archiv
Učitelské noviny č. 27/2004
tisk článku

Projekt "zdraví nás baví"

Naše škola se rozhodla, že nabídne žákům možnost účastnit se během dvou dnů zajímavých činností, které by přispěly k potvrzení důležitosti zdravého životního stylu. Tak vznikl projekt s názvem „Zdraví nás baví“.

Během prvního dne se žáci 5. – 9. ročníku mohli ve třech časových úsecích zapojit do několika aktivit, odlišných svým charakterem a zaměřením. Hned v úvodu mohli načerpat nové znalosti v péči o vlasy při besedě s kadeřnicí Pavlínou Novotnou, nebo si zasoutěžit buď ve znalostech, či netradičních sportovních disciplínách pod vedením pana ředitele.

Ve druhé části dopoledne nás navštívil flórista pan Dobrovolný, který poskytl několik inspirací v aranžování řezaných květin. Některé dívky lákal spíše aerobik, a proto pospíchaly na blok cvičení paní zástupkyně Novotné do sokolovny. Převážně chlapci si nedali ujít setkání s policejními psovody ze Žďáru nad Sázavou a ukázku výcviku policejních psů.

V poslední části programu prvního dne si některé žákyně vyzkoušely pod vedením paní Wasserbauerové, vedoucí školní jídelny, a paní učitelky Daňkové přípravu méně obvyklých jídel studené kuchyně. Někteří raději dali přednost turistické vycházce do blízkého okolí. Určitě výběru nelitovali ani ti, kteří se rozhodli pro ukázku juda a aikida sportovních oddílů DDM z Polné v sokolovně.

Mimo tyto uvedené aktivity si další skupina dětí zvolila exkurzi na horolezeckou stěnu v Hamrech a do Rybářství dr. Kinského.

Druhý den vyjeli převážně chlapci na vojenskou leteckou základnu do Čáslavi, kde si kromě areálu letiště prohlédli například chovnou stanici dravých ptáků. Dívky čekala ve Žďáru beseda o módě s módní návrhářkou Danou Dobřichovskou a na jiné práce s hlínou v keramické dílně při DDM. Poté se už se opět sportovalo buď při aerobiku, nebo v bazénu hotelu Fit.

Na závěr projektu žáci zhodnotili jednotlivé činnosti. Podle jejich vyjádření se akce líbila a většinou se objevovalo přání pokračovat v takových projektech i v budoucnu. 

Hana Kučerová,
ZŠ Nížkov

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz