archiv
Učitelské noviny č. 45/2010
tisk článku

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLE

 

V zahraničí podobné metody fungují, ale naši učitelé ještě nejsou na takovou pomoc zvyklí. Koučování, jež probíhá v rámci projektu MŠMT KURIKULUM G, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický, se zatím zúčastnilo ve dvou etapách celkem 40 učitelů, třetí etapa právě probíhá. Další dvě ještě na zájemce o tuto službu čekají. Cílem koučování je pomoci koordinátorům ŠVP na gymnáziích, aby svůj nesnadný úkol zvládali co nejlépe. O tom, co zatím zkušenosti ukázaly, jsme hovořili s pracovnicemi VÚP – odbornou konzultantkou LUDMILOU ŠULCOVOU, která měla koučování na starosti rok a půl, a se současnou manažerkou STANISLAVOU PODOLKOVOU.
Co koučování ve školství představuje?
S. Podolková: Je to metoda, která učiteli nabízí osobní rozvoj. Pomáhá mu získat nadhled, objevovat nové způsoby řešení problémů, rychleji a efektivněji dosáhnout cílů, které si stanovil.
L. Šulcová: Učitel by si měl napřed uvědomit nejen to, co chce na sobě změnit sám, ale také co od něj očekává jeho okolí. Kouč mu pak během pěti měsíců pomůže všechny požadavky uspořádat, stanovit si cíle i cestu, jak jich dosáhnout.   
 
Kdo by měl o pomoc kouče požádat?
S. Podolková: Škála je široká. Může to být učitel, který se cítí unavený a potřebuje povzbuzující injekci, nebo prostě ten, který se chce ujistit, že jde správnou cestou. Pozice koordinátora ŠVP není snadná, může se v nové roli cítit sám. My mu nabízíme možnost prodiskutovat své názory a postoje s odborníkem, který mu otevře pohled z druhé strany. Kouč za něj problémy nevyřeší, ale pomocí návodných otázek ho nasměruje k cíli. Tímto způsobem mu například může poradit, jak motivovat kolegy, aby s ním na tvorbě ŠVP spolupracovali. Poradí mu ve vztahových otázkách a podobně.     
 
Jak vypadá konkrétní postup?
L. Šulcová: Učitel sepřihlásí do projektu a my mu najdeme vhodného kouče. Naši koučové jsou zkušení pedagogové, kteří procházejí speciálním výcvikem. Protože setkání jednou týdně se odehrávají prostřednictvím skypu, není ani tak podstatný region jako to, aby oba účastníci byli naladěni na podobnou notu, aby si rozuměli. První schůzka je informativní, ujasní si na ní úkoly, které budou postupně řešit. Pokud učitel nemá doma ani ve škole skype k dispozici, pomůže mu ho kouč nainstalovat. Diskuze na dálku probíhají většinou o víkendech, ale je to vždy otázka možností a dohody. 
 
V kterých oblastech hledají koordinátoři pomoc nejčastěji?
S. Podolková: V prvních dvou etapách koučování to byly vztahové záležitosti, motivace lidí, komunikace ve sboru. Často se řeší také uspořádání času. Učitelé jsou zahlceni povinnostmi, ne každý si umí čas efektivně zorganizovat. I když jsou mezi koordinátory ředitelé a jejich zástupci, hodně je řadových učitelů. Funkci koordinátora dostali za úkol, mnozí ani nemají ambice stát se manažery. Jejich kolegové se najednou změnili v lidi, které mají určitým způsobem řídit.
L. Šulcová: Nesnadnou pozici jim ještě ztěžuje skutečnost, že nemají vymezené pravomoci. Jen málokterý ředitel jmenuje koordinátora oficiálně, ne každý mu písemně vymezí nově nabyté kompetence. Může pak být těžké přimět paní učitelku XY, aby splnila určitý úkol, když jí ho zadal jen kolega, byť ve funkci koordinátora.
 
Neostýchají se učitelé do programu přihlásit? Přece jen by někdo mohl vznést dotaz, jestli jsou na svém místě, když potřebují pomoc.
S. Podolková: To v tomto případě nehrozí. O tom, že je učitel do projektu zapojen, nikdo neví, jména účastníků se nikde nezveřejňují. Přihlásí se sám, nepotřebuje doporučení ředitele, na schůzky si nemusí brát volno. I v případových studiích, které z koučování vzejdou, jsou jména nahrazena čísly. Pokud to učitel řediteli sám nesdělí, nijak se to nedoví.
L. Šulcová: Někteří koordinátoři od nás naopak požadují potvrzení, že se do koučování zapojili. Chtějí dát řediteli zprávu, že na sobě pracují.
 
S koncem roku skončí i poslední etapa koučování. Uvažujete o jeho využití i do budoucna?  
S. Podolková: Určitě. Když je koučování využitelné v komerční sféře, proč by nemohlo pomáhat ve školství? Je to ovšem otázka financí. V rámci projektu KURIKULUM G za ně učitelé platit nemusí. V únoru se rozběhne čtvrtá etapa pro 20 učitelů, v září pátá pro stejný počet. Protože zatím jsou ohlasy kladné, rádi bychom požádali v roce 2011 o akreditaci, abychom mohli koučování zařadit do nabídky dalšího vzdělávání.
 
Bylo by i potom zaměřeno jen na koordinátory ŠVP?
S. Podolková: Koučováním se dá řešit úplně všechno, koučovat je možné nejen jednotlivce, ale i skupinu. A ředitel si může kouče najmout – například na řešení vztahů ve sborovně, na pomoc předmětové komisi. Kouč třeba i poradí, jak jednat s problémovým žákem. Zatím je u nás koučování novinka. Musíme si na ni zvyknout, ale může učitelům výrazně pomoci.   
JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ
< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz