archiv
Učitelské noviny č. 03/2013
tisk článku

OD BRAMBORAČKY K PRŮHLEDNOSTI?

Pravidla nastavená pro české školství mají do průhlednosti daleko. Samo MŠMT uvádí devětadvacet (!) různých strategických dokumentů a nejrůznějších akčních plánů, garantovaných kromě MŠMT tu vládou, tu ministerstvem vnitra či ministerstvem financí. Upřímně – kdo se v tom má vyznat. Vypadá to skoro, jakoby tyto dokumenty vznikaly proto, aby bylo možné zaměstnat nějaké lidi, kteří budou jejich naplňování sledovat a popisovat.

Ono ani ministerstvu školství – a možná personifikovaně ministru Petru Fialovi – se tahle bramboračka nelíbila. A tak vzniká na jeho úřadě strategický dokument, který by podle něho neměl nést označení „další“, ale měl by shrnout všechno důležité a „ještě živé“, co dosavadní materiály obsahovaly. Měl by zjistit, co se podařilo, co ne, co se osvědčilo, co ne – a navrhnout, jakým směrem by se mělo školství pohybovat v následujících sedmi letech.

MŠMT chce o této strategii diskutovat. Pokud si pamatujete webové stránky, které nabídlo MŠMT kdysi k veřejné diskuzi o reformě financování regionálního školství a také o standardu profese učitele, nebudete nijak překvapeni. Jde o velmi podobný systém diskuze a přejme ministerstvu školství i sami sobě, aby její výsledek a následné zpracování vyřčených názorů k něčemu použitelnému a konkrétnímu vedlo, když už se to v předchozích pokusech nepodařilo.

Nevím, jestli se od takové všeobjímající strategie celého školství dá čekat něco jiného než obecná prohlášení. Na druhé straně, pokud se podaří nastavit taková pravidla, díky kterým se nebudou materiály určující směry vývoje různých oblastní vzdělávání „obsahově hádat“, bude to bod k dobru.

Otázkou zůstává čas, který si MŠMT pro tvorbu dokumentu vyčlenilo. Zhruba půl roku debat a pak půl roku psaní a formulování. Podle ministra školství P. Fialy je to čas přiměřený, jak řekl na dotaz UN. Připustil však, že narazil na námitky, jestli není zbytečně dlouhý. Pokud by šlo pouze o jakýsi kompilát myšlenek ze zmíněných devětadvaceti dokumentů, byl by skutečně celý rok nepotřebný, to by studenti jako seminárku k zápočtu zvládli za pár týdnů, ne-li dnů. Pokud ale chce ukázat MŠMT jasnou cestu budoucnosti o vzdělávání v celé jeho šíři, hrozí nebezpečí, že tvůrčí kvapík sklouzne jen po povrchu spousty existujících problémů.

            RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz