archiv
Učitelské noviny č. 27/2004
tisk článku

Trefa, re, UN č. 24-25/2004

V nedávném dvojčísle si redakce UN v rubrice Trefa dělá legraci z příliš horlivých zastánců rychlého a bezmyšlenkovitého zavádění tzv. rámcových vzdělávacích programů na našich školách. Ne že bych se považovala za zpátečníka, ale podle mých zkušeností musím, bohužel, s názorem uvedeným v tomto článku, v mnohém souhlasit.

Jsem pochopitelně ráda, že se osnovy a učebnice v našich školách po listopadu 89 zbavily nepravdivých údajů a frází poplatných tehdejšímu režimu. Nicméně to, jak nás ten dnešní režim a hlavně střídající se politici v čele ministerstva školství od té doby „zásobují“ jednou novou koncepcí školství za druhou, to také není nic dobrého. Vypadá to, jako by (s odpuštěním) každé nové koště a hlavně jeho podřízení úředníci dokazovali svou kvalitu tím, že prostě ani v nejmenším neuznají, že někdo před nimi vymyslel něco dobrého. Proto postaví vše na hlavu a vymyslí cosi „geniálního“, co prý konečně pozvedne naše školy na patřičnou evropskou, možná světovou úroveň. Já mám ale pocit, že o výplody těchto teoretiků lidé z praxe zas až tak moc nestojí.

Má to dva důvody. Lidé ze sboroven jsou už unavení těmi věčnými diskuzemi, jak dál, které stejně nikdo nedotáhne do konce, protože než projdou všechna ta ověřování, průzkumy a pilotní pokusy, ti nahoře se vymění a zase je všechno jinak. Ovšem mezitím ti dole, ve školách, nemohou čekat se založenýma rukama, co kdo zase vymyslí, co přijde, co se zase bude „pilotovat“ a pochvalně vyzdvihovat na konferencích a v tisku. Učitelé si nemohou dát pauzu. Denně mají před sebou děti, denně je musí něčemu učit a naučit. Proto je jim nakonec jedno, kdo co zase vymýšlí zázračného v šedivém tichu pražských teoretických pracoven. Už tomu prostě nevěří, ztratili trpělivost a nad všemi těmi nápady mávnou rukou a dělají si po svém. Stejně tak dopadají rámcové vzdělávací programy. Bylo by moc dobré, kdyby skutečně přinesly další rozvolnění osnovami svazované výuky, ale je to zapotřebí? Cožpak současná pravidla pro výuku nejsou dostatečně pružná? Je vůbec žádoucí další rozvolnění, které mnozí pokládají ne za svobodu škol, ale za zřeknutí se státu ovlivňovat průběh základní školní docházky, tedy věci, na něž stát garantuje ve své ústavě každému občanu jeho právo. Jak chce stát tuto garanci zajistit, když ono rozvolnění přežene a začne si nad způsobem výuku tak zvaně mýt ruce?

Druhým důvodem, proč nadšení nad zaváděním RVP není ani zdaleka všeobecné, je tíživá finanční situace škol. Především samozřejmě učitelů, kteří donekonečna poslouchají vládní i opoziční sliby, jak už se konečně jejich platy zvednou. A pořád nic. Proto už ze školství odešlo jinam hodně schopných učitelů. Těch, kteří si sami uměli poradit s tím, jak předat žákům vědomosti a nepotřebovali k tomu měnící se názory úředníků. Jestli to takhle půjde dál, zbudou ve školách jen sice poslušní, nicméně málo tvůrčí učitelé, kteří nebudou profesně dobří, i kdyby jim někdo vymyslel a dotáhl do konce sebechytřejší novou koncepci školství. Takže lidé jsou otráveni tím, že se vyhazují peníze na vymýšlení vymyšleného, místo aby se daly tam, kde jsou moc zapotřebí a hned by padly na úrodnou půdu. A ještě něco, abych se konečně vrátila k tomu redakčnímu článku Trefa. Pokud je pravda, že se kvůli RVP připravuje zásadní výměna všech učebnic, řady pomůcek atd., pak je to hodně smutná záležitost. To totiž vypadá, že si na další „nové koncepci českého školství“ chce někdo nejen udělat slávu, ale i nahrabat pěkné peníze.

LENKA PŘIBYLOVÁ,
Brno

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz