archiv
Učitelské noviny č. 01/2013
tisk článku

NEBEZPEČNÉ HRÁTKY S POSLÁNÍM INSPEKCE

Snad o žádné školské instituci se průběžně nevedly nikdy tak rozporuplné debaty jako o České školní inspekci. Vždy když docházelo k nějakým změnám v našem systému regionálního vzdělávání, hlasy jednotlivých reformátorů přirozeně sílily.

Zhruba před deseti lety, kdy se připravoval nový školský zákon, začalo MŠMT poprvé hovořit o tom, že by inspekce měla hrát i jakousi poradní roli vůči školám. Tehdejší opoziční ODS však naopak tvrdila, že by ČŠI měla vůbec rezignovat na sledování pedagogického procesu a zabývat se výhradně kontrolou dodržování právních předpisů. Dnes, když postupně zaniká několik školských institucí, se znovu oprášila myšlenka poradní, ba přímo metodické pomoci školám, zároveň se však objevil trend nový: zásadně omezit veřejnosprávní funkci ČŠI. Jinak řečeno, inspekce by se měla méně zabývat kontrolou dodržování právních předpisů a být školám více partnerem.

Tento trend považuji v principu za velice nebezpečný. Jistě, pokud by se změnila příslušná legislativa a ČŠI dostala na svůj provoz více peněz, dalo by se uvažovat o tom, že by plnila i úlohu jakési metodické podpory. V žádném případě by ale tato její nová činnost neměla být vykonávána na úkor kontroly. Důvod toho, proč je nutné kontrolní pravomoci inspekce zachovat minimálně ve stávajícím rozsahu, je vývoj naší školské soustavy v posledních letech. Ta se kvůli velkému vlivu regionů na školství a systému RVP–ŠVP natolik rozvolnila, že inspekce je jejím posledním skutečným svorníkem. Pokud povolí i ten, můžeme zapomenout na to, že si české školství jako celek udrží slušný standard.

Prvním konkrétním pokusem o destabilizaci ČŠI je snaha vlády a většiny poslanecké sněmovny odebrat jí možnost kontrolovat hospodaření škol. Jestliže inspekci zákon definuje jako organizaci, která má dbát na dodržování podmínek pro vzdělávání, ekonomické předpoklady jsou jedním z takovýchto pilířů. Místo toho, aby se finanční úřady raději soustředily na lov skutečně velkých ryb, budou paběrkovat tam, kde to nemá smysl – v chudém školství! Už vidím ten tragikomický obraz budoucí inspekce, která se z respektované instituce změní v jakýsi diskuzní klub, na který se však školy nebudou obracet kvůli radám na zkvalitnění své výuky, ale budou ji využívat jako svého ekonomického poradce na obranu proti berním úředníkům!

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz