archiv
Učitelské noviny č. 25/2010
tisk článku

Krajina nejen za školou

 

Před časem se 500 žáků 33. základní školy v Plzni Skvrňanech se svými učiteli zúčastnilo školního projektu Krajina nejen za školou. Poznávali prostředí, ve kterém žijí, sledovali, jak je o ně pečováno a jak by mohli sami pomoci. Některé třídy se do zkulturňování svého okolí samy zapojily – uklízely okolí školy, zajišťovaly osázení prostředí květinami, přesazovaly a omývaly květiny ve škole.
Žáky prvního stupně zaujal rovněž výukový program o odpadech, jejich třídění a možnostech využívání, do kterého se aktivně zapojili. Nejstarší žáci prvního stupně připravili se svými vyučujícími přírodovědnou naučnou stezku pro své nejmladší kamarády a spolužáky s využitím přírody v okolí školy a na sídlišti.
Starší žáci mapovali možnost třídění odpadu na sídlišti a jeho využívání obyvateli, se svými poznatky a dotazy, pak vydali na odbor životního prostředí MMP.
Nejstarší žáci školy museli prokázat nejen dobré znalosti, dovednosti a postřeh, ale i schopnost se domluvit a poznatky ze školy a návštěvy ZOO Plzeň zpracovat do pracovních listů pro výuku prvouky nebo přírodovědy.  
Další skupina se vydala na kolech poznávat krajinu v okolí Boleveckých rybníků.
Všichni společně jsme pak vyzdobili školní prostory zpracovanými výstupy ze svého poznávacího dne.
Možná že se vám zdá, že tohle nepatří ke kultuře. Jsme ale názoru, že v jakém prostředí člověk žije, je jeho vizitka a jeden z vlivů, který na každého z nás působí. Budeme-li si vytvářet kolem sebe hezké kulturní prostředí, budeme i jinak vnímat kulturu jednotlivce, města i národa.
Marie Šollová,
33. ZŠ Plzeň
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz