archiv
Učitelské noviny č. 05/2013
tisk článku

NESPRAVEDLIVÁ NÁLEPKA

Na to, že jsou ministerstvem školství nepřímo označeny za slepou vzdělávací cestu, se vyšším odborným školám daří výborně. Primárním znakem jejich dobré kondice je především stabilní zájem uchazečů, kteří dobrovolně upřednostňují méně atraktivní titul DiS. před společensky poněkud blyštivějším bakalářem, protože očekávají skutečné profesně orientované vzdělání. A toho se jim také většinou dostane. Aspoň to tvrdí zaměstnavatelé, kteří jinak bývají ve svých vyjádřeních ke kvalitě absolventů hodně kritičtí.

Přesto se už dvacet let mluví o nutnosti zcela zásadní transformace vošek. Škol, které se jakoby stále hledají v terciárním sektoru, kde přímo i nepřímo konkurují bakalářským studiím, což je osudný moment, jenž vede k nespravedlivému cejchu slepé cesty. Vysoké školy mezi sebe vošky (až na pár výjimek) prostě nechtějí a úspěšně blokují cokoli, co by soupeři pomohlo. Kdyby minulé politické reprezentace sebraly odvahu, zavedly v terciáru odpovídající systém akreditace a titul profesního bakaláře, mohlo být dneska po diskuzích podobným těm, které se právě rozebíhají v rámci tzv. veřejných konzultací nad ministerským dokumentem Strategie 2020 (viz dva články uvnitř čísla). O slepé cestě se bohužel hovoří právě v něm.

Na druhé straně odmítnutí hanlivé nálepky neznamená, že dnes vošky nepotřebují podat pomocnou ruku v podobě hlubších systémových změn. Poslední roky ukázaly, že se tyto školy nakonec obejdou i bez prestižnějších titulů – obsah vzdělávání naštěstí zvítězil nad formou. Bez čeho se ale nemohou posunout kvalitativně dál, je prostupnost jejich vzdělávacích programů směrem výš. Dokonce jsou na to připraveny. Velká část z nich už funguje na bázi vysokoškolského kreditního systému, takže v současnosti opravdu není důvod, aby docházelo k absurdním situacím, kdy absolvent VOŠ opakuje skoro celé a v teoretických předmětech často identické bakalářské studium, poněvadž jinak by nedosáhl na magistra. V době, kdy se dělá všechno proto, aby se kvůli stále početnější skupině seniorů prodloužil ekonomicky aktivní věk, jde o luxus, který si opravdu nemůžeme dovolit.

Jenže má „prostupnost“ vůbec šanci? Bezradnost a bázlivost odpovědných míst jsou hodně nakažlivé nemoci, které se v případě transformace sektoru VOŠ dvacet let přenášejí z jednoho vedení ministerstva na druhé. Zatím bez výjimky.

Petr Husník

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz