archiv
Učitelské noviny č. 30/2004
tisk článku

Bachtale čhave a vatra přátelství

Druhým rokem jsou tři třídy, kde se učí podle vzdělávacího programu zvláštní školy, pod ZŠ v Roztokách. Bohužel, většinovou veřejností jsou vnímáni negativně, někomu jsou i trnem v oku. Devadesát procent žáků těchto speciálních tříd tvoří Romové, kteří dojíždějí z Kolonie v Libčicích. Kromě toho, že žáky učíme, co osnovy předepisují, zabýváme se i tím, jak je připravit do života. Bez bližšího poznávání žáků, jejich mentality a prostředí, v němž žijí, to však jde někdy těžko.

Stěžejními vyučovacími hodinami je pracovní vyučování. Právě tady a v hodinách výtvarné výchovy jsme se zaměřili na výrobu různých předmětů a ozdob. Ve výtvarné výchově žáci pracovali různými netradičními výtvarnými technikami. Tvořili s nadšením. Pod názvem Bachtale čhave – Šťastné děti byla všechna vzniklá dílka vystavena v prostorách speciálních tříd. Výstava byla spojena s aukcí.

Hosté, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení rozhodně nelitovali. Bylo pro ně připraveno občerstvení, které sami žáci napekli a připravili, ale i taneční vystoupení romských dívek.

Pod širým nebem se dražily výrobky a výtvarné práce žáků. O dražbu byl velký zájem, probíhala živě a mnohdy velmi dramaticky. Finanční výtěžek byl použit na celodenní výlet žáků speciálních tříd do Aquaparku Kladno.

Dlouhodobě se snažíme spolupracovat s rodiči našich žáků. Hledali jsem cestu jak vzbudit jejich zájem rodičů o vzdělávání dětí, jak se s nimi sblížit, popřípadě je i zapojit do vyučovacího procesu. Začali jsme s pořádáním třídních aktivů přímo v jejich bydlišti – v Kolonii. Rodiče souhlasili. Na třídních aktivech jsou přítomni sociální pracovníci, romský asistent, dobrovolní pracovníci společnosti Člověk v tísni a Poradny pro občanství, ale i zástupci města. Právě při těchto setkáních se dá vyřešit spousta někdy neřešitelných věcí.

Posledním setkáním ve školním roce byla vatra přátelství, která vzplála v Kolonii, kam jsme pozvali k neformálnímu setkání všechny, kdo si chtěli zazpívat, opéct špekáček a popovídat si v příjemné neoficiální atmosféře. Důležitější však je, že i toto setkání bylo dalším krokem směřujícím k lepší spolupráci a toleranci.

Učitelé speciálních tříd
ZŠ Roztoky

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz