archiv
Učitelské noviny č. 06/2011
tisk článku

Den civilní ochrany

Ve čtvrtek 20. ledna proběhl na Základní škole J.K.Tyla tradiční projektový den Civilní ochrana. Tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí je do učebních dokumentů základní školy zařazena samostatně v rozsahu šesti vyučovacích hodin v každém ročníku. Na naší škole jsme je rozdělili na dvě vyučovací hodiny věnované na začátku září poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví, seznámení s řády školy, seznámení s traumatologickým plánem, s požárním evakuačním řádem a nácvikem evakuace školy při požárním poplachu a čtyři vyučovací hodiny věnované v průběhu ledna v rámci Dne civilní ochrany.

Žáci si během projektového dne postupně ve třídách a později mimo budovu na povinné vycházce prakticky osvojují danou tematiku tak, aby se každý rok dozvěděli něco nového. V tento den využíváme také tematických exkurzí a přednášek. O den dříve navštívil školu preventista Městské policie Písek pan Rapant, který prvňáčkům představil činnost městských strážníků a poučil je o správném chování ve městě a možných rizicích. Všichni žáci školy měli možnost prohlédnout si podle zájmu kryt CO pod budovou školy za doprovodu a odborného výkladu pana školníka Zocha. Druháci a třeťáci spojili bruslení s exkurzí do útrob zimního stadionu. Také vycházka po stopách povodní měla ve čtvrtých a pátých třídách úspěch. Šesťáci vyrazili podívat se za hasiči na Vrcovickou ulici, prohlédli si techniku a vyptali se na spoustu zajímavých věcí. Pro osmáky si žáci zdravotnického kroužku pod vedením paní učitelky Vácové připravili praktický nácvik první pomoci na stanovištích. Nikdo se nemohl ulejvat a všichni si museli všechna stanoviště projít. A deváťáci se díky ochotě pana doktora Němečka podívali na stanici Rychlé zdravotnické služby v písecké nemocnici. Všem účastníkům a organizátorům děkujeme za zdařilý průběh.

Byl to zajímavý, poučný a hlavně smysluplný den. Připojujeme pár střípků pro pobavení:

Dotaz druháčka: „Musí mít jorkšír při evakuaci náhubek?“

Hodnocení sedmačky: „Dnešek byl fajn, jen mě nebavila ta chůze.“

Z reakcí deváťáků: „V sanitce měli zajímavé stroje na léčení lidí.“

Redakce školního časopisu Tyláček

 ZŠ J. K. Tyla, Písek

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz