archiv
Učitelské noviny č. 35/2010
tisk článku

MŠMT: GENERÁLKA VYŠLA BEZ VĚTŠÍCH KOMPLIKACÍ

 

Na katastrofické scénáře nedošlo. Generálka státních maturit dopadla v podstatě dobře. Nejrůznější chyby, nedostatky až absurdity jsou takové povahy, že je bude možné do skutečného startu maturit odstranit. S některými zlepšovacími náměty přišly i samy školy.
 
Ministr: šlo to hladce
„Přes drobné obtíže, které jsme čekali, vše probíhalo hladce,“ shrnul hodnocení generálky do jedné věty ministr školství Josef Dobeš.
Podle něj všechny dokumenty dorazily na místo, tedy do škol, k prozrazení testů nedošlo a data byla bezpečně střežena. Nicméně problémy se vyskytly. Ministr zmínil obtíže s digitalizačními terminály asi u 25 škol, které však byly do minulého pondělka, tedy termínu zahájení generálky, odstraněny. A také komunikační problémy při skenování úloh, respektive při odesílání dat do CERMATu. V několika případech se totiž data na serverech ocitla „ve frontě“ a delší čas trvalo, než byl přenos dokončen. Některé školy to ale pochopily jako ztrátu spojení, a proto došlo ke stížnostem.
J. Dobeš se vyjádřil i k hojně medializovaným problémům, například k tomu, že se po určitý čas nebylo možné spojit s operátory „helpdesku“ CERMATu. „Není pravda, že by systém zkolaboval a že linky spadly, ale v pondělí mezi desátou a půl jedenáctou nebylo možné se na třicet linek dovolat. To je důležitá informace, proto jsme připraveni u ostré maturity počet linek zdvojnásobit, i když předpokládáme, že díky generálce bude nakonec dotazů výrazně méně,“ dodal ministr. Podle ředitele CERMATu Pavla Zeleného už na druhý den generálky poklesl počet dotazů ze strany škol o více než 90 procent.
Při generálce došlo k události, která pravděpodobně u řádné maturity nenastane – asi na šestadvaceti školách se nepodařilo zajistit jmenování maturitního komisaře, který dohlíží na hladký průběh zkoušek. Ministr to vysvětlil tak, že při generálce školy nebyly povinny komisaře jmenovat, leč u ostré maturity jim to už výslovně ukládá zákon. „Tyto školy dostanou výsledky, ale do celkových čísel generálky se nezařadí, protože pro nás nejsou dostatečně objektivní,“ dodal ministr školství s tím, že pro ostrou maturitu je připraveno o polovinu, tedy o šest stovek komisařů více, než bude reálná potřeba.
Vzhledem k vysoké rychlosti zpracování dat ministr Dobeš očekává, že výsledky by mohly školy obdržet dříve než avizovaného 3. listopadu. „Organizaci a logistiku hodnotím jako velmi dobře fungující, i když celý administrativní průběh pro mě není zcela přijatelný,“ uvedl ministr. Za absurditu hodné rychlého odstranění například označil opakované informování studentů učitelem o správném vyplnění testů před každou zkouškou, což prý může působit směšně. Podobně by mohlo dojít k odstranění opakovaného legitimování studenta před zkouškou, i to vnímají studenti a učitelé jako zbytečné a také nedůstojné.
Podle ministra se naopak nebude měnit klíčová věc, a to náročnost úloh. Reakce z terénu jsou prý rozmanité, pro někoho jsou úlohy jednoduché, pro jiného obtížné, což J. Dobeše vede k přesvědčení, že laťka náročnosti, která bude zveřejněna později, je i díky přípravným testům dobře nastavena.
Podle P. Zeleného se průběh generálky bude vyhodnocovat po dobu následujících dvou měsíců – tak, aby se podle výsledků hodnocení ještě mohly upravit organizační procesy pro ostrou verzi státní maturity. „Velmi intenzivně přitom budeme diskutovat s řediteli škol,“ dodal P. Zelený.
 
Názorový střed
Studenti nesmějí během testů na záchod, zapečeťování obálek s kalkulačkami a razítkování slovníků bez gramatické přílohy je absurdní, vyskytly se chyby v úlohách… Daly by se samozřejmě najít další výtky škol vůči generálce, které se minulý týden vyrojily v médiích. Bude se o nich diskutovat, ostatně, od toho tu generálka je – ujišťují ministerstvo a CERMAT.
„Měl jsem z generálky obavy, ale dopadlo to nad očekávání dobře, těch pár nedostatků lze odstranit,“ konstatoval ředitel Obchodní akademie v Pelhřimově a předseda Asociace obchodních akademií Radoslav Kučera (jeho názor vyjadřoval většinový pohled ředitelů, který se UN minulý týden podařilo získat). A pochvaloval si i komunikaci s CERMATem prostřednictvím operátorů nebo webových stránek s novinkami a nejčastějšími dotazy.
„Papírování by mohlo být méně, zvlášť když si představím, že u ostré maturity ho ještě přibude. Určitě by bylo vhodné upravit časové rozpětí přípravných prací. Zadavatel má pět minut na to, aby od ředitele dokumenty převzal, a přitom učebna může být na některých školách velmi vzdálena. A patnáct minut na seznámení naplněných tříd s pokyny, zvlášť v pondělí ráno – to je opravdu kritické místo. Naopak v dalších dnech už tolik času na instrukce není zapotřebí. Dal bych větší prostor ředitelům škol, aby si přípravný harmonogram mohli do jisté míry upravit podle svých podmínek,“ řekl R. Kučera.
Na jeho škole nebyl ke generálce připuštěn jeden žák, protože dorazil minutu po zahájení zkoušky. Ředitel by se proto přimlouval o posunutí času aspoň o půl hodiny, tedy na 8.30. Vlaky a autobusy jsou prý často načasované na dobu těsně před osmou a děti dobíhají na poslední chvíli – stačí pak malé zpoždění a je průšvih.
R. Kučera nakonec upozornil na další problém – psaný text. V době počítačů jde prý o anachronismus, který se navíc nemusí vyplatit. Kvůli nečitelnému textu může dojít ke sporům nad jeho obsahem, což objektivitě hodnocení nepřidá. Skládání státní maturity přímo u počítače by bylo v budoucnu lepší řešení…
Petr Husník
Ilustrační foto Stanislav Drozd, SŠ Ostrava-Kunčice
Student nesmí v průběhu zkoušky na toaletu. Podle ředitele CERMATu P. Zeleného je to ale naprosto běžný požadavek u všech standardizovaných zkoušek. Místnost nelze v během testů opustit, a když, test nepropadá, ale studentovi se započítávají zpracované úlohy. „Vyhláška ale pamatuje na to, že pokud je někdo zdravotně indisponován a prokáže to, určitě se mu vyhoví.“
 
Zkoušky maturitní generálky se rozeběhly na jednotlivých školách dle jednotného zkušebního schématu. Do vyplňování testů se pustilo 95 410 zaregistrovaných studentů. Nad jejich rozvozem do škol dohlížela najatá firma za přísných bezpečnostních podmínek. V případě jakéhokoli úniku by hrozila pokuta ve výši padesáti milionů korun.
< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
32%
44%
24%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz