archiv
Učitelské noviny č. 04/2013
tisk článku

KAM AŽ DOSÁHNE ZLATÝ OŘÍŠEK?

Před dvěma lety měl Zlatý oříšek – projekt, který vyhledává a podporuje dětské talenty v jakémkoli oboru lidské činnosti – poprvé něco jako své předkolo. Město Říčany tehdy požádalo ředitele soutěže Jiřího Kotmela, jestli může po vzoru celostátního projektu uspořádat svoji vlastní městskou soutěž. Dohodli se a ta říčanská se stala regionálním předkolem. Zároveň s ní přišel nápad uspořádat podobná předkola po celé republice.

Bez lidí, kteří jsou nápadu nakloněni, to ale nejde. Říčanští dostali příslib Středočeského kraje, že v roce 2012 mohou „doma“ uspořádat již krajské kolo. Záhy se přidal i Liberecký kraj.

„Byla jsem se podívat v Říčanech už když tam organizovali oříšek poprvé, a bylo to velmi nakažlivé. Lidé pracovali s nadšením, stmelovalo je to, o soutěži se hovořilo na náměstí… Krásný pocit sounáležitosti,“ vzpomíná náměstkyně ministra školství EVA BARTOŇOVÁ. „Pak jsme se domlouvali s Jiřím Kotmelem, že by bylo dobře, kdyby se podobně do soutěže zapojilo co nejvíc krajů. Vždyť jde o podporu dětí, ale nejen o ně. Každá krajská samospráva by si měla uvědomit, že úspěšnost kraje spočívá i v tom, jak bude pracovat s talenty. Ano, je to práce dlouhodobá, ale jednou se musí začít. Proč ne zrovna Zlatým oříškem?“

Obrátila se na kolegy ze „svého“ města, České Lípy. Důsledkem bylo, že jako druhý uspořádal regionální předkolo Liberecký kraj. Jedenáctý zlatý oříšek, který je udělován lidem kolem soutěže, tak po právu přistál v jejích rukou.

„Ale patří všem, kteří na ministerstvu školství soutěž podporují. Je dobře, že tam má hodně fandů.“

„Soutěž jsme u nás v České Lípě sledovali dlouho. Nejspíš také proto, že jak starostka Hana Moudrá, tak já máme pedagogické vzdělání,“ dověděli jsme se od místostarosty TOMÁŠE VLČKA. „Když paní náměstkyně Bartoňová zprostředkovala setkání s pořadateli Oříšku, rádi jsme tuto výzvu přijali.“

Současně ale přiznal, že organizace rozhodně snadná nebyla.

„S ročním předstihem jsme zahájili něco jako reklamní kampaň, abychom přilákali nejšikovnější děti z celého Libereckého kraje. Přece jenom se informace o Zlatém oříšku úplně všude nedostanou. Chtěli jsme podchytit nejen zjevné talenty, ale i ty schované, někdy i nedoceněné. Ukázalo se, že v kraji máme moc šikovné děti.“

Do krajského kola se jich přihlásilo asi třicet, nejvíc z České Lípy. Vystoupení v kulturním domě a přilehlých prostorách, na němž se představilo 15 porotou vybraných soutěžících, bylo veřejné a účast na něm hojná. Odborná porota nakonec ocenila trojici nejúspěšnějších (sportovní střelba, hoboj, psaní básní), odměnila je 25 000 Kč a vyslala je do celostátního kola. Všechny tři dívky se v něm umístily v třicítce nominovaných.

„Kromě toho paní starostka udělila ještě zvláštní cenu chlapci, který nezměrným úsilím překonává svůj hendikep. Ač autista, nádherně recituje. Láme tím bariéry.“

Uspořádáte krajské kolo i letos?

„Určitě. Už na ně máme v rozpočtu vyčleněnou částku.“

Říčany byly průkopníkem, do druhého ročníku – tentokrát v rozšířené podobě – už vstupovaly s určitými zkušenostmi.

„Složité jsme to měli hlavně s financováním soutěže,“ připustila místostarostka Říčan HANA ŠPAČKOVÁ. „Zatímco pro městskou soutěž jsme dostali z fondu hejtmana 150 000 Kč, letos nám po mnoha jednáních přispěli na soutěž celého Středočeského kraje 25 000 Kč. Aby každé dítě oceněné v rámci kraje mohlo dostat 10 000 Kč, muselo město doplatit ze svého.“

Do prvního ročníku se z Říčan a okolí přihlásilo celkem 45 dětí, dvě se posléze umístily ve vítězné desítce celorepublikového Zlatého oříšku. Do krajského předkola se loni přihlásilo téměř 50 soutěžících.

„V rámci krajského finálového večera jsme kromě tří krajských vítězů zvlášť vyhodnotili ještě říčanské děti. Tři získaly grant starosty v ceně 25 000 Kč. Na podpoře talentů nám hodně záleží. Proto jsme v Říčanech za tím účelem založili speciální fond, do kterého přispívají místní podnikatelé. Na čem jiném máme v budoucnu stavět, když ne na dětech, které něco dokážou? Bohužel ne všechny jsou hrdé na to, co umějí. Mrzí mne, že mezi schopnými lidmi – a dětmi také – pořád ještě figuruje přílišná a někdy i falešná skromnost. Neumějí prodat to, co dokážou, v čem jsou silní. Proto mne potěšily všechny děti, které se do soutěže zapojily. Ať už je přihlásili rodiče, učitelé nebo vedoucí zájmových organizací. Jsem stále pedagog tělem i duší, i když teď na základní škole neučím. O to víc se snažím šikovné děti podporovat, pomáhám Zlatý oříšek organizovat. Loni se v desítce nejúspěšnějších umístily dvě děti z Říčan, letos se do ní probojovala ze Středočeského kraje dvojice tanečnic, jedna šachistka a skupina studentů z gymnázia ve Slaném. No není to radost?!“

Země je bohatá lidmi, kteří něco dokážou. Ta naše nemá příliš nerostných zdrojů, ale šikovných dětí máme možná víc, než si uvědomujeme. Jako bychom je neuměli pěstovat. Chopí se kraje příležitosti zviditelnit talenty, které v nich žijí? Ve Středočeském i Libereckém kraji to zkusili a jsou rozhodnuti pokračovat. Vědí proč.
Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz