ředitelů škol různých stupňů, znamenalo by to pro ředitele základních škol velkou úlevu. Ne že bychom nechtěli učit, do třídy se většinou těšíme, ale administrativy a dalších povinností máme tolik, že osmihodinová pracovní doba je pouhá iluze.

Pan ministr zdůraznil, že chce rozumný kariérní řád. Projekt je teprve na začátku, ale dostali jsme příslib, že k němu bude AŘZŠ přizvána jako oponent. Podílet bychom se měli na kapitole věnované práci ředitele. Jsme přesvědčeni, že i pro právní postavení, které by řediteli zajistilo klid pro práci, by se ještě dalo udělat mnohé.

Jak se díváte na úpravy, které nyní nastaly v RVP ZV?

V každém případě je plus, že kvůli nim nebudeme muset přepisovat celý ŠVP, že postačí uvést změny jako přílohu. Uvítali jsme i to, že na webu MŠMT bude vyvěšen materiál s vyznačenými úpravami. Nebude tedy nutné složitě dohledávat, co se kde změnilo. Obsah RVP ZV se ale přece jen mění. Myslím, že změny, k nimž dochází v matematice a angličtině, jsou ku prospěchu vzdělávání, dopravní výchově se školy věnují i dnes. Už teď ale máme problém vejít se do nepřekročitelného počtu hodin, jestliže chceme v žácích rozvíjet kompetence, které jsou v programu uvedeny. Uvidíme, snad si s tím školy poradí.

Dověděli jsme se také, že by měl být vytvořen jakýsi vzorový ŠVP. Některým školám, možná i novým ředitelům by mohl pomoci, ale osobně zastáncem modelů nejsem. To už bychom se nemuseli bavit o reformě vzdělávání.

Víte, co je zajímavé? Když byly výsledky žáků českých škol v testech TIMSS a PIRLS špatné, byly základní školy skoro stavěny na pranýř. Za všechno mohlo ervépéčko, i když testovaní žáci jím ještě neprošli. Když se objevila informace o výrazném zlepšení – a šlo již o žáky, kteří podle RVP ZV vzděláváni byli – je najednou ticho. Nikoho to nezajímá.

 

Ještě nějaké téma stojí za připomenutí?

Například že pro ředitele škol bude vycházet newsletter, který kromě informací o práci ministerstva přinese i ty, které se bezprostředně týkají práce škol. Zaujalo nás také, že MŠMT chce udělat revizi stávajících předpisů a připravit pro ředitele jakýsi výtah, v němž by byly všechny, které ředitel ke své práci potřebuje. To by určitě hodně pomohlo, protože teď je orientace v předpisech opravdu hodně složitá.

Když jsme mluvili o inkluzivním vzdělávání a podpůrných opatřeních, která by měla být v novele školského zákona, pan ministr nás ujistil, že praktické školy se rušit nebudou. V této oblasti je stále ještě dost problémů. Nutné bude například řešit rozporuplné diagnózy, aby bylo jasné, kde mají které děti právo se vzdělávat, co jim pomůže nejvíc.

Musím potvrdit, že setkání bylo příjemné. Pokud mohu soudit, myslím, že směrem k ředitelům pracuje ministerstvo koncepčně. Jenom uvítáme, když se taková forma spolupráce stane tradicí.

Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz