archiv
Učitelské noviny č. 28/2004
tisk článku

Vyhlídky školského rozpočtu pro rok 2005

Ke konci prázdnin, krátce poté, kdy byly zveřejněny částky, se kterými ministerstvo financí počítá pro jednotlivé rezorty na rok 2005, jsme navštívili vrchního ředitele ekonomické sekce MŠMT Zdeňka Bernarda. Hovořili jsme o celkové výši školského rozpočtu, o vztazích s ministerstvem financí a o problémech, které může tento rozpočet školství přinést. V době našeho rozhovoru ještě státní rozpočet pro rok 2005 nebyl definitivně schválen vládou – a zákon o rozpočtovém určení daní, o který se návrh rozpočtu opíral, ležel ve sněmovně a čekal na to, zda pro něj poslanci zvednou ruku.


Jaké jsou poslední zprávy o výši školského rozpočtu pro příští rok?

Oproti prvnímu návrhu školského rozpočtu pro rok 2005 je částka vyšší o zhruba 790 milionů korun pro oblast vědy a výzkumu a také o 839 milionů korun na investice ve vysokém školství. Celková částka pro školství by tedy podle tohoto návrhu měla přesáhnout 69 miliard korun.

To je ovšem suma podstatně nižší než v rozpočtu školství pro letošní rok…

Je to skutečně tak. Ministerstvo financí připravilo rozpočet, jako by už byl schválen zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), který ovšem ještě schválen není. Ten byl zatím projednán vládou, ale parlament ho ještě neschválil! Ministerstvo financí však již vytvořilo rozpočet školství bez přímých vzdělávacích výdajů na krajské školství a bez výdajů na školství soukromé a církevní. Návrh rozpočtu školství je tak nižší o více než 28 miliard korun.

Napadlo MŠMT tento přístup ministerstva financí k tvorbě rozpočtu školství?

Vždy jsme se proti změně rozpočtového určení daní stavěli, nesouhlasili jsme ani s následnou konstrukcí rozpočtu. I letos jsme se velmi ostře ohradili. Ministerstvo financí zvolilo podobný způsob přípravy rozpočtu už loni – když pak zákon o RUD neprošel parlamentem, školství již letos nedostalo 150 milionů korun, které měly být právě pro tento případ uloženy v kapitole Veřejná pokladní správa (VPS). Jenže byly použity pro zdravotnictví a školství je nikdy nevidělo!

Může nastat podobná situace i v příštím roce?

Ano – v kapitole VPS pro případ, že by zákon o RUD neprošel, mají být uložena čtyři procenta ze zmiňovaných dvaceti osmi miliard korun a prostředky na některé další položky, o které se bude v celé rozpočtové a příspěvkové sféře zvyšovat objem mzdových prostředků. V případě, že by zákon o RUD nebyl přijat a celá částka dvaceti osmi miliard korun se vrátila do rozpočtu školství, budeme tato čtyři procenta (tedy zhruba jednu miliardu korun) pro střední, soukromé a církevní školství nezbytně potřebovat. To není částka, kterou bychom mohli pokrýt z vlastních zdrojů, jak jsme to museli udělat letos s částkou 150 milionů.

Za této nepřehledné situace bude také obtížné srovnávat letošní rozpočet a rozpočet roku 2005…

Právě proto, že tzv. srovnatelná základna je naprosto nesrovnatelná, jde podle mého o nesprávný přístup k tvorbě školského rozpočtu. Pokud by ministerstvo financí postupovalo seriózně, nezapočítávalo by vlivy zákona o RUD do rozpočtu 2004, ale uvažovalo by o těchto změnách až v rozpočtu 2005.

Prodělá na této metodice tvorby rozpočtu nějak školství?

Pokud by v případě nepřijetí zákona o RUD dostalo školství z VPS zmiňovaná čtyři procenta a ostatní prostředky ve VPS pro tento případ uložené, pak by bylo všechno v pořádku.

Loni ale tyto peníze nedostalo…

Bohužel. Jaká bude situace v příštím roce, to nelze odhadnout. Nicméně – představuje to pro školství ekonomické riziko a není to dobré řešení.

Zmínil jste se o mzdovém růstu o čtyři procenta. To ale ve školství znamená zpomalení růstu příjmů…

Čtyři procenta jsou politickým rozhodnutím pro celou rozpočtovou a příspěvkovou sféru. Pokud RUD schváleno bude, dostanou kraje určitou sumu odvozenou z letošních výdajů – a jak tyto peníze kraje rozdělí, to je pouze na jejich představitelích. Podle rozhodnutí zastupitelů budou peníze na mzdy, na investice, na školství, na zdravotnictví…

Jak budou rozdělována zmiňovaná čtyři procenta?

O tom se bude ještě rozhodovat. Pokud se změní tarifní tabulky a tato čtyři procenta by se stala součástí nárokové složky platu, znamenalo by to pro zaměstnance určitou jistotu. Pokud ale bude rozhodnuto, že se tato procenta rozdělí v mimotarifní části platu, bude její rozdělení pro krajské školství v případě schválení RUD zase záviset na rozhodnutí krajských zastupitelů.

Máte obavy z toho, zda se peníze, které dosud MŠMT poskytovalo krajům „vázaně“ na školství, se i po eventuálním přijetí zákona o RUD také do školství dostanou?

Všichni představitelé krajů nás ujišťují, že školám nechtějí ubírat, že dají na platy stejnou částku, jako se dává nyní – nebo i víc. Ovšem je otázka, jak nakonec sbor zastupitelů rozhodne, pro co se rozhodne většina.

Kde vidíte další problém připravovaného rozpočtu školství?

Problém je skryt v penězích z Evropských fondů, s nimiž jsme počítali. Pokud bychom měli získat uvažovanou miliardu, je nutné, aby se stát na těchto projektech podílel čtvrtinou, tedy 250 miliony korun. Máme však pouze 93 milionů korun, které jsou z rozpočtu letošního roku – tak bychom však dosáhli pouze na cca 370 milionů korun z Evropských fondů. Školství by tedy o cca 630 milionů přišlo. To je ale problém, se kterým se potýkají i další rezorty.

Už v letošním rozpočtu také scházejí peníze na 14. platy – pokud je nezískáme ze státního rozpočtu, pak je budeme muset pokrýt z nenárokových složek platu (jednalo by se o 450 milionů z cca 4 miliard, které jsou na osobní odměny vyčleněny), nebo bychom požádali o převod potřebných peněz z investic – jedná se o částku, kterou se loni nepodařilo proinvestovat, a podobná situace je letos – žádný problém by tedy nastat neměl. Ale pro příští rok se s těmito penězi v rozpočtu už nepočítá, budou tedy zase scházet.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz