archiv
Učitelské noviny č. 27/2004
tisk článku

Graffity na chodbách školy

Vypěstovat u mladých lidí zdravou sebedůvěru a pomoci jim vytvořit zdravý, nekonzumní přístup k životu, to je nelehký úkol nás učitelů, ale i rodičů a celé společnosti. Přítomnost, v níž žijeme, se stále mění, alkohol, cigarety a drogy útočí na děti a mládež ze všech stran. Proto na naší základní škole vzniklo již v roce 1995 AD centrum, které slouží k prevenci v oblasti návykových látek atd.

Toto centrum bylo vymalováno společně se žáky a postupně dovybavováno audiovizuální technikou, PC i s internetem, odbornou literaturou a různými motivačními hrami.

Schází se zde jak jednotlivci z různých tříd před vyučováním, během přestávek i volných hodin, tak školní parlament či školní klub. Konají se zde různé přednášky, besedy, z jejichž diskuzí vzešlo několik projektů, např. Voda - základ zdraví, Zdravý životní styl ve škole aj. Protože k prevenci patří také vhodné aktivní využití volného času, rozhodla jsem se umožnit žákům-výtvarníkům vyzdobit některé předem připravené stěny přímo v budově školy. Tolik proklínané graffity se staly už dnes v budově školy zdařilou součástí našeho prostředí.

Než mohly být návrhy, které byly konzultovány během celého loňského roku, realizovány, uplynulo mnoho času, ale v červnu se stěny chlubily zdařilými, asi třímetrovými graffity na šířku. Autoři z řad žáků devátých tříd se vyznačovali důvěrou k vyučující a zodpovědností za svou práci. Jejich práce jsou legální, nikoliv anonymní. Radost z práce měly obě strany: učitel i žák.

Libuše Baďurová,
ZŠ Sušilova, Boskovice 

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz