archiv
Učitelské noviny č. 05/2013
tisk článku

DĚJEPISNÝ PROJEKT NA ZŠ JEDOVNICE

Ve dnech 24. a 25. ledna 2013 jsme v hodinách dějepisu pracovali s paní učitelkou Světlanou Štěpánkovou na projektu Holocaust. Díky tomu, že se naše škola již popáté zapojila do celonárodního projektu Příběhy bezpráví, máme možnost seznámit se s materiály a dokumenty, které bychom jinde neuviděli.

Náš projekt začal teoretickou částí, ve které jsme se seznámili se základními fakty vztahujícími se k holocaustu židů v průběhu druhé světové války. Od paní učitelky jsme dostali dva pracovní listy, které nám pomohly pochopit, co se v té době odehrávalo. Dozvěděla jsem se, co znamená pojem ghetto či pogrom. Zjistila jsem také, že židé museli dodržovat mnoho příkazů a zákazů, což znamenalo, že nemohli skoro nic. Nejvíce mne udivily příkazy, které nutily židy například odevzdat lyže nebo šicí stroje. Následující den jsme zhlédli dokumentární film režiséra Pavla Štingla O zlém snu. Film začíná v době první republiky a popisuje život zámožné židovské rodiny až do konce druhé světové války.

Příběh vypráví Eva Erbanová, která jej prožila na vlastní kůži. Žila v Praze – její otec byl vynálezce, maminka se starala o domácnost. Bydleli v domě s velkou zahradou, měla svůj vlastní pokoj, který byl plný hraček, ale nejoblíbenější byla panenka Hanička. Jednou na podzim si malá Eva začala uvědomovat, že mnoho lidí poslouchá z rádia křik nějakého muže. Až maminka jí vysvětlila, že hlas z rádia patří německému vůdci Adolfu Hitlerovi...

Chodila do čtvrté třídy, když nacisti obsadili Československo. Začala se všude objevovat různá nařízení, příkazy a zákazy. Židé směli nakupovat jen v určitou dobu, děti nesměly chodit do školy, a proto se scházely na soukromé hodiny u jedné paní, která měla zákaz vyučovat na školách.

Němci jim zabírali majetek. Jednoho dne si pro ně přišli vojáci. Mohli si zabalit jen to nejdůležitější. Jeli několik hodin vlakem a když vlak zastavil, čekali na ně další vojáci, kteří je seřadili a zaveleli k pochodu. Odvedli je do staré vojenské pevnosti Terezín. Ten, kdo vstoupil, již nesměl bez propustky ven. Celá skupina, tedy i její rodina, byla rozdělena na muže a ženy. V každé cele bylo třicet až čtyřicet lidí. Místo do školy chodili do práce. Rozdělili je do skupin a museli sázet a sklízet zeleninu pro německou kuchyni. Bylo velice málo jídla pro tolik lidí.

V Terezíně propukla epidemie tyfu, bylo mnoho mrtvých a nemocnice byly přeplněné. Jednoho dne němečtí vojáci dovolili, aby se k nim mohl vrátit její tatínek. Po nějaké době odvezli všechny muže vlakem pod záminkou, že budou stavět nový koncentrační tábor. Bylo to naposledy, co svého tatínka viděla.

Jednoho dne Eva s maminkou dostaly příležitost zapsat se na transport z Terezína do Osvětimi. Vlak jel celé tři dny. Když zastavil, vojáci se psy je hnali surově z vlaku, oholili jim vlasy a dali jim vězeňské hadry. V Osvětimi bylo postaveno krematorium a Evě s maminkou bylo jasné, že tatínka už nikdy neuvidí. Proslýchalo se, že bude konec války a celé té noční můry vůbec. Němci je nezabili, protože potřebovali pracovní sílu.

Jednoho večera přijela do tábora nová vojenská posila se psy. Ženy s dětmi se musely vydat na pochod smrti, 30–40 kilometrů ve sněhu pěšky každý den. Šly v roztrhaném oblečení, některé neměly ani boty. Některé ženy se pokoušely o útěk, ale Němci je pokaždé dohnali a na místě utloukli. Potom došly k nějaké boudě. Eviččina maminka už nemohla. Umřela tam. Evička zůstala úplně sama. Na podlaze bylo trochu sena. Unavená dívenka se do něj zahrabala a usnula. Když se probudila, zjistila, že je sama. Když ženy a děti pod dohledem vojáků odcházely, nikdo si jí nevšiml. Teď se vydala na cestu sama. Šla kolem vypálených domů, ale nevěděla kam. Až v jedné vesnici se jí ujali dobří lidé, vzali si ji za vlastní. Díky této rodině přežila.

Jsem ráda, že jsem měla možnost tento pravdivý příběh zhlédnout, a doufám, že se v hodinách dějepisu dozvím ještě mnoho zajímavých věcí nejen z období 2. větové války, ale i z dalších let.        

Nikola Dvorská, žákyně 9.ročníku ZŠ Jedovnice

 

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz