archiv
Učitelské noviny č. 31/2004
tisk článku

Agónie center

Co bude dál s pedagogickými centry? Co bude dál s dalším vzděláváním učitelů? Tyto otázky jsme kladli představitelům krajů, kteří by se měli o značnou část tohoto vzdělávání podle představ MŠMT od ledna, kdy síť současných PC zanikne, postarat. Závisí to však na penězích na mzdy, na předání vybavení a budov, v nichž nyní pracovníci PC sídlí. Připomeňme, že ještě ke konci loňského školního roku ministryně P. Buzková posílala na kraje dopis s mnohoznačnými přísliby… Konečně, i v rozhovoru pro UN v minulém čísle o své představě budoucnosti PC hovořila. Kraje však mají většinou vážné obavy.


Eva Bartoňová, místohejtmanka (ODS), Liberecký kraj

„Předpokládali jsme, že slib, který zazněl na jednání školské komise Asociace krajů (tedy, že kraje budou moci tyto objekty za určitých podmínek využívat pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), platí. Informace, že se ministerstvo školství rozhodlo předat objekty PC školní inspekci, nebyla příjemná,“ říká E. Bartoňová.

Na Liberecku chtějí řešit oblast DVPP založením Centra vzdělanosti. To by mělo být postaveno na části současného pedagogického centra, které nepřešlo pod Pedagogické centrum Praha. Chystají se převzít akreditace, využít zkušeností dosavadních pracovníků.

„Vzdělávání pedagogů je mimořádně důležitá věc. A chceme, aby podmínky pro vzdělávání byly pro školy přijatelné,“ říká E. Bartoňová. Centrum vzdělanosti však musí teprve vzniknout – a o tom musí rozhodnout zastupitelé. Jenže v listopadu budou volby… Do konce kalendářního roku, kdy budou z rozhodnutí MŠMT PC zrušena, bude velmi obtížné novou instituci založit, vybavit, rozjet.

Petr Horký, místohejtman (ČSSD), Karlovarský kraj

V Karlových Varech zřejmě PC zanikne. Zvažují několik možností, přiklánějí se ale k cestě vyhlásit výběrové řízení a objednat si služby DVPP u soukromé agentury.

Peníze, které by totiž měl kraj dostat na tuto oblast v rámci RUD, totiž zdaleka nepokrývají současné náklady. „Jde mi o to, aby činnost, kterou poskytovalo PC, byla zachována. Zřízení nové organizace by ale nyní ani rada kraje, ani zastupitelstvo neschválily. Představovalo by to nejméně tři miliony korun mimo státní příspěvek,“ vypočítává P. Horký s tím, že kraj tuto ztrátu není ochoten hradit. A dnešní ztráta se pohybuje mezi čtyřmi a pěti miliony.

Kraj tedy chce vzít peníze, které dostane na tuto činnost od státu (něco přes 600 tisíc korun), přidat určitou částku na školy zřizované krajem – a za to bude vybraná agentura vzdělávání poskytovat. Zdá se tedy, že vyšší náklady, dosud hrazené státem, se přenesou na školy a učitele, kteří se chtějí vzdělávat.

Antonín Kment, místohejtman (US-DEU), Jihomoravský kraj

„Rada již rozhodla, že PC převezmeme, že vznikne krajské pedagogické centrum. Došli jsme po diskuzi k tomu, že potřebujeme tuto formu DVPP a stávající pedagogická centra (v Brně a v Hodoníně) tuto úlohu plnily velmi dobře,“ říká A. Kment. S MŠMT stále jednají o způsobu převodu majetku na kraj. Převést akreditace již prý MŠMT slíbilo, peníze z RUD na mzdy pracovníků PC dostačuje. Kontinuitu práce stávajících vzdělávacích center a nově vzniklého krajského PC (administrativně sjednoceného se zachovanou územní působností) chtějí udržet.

Pavel Kouda, radní (ČSSD), Ústecký kraj

„Rozhodnutí, zda kraj převezme PC, je závislé na převodu majetku,“ říká P. Kouda. Pokud budou tedy dodrženy přísliby, o kterých hovořila ministryně školství P. Buzková na konci loňského školního roku (převod akreditací, peníze na platy a další přímé výdaje a převod a vybavení a převod či zápůjčka budov), kraj je připraven PC převzít.

Antonín Podzimek, místohejtman (US-DEU), Středočeský kraj

PC ve Středočeském kraji od ledna zřejmě nebude. A. Podzimek hovoří o představě kraje – chtěli sloučit do jednoho centra střediska služeb školám a pracoviště PC, s jejichž činností byl zatím kraj velmi spokojen. „Dělali obrovskou práci,“ hodnotí A. Podzimek. Kritizuje ministerstvo za to, že kvůli šetření rozbilo dobře fungující systém dalšího vzdělávání. Převzetí PC však zřejmě skončí na otázce majetku. A. Podzimek právě v této době žádá náměstka ministra Müllnera, aby se MŠMT vyjádřilo k předání vybavení a budov.

Co se peněz na pracovníky týká, měl by je kraj dostat v rámci RUD, který ovšem ještě není schválen. Sám jejich platy financovat nemůže, jde prý o 19 pracovníků… Zdá se, že DVPP (tedy akreditace) převezmou střediska služeb školám, činnosti a smlouvy vázané přímo na PC (v tomto kraji jde zejména o příbramskou pobočku, která se zabývala i v mezinárodním měřítku multikulturní výchovou - viz UN č. 12/2004) však budou moci převzít těžko.

Václav Červený, místohejtman (KDU-ČSL), Plzeňský kraj

„Zklamalo nás, jak k budoucnosti PC přistoupilo MŠMT,“ říká plzeňský místohejtman. Chtěli, aby vytvořilo pro převzetí PC podmínky, což se nestalo. MŠMT rozhodlo, že centra zruší. „Beru to tak, že MŠMT práce PC nezajímá a že ji nepotřebuje!“ Vzpomíná na sliby ministryně, že materiální podmínky pro pokračování činností PC vytvoří, sliby však splněny nebyly.

Nový právnický subjekt (například nové PC) zřizovat za podmínek daných MŠMT nechtějí. Přesto říká, že je nutné, aby některé činnosti, které PC dělalo, pokračovaly dál. Například pro jazykovou školu se stane prioritou DVPP v oblasti cizích jazyků, bude však svou nabídku rozšiřovat – stane se (kromě toho, že zůstane jazykovou školou) Vzdělávacím centrem Plzeňského kraje. To, že Vzdělávací centrum vznikne při jazykové škole, charakterizuje podle V. Červeného prioritu Plzeňského kraje v této oblasti. Co se dalších oblastí týká (předmětové vzdělávání, velká oblast specifických poruch učení a chování…), jejich možný zánik je podle něho na zodpovědnosti ministryně školství. „Co tady ušetří, spotřebuje pro své ministerstvo…“ zlobí se V. Červený. Na druhé straně – všechny prostředky, které od státu na tuto oblast dostanou, na DVPP také půjde.

Jaroslava Wenigerová, místohejtmanka (ODS), Moravskoslezský kraj

„Udělali jsme všechno, co MŠMT chtělo – sešla se mimořádná rada kraje, deklarovali jsme zájem o převzetí činností PC a řekli jsme své podmínky, dostali sliby. To bylo na jaře. A na konci roku přišel dopis od ministryně, že prý na základě naší žádosti rozhodla – a výsledkem je, že nemáme, kde by naše PC sídlilo. Budovy dostal někdo jiný. Byl to šok!“ říká J. Wenigerová.

Nicméně Moravskoslezský kraj má své vlastní krajské vzdělávací a informační centrum, které je připraveno převzít akreditace. Činnost, kterou PC dělalo, je schopné zvládnout. I když i to se musí z rozhodnutí státu ze své budovy (speciálně pro vzdělávací činnost upravenou) vystěhovat do budovy vedlejší, která zase bude vyžadovat investice…

Přestože PC končí za čtyři měsíce, kraj neví, co bude dál. Čeká na informace od MŠMT. A celý problém je podle J. Wenigerové v tom, že MŠMT muselo najít dvouprocentní úsporu v rozpočtu a nechtělo snižovat počet svých úředníků.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz