archiv
Učitelské noviny č. 31/2004
tisk článku

Nástavby na Liberecku ohrožuje slabý normativ

Až o padesát procent by mohl od příštího roku klesnout příděl peněz rozdělovaný Libereckým krajem na nástavbová studia. Krajský odbor školství totiž tvrdí, že nástavby financuje na úkor ostatních typů škol a zařízení.


Útlum s otazníkem

O prázdninách jsme dostali do redakce dopis ze střední školy v Libereckém kraji (autor si přál zachovat anonymitu s ohledem na školu, v níž působí s poukazem na „zuřící“ optimalizaci), který upozorňoval na hrozbu masového útlumu tamních nástavbových studií.

Odbor školství, jak stojí v dopise, přišel s návrhem snížit normativ na denní nástavbové studium pro příští rok ze 100 % na 50 % a večerní ze 40 % na 20 %. Dálkové studium, které je normativně financováno 15 %, a externí s obvyklými 5 % by zůstalo na původních hodnotách. Dodejme, že v denní a večerní formě studia bylo letos v kraji zapsáno zhruba tisíc žáků, přičemž ve zbývajících formách studia necelých pět set.

Autor dopisu upozorňuje na fakt, že střední školy mají nástavby řádně akreditovány, což by mělo být úřadem zohledněno. Poukazuje také na možné porušení průchodnosti vzdělávací soustavy, ba dokonce na porušení ústavního práva na vzdělání.

Dopis cituje z materiálu odboru školství, v němž se říká, že „Liberecký kraj patří mezi ty kraje, které mají nadprůměrný počet aktivit, které nejsou zahrnuty v agregovaném normativu (nepravidelná docházka MŠ, nástavbové studium, sklářské umělecké obory, integrovaní žáci, málotřídní školy apod.). Z tohoto důvodu je potřeba přehodnotit pro příští školní rok financování a počet nástavbových studií. Z nedostatku finančních prostředků je nutné utlumit nábor na nástavbové studium“.

Peníze teoreticky jsou

Ředitelé některých středních škol na Liberecku se domnívali, že za nedostatkem peněz stojí ministerstvo školství, které na nástavby jaksi „pozapomnělo“.

Z informací ministerstva školství však vyplývá, že při rozdělování objemu finančních prostředků krajům prostřednictvím agregovaného normativu rozpočítalo peníze na všechny typy škol – tedy i na nástavby, a to v položce střední školy. Jsou rozepsány úměrně počtu studentů v příslušném věkovém pásmu. Podle informací ministerstva rovněž platí, že pokud mají v některém kraji vyšší počet nástaveb, než činí republikový průměr, musejí se s tím vyrovnat v rámci svého rozpočtu. Naopak ty kraje, které povolily nástaveb méně, mohou za „ušetřené“ peníze podpořit jiné středoškolské obory. Takový je princip.

Problém Libereckého kraje, nebo některých jeho bývalých okresů, je právě v tom, že od doby fungování školských úřadů, které nástavby tvrdě omezovaly z příkazu ministerstva školství, počet tříd nástavbového studia vzrostl – někdy až dvojnásobně. Vysvětlení je jednoduché: učební obory netáhnou a učňovská zařízení, aby přežila demografickou krizi, se musejí víc zaměřovat na studijní obory, tedy i na nástavby.

Letos bude ještě 100 %

O komentář k tomuto případu jsme požádali odbor školství Libereckého kraje (OŠM).

Ten ve svém stanovisku uvedl, že dopis hovoří o informaci, která byla pouze podkladem ke schůzce s řediteli škol uskutečněné na konci června a návrhem řešení nepříznivé finanční situace.

„Cílem porady bylo informovat ředitele o problémech financování do budoucna a dále byl prezentován návrh OŠM financovat zmíněné obory aspoň v padesátiprocentní  výši, a to nejdříve od 1. 1. 2005. Bohužel ředitelé nezaujali konstruktivní přístup a neustoupili ze svých požadavků na stoprocentní financování. OŠM se tím dostal do nepříjemné situace, pokud by měl setrvat nesprávný způsob financování nástaveb. Objem finančních prostředků v agregovaném normativu z MŠMT na kraj nezahrnuje finance na počty žáků v nástavbových oborech. Přesto OŠM Libereckého kraje poskytl v roce 2004 finance na nástavby v plné výši dle normativních počtů (na celkem cca 100 pracovních úvazků). OŠM financuje nástavby na úkor všech ostatních typů škol a zařízení. Pro rok 2004 již nedojde ke změně a nástavby budou financovány plně.“

V červenci odbor školství zaslal na ministerstvo školství žádost o přehodnocení financování nástavbových oborů. Odpověď prý zatím nedošla.

Odbor školství ještě nezná závazný limit pracovníků ani mzdových prostředků (tuto informaci získá přibližně v lednu). Nicméně na základě dostupných informací předpokládá, že limit pracovníků bude „opět nižší a potom bude třeba velmi citlivě zvážit, jak velkou disproporci ve financování nástaveb proti ostatním školám a zařízením je možné (a vhodné) udržovat i nadále“.

Pointou tedy budiž věta, že ten kraj, který otevře víc nástaveb, než kolik se dá zafinancovat z republikového průměru, prodělá...

PETR HUSNÍK

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz