archiv
Učitelské noviny č. 06/2011
tisk článku

UPROSTŘED DISKUZE O STANDARDECH VZDĚLÁVÁNÍ

První nástřel standardů pro 5. a 9. ročník základního vzdělávání vyvěsilo ministerstvo školství na své webové stránky i na stránky Výzkumného ústavu pedagogického (www.rvp.cz) 17. ledna 2011. Přesně měsíc (do 17. února 2011) mají pedagogové a všichni, kdo se o tuto problematiku zajímají, možnost přispět svými názory do diskuze. O bližší informace jsme požádali
JIŘINU TICHOU, ředitelku odboru všeobecného vzdělávání, který má tvorbu standardů ve své kompetenci.

Jak byste standardy představila?

 

Jsou to konkretizované výstupy z celého RVP ZV, které by měli zvládnout všichni žáci. Proto jsme také pro začátek nastavili minimální úroveň. Každý výstup je pro přehlednost okódovaný, všechny by měly být evaluační, a tudíž i ověřované. Ukázky standardů z testovaných předmětů (český jazyk, anglický jazyk, matematika a pro 9. ročník ještě všeobecný přehled, což jsou výstupy z dalších vyučovacích předmětů) zahrnují tematický okruh a očekávaný výstup podle RVP ZV. Každý výstup je pak konkretizován několika indikátory (jedním, dvěma, ale také pěti). Zatím jsme zveřejnili po třech modelových standardech pro 1. a 2. stupeň.

 

Z některých škol už máme informace, že si ilustrační úlohy stáhly a zkusily je zadat žákům. Píší, že jsou pro ně srozumitelné. Ovšem je pravda, že se jimi musí učitel napřed prokousat, aby všechno pochopil. Kódování není jednoduché, ale věřím, že když si přečtou zadání, pochopí, o co nám šlo. V předloženém dokumentu nechybí pro správnou orientaci slovníček. Velice důležité je úvodní slovo, v němž vysvětlujeme všechny nejasnosti, na které jsme v průběhu přípravy standardů narazili.

 

 

Nic dalšího už do materiálu nepřibude?

 

Přibude. Po uzavření diskuze se znovu sejdeme se všemi týmy, které standardy připravovaly, a projdeme jednotlivé připomínky. Ty, které budou vhodné k zapracování, zapracujeme, a pak ještě dokument pošleme k posouzení dalším odborníkům.

 

 

Většina učitelů standardy vítá, říkají, že včera bylo pozdě…

 

Říká to čím dál tím víc pedagogů.

 

 

…ale současně upozorňují na to, že standardy nezachycují klíčové kompetence, na nichž je RVP ZV postaven.

 

Kompetence jsou přece znalosti, dovednosti a postoje. Znalosti ověříme testy, dovednosti se dají ověřit i otevřenými úlohami. Na ostatní výstupy, které nelze testovat, nezapomínáme a chceme, aby je školy ověřovaly. Záleží na nich, jakou formu k ověřování konkretizovaného výstupu zvolí. Postoje i klima školy je možné ověřit i prostřednictvím ČŠI. Tady by se mělo objevit, jaký postoj mají žáci ke vzdělávání, jak jsou motivováni… To všechno s klimatem školy souvisí.

 

 

Jakým způsobem chcete klima školy zjišťovat, testy asi ne.

 

Martin Chvál (NÚOV) pracuje na evaluačním projektu MŠMT Cesta ke kvalitě, kde budou vytvořeny nástroje, jimiž je možné změřit klima tříd, klima učitelského sboru a klima školy. Školy je dostanou zdarma, aby si mohly své klima ověřit.

 

 

Je dobře, že pan ministr rozhodl, že školy nebudou podle výsledků testů zařazovány do žebříčků, nicméně se objevují obavy, aby si výsledky nevyžádali zřizovatelé.

 

Pan ministr deklaroval, že nebude sestavovat žebříčky škol. Že je jeho názor správný, potvrdil i prof. Haňka z Oxfordu, který v Otázkách Václava Moravce vysvětloval, jak se jim žebříčky vrátily v negativním slova smyslu zpátky jako bumerang. Pokud jde o zřizovatele, zatím je to naplánováno tak, že dostanou jen obecnou informaci o celkovém stavu školství v jejich obvodě.

 

 

Nedostanou do ruky umístění jednotlivých škol?

 

Domnívám se, že zatím ne. Je důležité posuzovat školy také podle složení žáků. Tam, kde jsou děti ze sociálně vyloučených lokalit, bude pravděpodobně daleko důležitější měřit přidanou hodnotu a následně je podporovat v rámci rozvojových nebo dotačních programů. Už teď nás OECD kritizuje za to, že naše výsledky vzdělávání příliš souvisejí s tím, jaká je úroveň té které rodiny. Úkolem těchto škol je přivést všechny žáky alespoň na minimální úroveň. Přidanou hodnotu budeme měřit po čtyřech až pěti letech – v 5. a 9. ročníku, ale je možné vycházet i z pedagogické diagnostiky v prvních ročnících.

 

 

Jak bude vypadat zpětná vazba, která se školám vrátí?

 

Výsledky testování přinesou zpětné informace žákům, učitelům i rodičům. Výsledky by měly sloužit k zamyšlení a plánování dalšího rozvoje. Vlastní testování nemohu předvídat, protože bude součástí výběrového řízení a má jej na starosti jiný odbor MŠMT.

 

 

Pan ministr zdůvodňuje nutnost srovnávacích zkoušek propadem v mezinárodním testování. Ale například v matematice, kterou testuje TIMMS, dostávají děti úlohy, které se budou učit až za rok.

 

Tuto skutečnost nám potvrdila i studie Pedagogické fakulty UK. Vidím to jako chybu, která vznikla při tvorbě
RVP ZV. Zlomky i desetinná čísla jsou v RVP zařazeny až na 2. stupni. Počítáme s tím, že je vrátíme při revizi RVP ZV na 1. stupeň do druhého období, aby naši žáci nebyli znevýhodňováni. Je lepší, když si žáci na pojem zlomku zvykají postupně.

 

 

V testování PISA byl problém s propadem čtenářské gramotnosti. Byl ale v té části, v níž si žáci mají na základě textu vytvořit vlastní názor na věc. To přece testy nezvládnou.

 

Myslím, že otevřené otázky ano. Konečně PISA je také druh testování, dokonce má elektronickou verzi. Test čtenářské gramotnosti právě měří klíčovou kompetenci komunikativní, ale to už je přece nyní v RVP ZV. Pokud to školy děti neučí, je to špatně. Je to téma pro hodnocení ČŠI.

 

 

Kompletní podoba standardů bude hotová po první generálce?

 

Zatím připravujeme podmínky pro pilotování. V průběhu dvou let budeme sledovat vývoj, vychytávat nedostatky a na standardech dál pracovat. Podle toho, jak školy zvládnou nastavení na minimum, budeme uvažovat buď o zvýšení nároků, nebo o podpoře některých škol. Než budou standardy hotové, čeká nás ještě mnoho práce i veřejných diskuzí.

 

 

Uvažujete o standardech ve všech ročnících?

 

To zatím ne, ale připravuje se modelový ŠVP, který doporučí školám, co by mělo být v jednotlivých ročnících v ŠVP zařazeno. Neznamená to, že to školy musejí udělat, ale chceme trochu sjednocovat úroveň vzdělávání.
Jaroslava Štefflová

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz