archiv
Učitelské noviny č. 05/2013
tisk článku

Jak jsme volili v mateřské škole

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je oficiálním vzdělávacím dokumentem pro mateřské školy, je pět vzdělávacích oblastí. Ta s názvem Dítě a společnost má za úkol uvést dítě do společenství ostatních lidí, dát mu poznat jeho pravidla a naučit ho je respektovat. Seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváří si k němu pozitivní vztah je záměrem vzdělávací oblasti s názvem Dítě a svět.

Oba tyto záměry jsme měli na mysli při posilování činnostních a občanských kompetencí dětí v projektu: Volba prezidenta.

Volební místnost Mateřské školy Strančice se, oproti těm oficiálním, otevřela 25. ledna 2013 v dopoledních hodinách. Volební komise, složená ze zaměstnanců školy, přivítala každé jednotlivé dítě, které se představilo celým jménem. Poté dostalo dva volební lístky se jmény prezidentských kandidátů a obálku, se kterou se odebralo za zástěnu. Následovalo vhození obálky s vybraným kandidátem do volební urny. Na korektní průběh voleb dohlíželi zahraniční pozorovatelé – zástupci obecního úřadu, pan starosta a tajemník. Po ukončení hlasování byla urna odpečetěna a hlasy řádně spočítány. Děti-voliči byly seznámeny s výsledky a na závěr zazněla česká hymna.

Komentáře dětí-voličů:

Co je na našem státním znaku? „Náš tygr.“

Jak se jmenuje náš současný prezident? „Franz.“

Koho budete volit? „Já budu volit autobus. Já Spajdrmena. Já Tomáše Okamuru. Budu volit Miloše, má krátký jméno.“

Kdo je to prezident? „Člověk. Jeden pán, co má na hlavě razítka.“

A jaké byly vlastně volební výsledky? Stejné jako v obci Strančice.

 

Pavla Petrů-Kicková, MŠ Strančice

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz