archiv
Učitelské noviny č. 03/2013
tisk článku

Pochopením k toleranci a respektu

V rámci programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012 realizovala naše škola projekt s názvem Pochopením k toleranci a respektu 2012, který úspěšně navázal na podobný program z roku 2009. Hlavním cílem bylo seznámení žáků s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjení smyslu pro solidaritu, respektu, tolerance a pochopení, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné.

Projekt byl řešen ve dvou liniích. První část zajišťovali vyučující českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy, výtvarné výchovy a mediální výchovy. V rámci integrované výuky žáky seznámili s biblickými příběhy (Starý zákon), s historií Židů až po vznik státu Izrael, s významnými židovskými osobnostmi, potlačováním lidských práv, pojmy perzekuce, holocaust, šoa, antisemitismus a dalšími.

Na tuto část ve škole navázaly přednášky pracovníků židovského muzea zaměřené na tradice a zvyky Židů.

Druhá část projektu byla zážitková. V Židovském muzeu v Praze žáci absolvovali interaktivní programy Badatel a Hanin kufřík, které byly spojeny s prohlídkou Staronové a Pinkasovy synagogy a Starého židovského hřbitova. V rámci tohoto programu měli žáci možnost besedovat s pamětníky Terezínského ghetta. Pro žáky 1. stupně byl v Židovském muzeu připraven program Golém a v muzeu hlavního města Prahy program Multikulturní Praha za Karla IV. Součástí projektu byla i návštěva Terezína – konkrétně Malé pevnosti, Muzea ghetta a bývalých Magdeburských kasáren.

Žáci nebyli jen pasivními příjemci informací, ale v rámci projektu byli vedeni ke srovnání života Židů, přejímání prvků židovské kultury do evropských kulturních tradic, srovnání situace Židů a dalších národností v období 2. světové války, dodržování a respektování lidských práv. V rámci projektu vznikly výtvarné, slohové i počítačové prezentace žáků k základním tématům.

Návštěva Terezína i beseda s pamětnicí na žáky velmi zapůsobila. Jsme rádi, že jsme tento projekt díky dotaci MŠMT a finanční spoluúčasti města Bíliny mohli realizovat. Doufáme, že na něj v budoucnu navážeme, protože multikulturní výchova patří k prioritám našeho školního vzdělávacího programu a toto je jedna z možností, jak ji realizovat.

Marie Sechovcová,

ZŠ Lidická, Bílina

< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz