archiv
Učitelské noviny č. 21/2012
tisk článku

NE PODLE POSTIŽENÍ, ALE PODLE SPECIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

Jestliže psychologická diagnostika jako pojem existuje více než sto let a má propracované metody, obsah pojmu speciálně pedagogická diagnostika se naplňuje postupně. V současné době vytváříme ve spolupráci právě s odborníky z SPC katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, říkal zhruba před rokem pro UN speciální pedagog a právník Jan Michalík, hlavní manažer projektu a docent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (viz UN č. 27/2011, Chceme přispět ke klasifikaci míry speciálně pedagogických potřeb). O tom, kam se za rok projekt posunul, jsme hovořili s Petrem Hanákem, vedoucím metodikem projektu a ředitelem brněnské „Ibsenky“, speciálních škol vzdělávajících děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, jejichž součástí je i SPC pro děti s mentálním postižením.

„Dosud jsou žáci podle školského zákona diagnostikováni podle zdravotního postižení. Snahou našeho projektu je odstranit „nálepku“ zdravotního postižení a změnit pohled na žáka podle jeho vzdělávacích potřeb. Na současném systému je postaveno i aktuální financování, kdy je podle druhu zdravotního postižení nastaven finanční normativ, který je škole vyplácen. Není však zřejmé, jestli jsou tyto peníze vynakládány z hlediska potřeb žáka efektivně. Jsou děti, které nepotřebují až tak velkou podporu, naopak u některých žáků by byly potřebné i další aktivity, na které ale peníze nezbývají, nastavení normativu s nimi nepočítá.

Jako nejdůležitější v projektu jsme tedy chápali vytvoření použitelné a kvalitní metodiky posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb dětí. Vlastní know-how nové metodologie vytvořili kolegové z olomoucké speciální pedagogiky (doc. Michalík, prof. Potměšil a prof. Valenta). Praktickými tvůrci jsou hlavní autoři jednotlivých katalogů a desítky spolupracovníků.

Ti pocházejí z celé republiky a postupně hledají nastavení jednotlivých parametrů diagnostiky SVP. Jdeme v pedagogice nevyzkoušenou cestou – využíváme mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, kterou druhý rok používají lékaři. Když jsem na některých mezinárodních konferencích o využití tohoto nového přístupu ke stanovení vzdělávacích potřeb žáků referoval, zvlášť od kolegů ze Slovenska zaznívalo s trochou závisti: „Zase jste nás v něčem potřebném předběhli…“

Zpracovali jsme tedy sedm základních „katalogů“, v nichž jsou zachyceny vzdělávací potřeby dětí s různým zdravotním postižením. V každém katalogu je popsána míra úbytku schopností žáků vzhledem ke vzdělávání a také potřebná míra doporučených opatření. V každém katalogu jsme nastavili strukturu čtyř úrovní potřebných opatření. Tak jsme se názorově sešli i s vládním Národním plánem vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který rozdělení dětí podle míry vzdělávacích potřeb a nezbytných opatření předpokládá.

Počítáme v katalozích s mírou úbytku schopností dítěte spojených se zdravotním postižením a s mírou nezbytné podpory. A tato míra je členěna po 25 % do 4 stupňů. Tedy – jsou děti bez úbytku schopností ke vzdělávání s nulovou podporou. Pak existuje skupina dětí s mírou od 1 do 25 %, 25% do 50%, 51% do 75% a 76% do 100%. To jsou ty čtyři stupně nezbytné míry podpory, která determinuje financování konkrétních vzdělávacích opatření. Zařazení do jednotlivých stupňů se odvíjí od popisu jednotlivých „domén“ – diagnostikovaných oblastí (například hrubé motoriky, jemné motoriky).

V praxi vypadá aplikace metody tak, že poradenský pracovník odpovídá na řadu otázek a odpovědi zanáší do připravené tabulky, kterou zadá do projektem připraveného softwaru. Na základě výsledků této diagnostiky je dítě s maximální objektivitou zařazeno do jedné ze čtyř úrovní potřeby speciálně pedagogických opatření. Rozhodující je přitom doména – oblast, která je pro jeho vzdělávání podstatná a ve které bylo ohodnoceno nejvyšší potřebou speciálně pedagogických opatření (1-4).

Katalogy podle typu zaměření a příslušný software ke konci školního roku dostanou všechna SPC v republice. Naším velkým přáním a zároveň očekáváním je, že tento diagnostický postup budou používat a tak dále ověřovat. (Každý katalog byl však již ověřen při diagnostice, a to nejméně na stovce žáků.) Podle mých informací se na to řada pracovníků těší, někteří naopak dopředu říkají – nač měnit fungující systém.

Výhodou nejen pro odborníky, ale i pro úředníky a zejména pro samotné žáky bude objektivizace a standardizace posuzování vzdělávacích potřeb – jen taková metodologie totiž může být na území ČR nediskriminační, srovnatelná – a relativně i spravedlivá. Samozřejmě, že tímto postupem nebude potlačen, ale naopak umocněn význam závěrečné zprávy z vyšetření a interpretace závěrů z diagnostiky jednotlivými odborníky v SPC. Výsledek a z něho vyplývající potřeby, a tím pádem i nezbytné finance na nutná opatření, budou jasně dokladovatelné. Úředníci krajských úřadů od nové metodologie k posuzování míry podpory očekávají, že jim pomůže s konkrétnějším financováním zejména asistenčních služeb u žáků se zdravotním postižením.

Příklad: Zvyšuje se množství žádostí na prostředky na asistenta pedagoga, které ze škol přicházejí, musí být doloženy stanoviskem školského poradenského zařízení. Krajům tak vzniká problém. Vytvořené komise zvažují, komu a kolik financí poskytnou. Dostávají se tak ale na hranici práva. Školský zákon (a co teprve antidiskriminační zákon!) totiž s takovou licitací nepočítá. Školský zákon pouze říká, že ředitel školy o peníze na asistenta pedagoga požádá a krajský úřad na základě doporučení školského poradenského zařízení finance poskytne.

Je pravda, že nový diagnostický systém bude pro pracovníky SPC – pro speciální pedagogy – asi časově náročnější, alespoň ze začátku, než se s ním naučí pracovat. V tom je určitě trochu problém. Řada kolegů si ale uvědomuje, že jim přinese vyšší profesní jistotu. Možnost jasně dokladovat podklady pro doporučení o zařazení dítěte do jedné ze čtyř úrovní speciálních vzdělávacích potřeb a následně adekvátní speciálněpedagogické podpory.

Přesto náš model není připraven s cílem ušetřit. Naším cílem je dosáhnout toho, aby se dětem dostaly potřebné finanční prostředky na zajištění speciálních vzdělávacích potřeb podle standardizovaných výsledků diagnostiky.

Katalogy nebudou statické, počítáme s tím, že by se mohly např. jednou za rok doplňovat o další poznatky, upravit podle potřeby, podle ověření v praxi… Zatím však nebude nový diagnostický postup pro poradenské pracovníky povinný, to by se musela změna promítnout ve školské legislativě. Hlavně začínající kolegové jsou ale z možností, které nový přístup přináší, docela nadšeni. Věřím, že výsledky a možnosti nové diagnostiky časem přesvědčí všechny.“ 
Radmil Švancar

< zpět do čísla
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
polartraver.jpg
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
37%
32%
31%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz
Eğer isterseniz harika seks, sesli şişli escort söyler zorunda olacak. Her insan ve her cinsel ilişki farklıdır, En uzun süredir devam eden seks ve ilişki şişli escor ev sahipliği yapan, Taksim en şehvetli vücutlara taksim escort sahip en güzel ve en seksi telekızları bulun. Kişisel fantezinizi yaşamak istiyorsanız, profesyonel bir telekız ideal bir ortaktır. ​Kalbinizde hala gençseniz ve istanbul escort güzel bir bayan arkadaş arıyorsanız, beşiktaş escort gününüzü güzelleştirmek için seksi eskort istanbul kızlarımız tarafından alın. Mecidiyeköy escort model sitesi, beylikdüzü escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. taksim escort model sitesi, mecidiyeköy escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. Escort bayanları bulabileceğiniz mecidiyeköy escort web sitemiz istanbul escort. Web sitesinde mecidiyeköy escort bayanlar yer almaktadır. Erotik Shop - sex shop Oyuncak Mağazası sex shop erotik seks oyuncakları sitesi olan nokta shop, lisanslı markaları ile cinsel sağlık ürünleriyle hizmetinizde. en uygun fiyat erotik shop ürünler sex shop mağazası www.noktashop.org şişli escort bursa escort istanbul escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop