archiv
Učitelské noviny č. 30/2004
tisk článku

Irsko nebo Řecko?

Kam to směřuje české školství?


Následující úvaha je motivována několika zdánlivě různorodými myšlenkami, které se postupně objevily v našich sdělovacích prostředcích:

1. Český občan-rodič má právo požadovat po školství, placeném z jeho daní, za své peníze služby, podobně jako v řeznictví nebo v kadeřnictví...

2. Podle záměru ministerstva školství si každá škola, místo obecně platných osnov učiva, zpracuje vlastní Rámcové vzdělávací programy (RVP)...

3. Pan poslanec Tlustý (ODS) přednesl v pořadu Kotel návrh na přestavbu našeho školství na jednoduchých principech - stručně: peníze z centra přímo na žáka, starosta obce bude jmenovat a odvolávat ředitele škol, ředitelé budou zaměstnávat a propouštět učitele podle okamžité potřeby...

4. Šéf Sazka Areny p. Hušák v Magazínu LN: Nejúčinnějším nástrojem řízení je osvícená diktatura občas zjemnělá metodou cukru a biče...

5. Televizní komentář k našemu vstupu do Evropské unie: Irsko a Řecko patřilo, podobně jako dnes Česko, při vstupu do EU mezi chudé země. Irsko se včasnými investicemi do školství a moderních technologií vyšvihlo v životní úrovni na cca 120 % průměru EU. Řecko bez těchto investic zůstalo, kde bylo...

Zamysleme se:

ad 1. Vzdělanost, kultura, je široký, všestranný soubor staletou praxí ověřených vědomostí, zkušeností a dovedností národa v daném kulturním okruhu. Je podstatou, všeobecným základem úspěšné práce všech profesí ve společnosti Redukovat principy a funkce školství, které vzdělanost v tomto širokém smyslu zajišťuje, na úroveň komunálních služeb, je nepochopením podstaty a hodnoty vzdělání pro národ.

ad 2) Tento široký soubor znalostí v jednotlivých vědních oborech — vyučovacích předmětech - je natolik složitý a vnitřně i časově provázaný, že není v silách jednoho ředitele či školy sestavit zodpovědně vlastní RVP se zárukou návaznosti a prostupnosti jednotlivých ročníků a typů škol. To je úkol pro týmy odborníků s dostatečným odborným — až historickým přehledem a zodpovědností.

ad 3) Důsledky úsporného, tzv. normativního financování školství, čili „peněz přímo na žáka“ ale nejsou jen pozitivní. Školy se o žáky kvůli penězům doslova perou. Bohužel nejenom kvalitou své práce, ale naopak i snižováním vstupních požadavků a poklesem studijních nároků, s následným propadem vzdělanostních výstupů. Dokládají to mezinárodní průzkumy vědomostí posledních let.

Řídit tak složitý systém, jakým škola nepochybně je, by měl vysoce kvalifikovaný odborník s bohatou pedagogickou zkušeností a vysokými lidskými i organizačními kvalitami. Posoudit, zda adept na místo ředitele tyto vlastnosti má, musí nutně lidé nebo instituce s potřebným odborným a psychologickým rozhledem. To není, při vší úctě k jejich náročné práci, v možnostech většiny starostů obcí. Jmenování nevhodného ředitele je pak, vzhledem k jeho rozsáhlým pravomocem, velkým rizikem pro práci celého pedagogického sboru, žáky i rodiče.

ad 4) Realizací výše zmíněných záměrů v řízení českého školství úspěšně dospějeme k vytvoření zmíněného všemocného diktátora — řídicího pracovníka se značnými rozhodovacími pravomocemi, bohužel bez záruky jeho osvícenosti – tj. kvalit odborných, organizačních, lidských a kulturních. Bič v ruce — kompetence, pravomoci - má dostatečně velký. Akutně a již chronicky mu ale schází cukr — dostatek financí na provoz škol a motivaci zaměstnanců.

ad 5) Z předchozí úvahy bohužel vyplývá, že pokud se nepoučíme u skutečně osvícených Irů, zůstaneme v EU i po letech tím, čím Řekové — zemí sice s bohatou kulturní minulostí, ale chudou v současnosti i v budoucnosti.

P. S. U řady dnes vlivných lidí vznikl díky rychlému zbohatnutí v předchozích letech pocit, že vzdělání není z tohoto pohledu podstatné. Naše příští existence v Evropské unii ukáže, že jde o hluboký omyl. Bez špičkového vzdělání může sice zbohatnout jednotlivec, nikoli ovšem celý národ.

Rostislav Mikulů,
Újezd

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz