archiv
Učitelské noviny č. 27/2004
tisk článku

Za nejlepší výsledky pětistovku

Každý ze šesti letošních nejlepších absolventů tří základních škol ve městě si odnesl na letošní prázdniny poukázku na výběr zboží zdarma až do výše 500 Kč ve zdejší prodejně elektronických potřeb Hélia. Šeky přinesli překvapeným žákům až do škol zástupci Spolku rodáků a přátel města, předseda Bohuš Plesl a jednatel Vladimír Drholec.

Ocenili výsledky žáků v prospěchu, ale také účast na různých olympiádách, kde mladí úspěšně reprezentovali nejen školy ale i své město. Představitelé rodáckého spolku chtěli dát tímto gestem najevo, že jim na mladé generaci záleží. K odměnám dětí letos přistoupili poprvé na základě rozhodnutí svého výboru, kde schválili návrh, že je potřeba motivovat mladou generaci, aby usilovala o co nejlepší výsledky v učení. Rodáci však nehleděli jen na prospěch. Předseda Plesl zdůraznil, že s pomocí kantorů hodnotili i jejich mimoškolní aktivity, ale také chování.

„Není to sice mnoho, ale žádným zlobičům bychom peníze nedali. Chtěli jsme, aby si dospívající lidé uvědomili, že i my si ceníme jejich snahy o co nejlepší prospěch ve škole a tak dobrý start do dalšího života. Naše město potřebuje chytré a vzdělané lidi, kteří jednou převezmou jeho řízení do svých rukou,“ konstatoval předseda spolku. Současně podotkl, že v dalších letech chtějí v tomto záměru pokračovat.

Spolek rodáků pořádá vlastivědné výlety a přednášky. Na svoji činnost získává peníze od městské radnice, z příspěvků svých členů, štědrých sponzorů, ale také například pořádáním koncertů. V minulosti zorganizoval sbírku na znovupostavení repliky historické kašny na náměstí Českého ráje a finančně přispěl i na řadu dalších veřejných akcí.

Otakar Grund,
Turnov

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz