archiv
Učitelské noviny č. 32/2004
tisk článku

Jubilea Albatrosu

ALBATROS – Nakladatelství pro děti a mládež si letos připomíná trojí jubileum. Bylo založeno roku 1949 pod názvem Státní nakladatelství dětské knihy a trvá již 55 let. Od roku 1969 nese název ALBATROS, tomu je 35 let. Roku 1964, před 40 lety, založilo známé Kluby mladých čtenářů. Je největším světovým nakladatelstvím toho druhu a vydalo na knižní trh přes 9 tisíc titulů s více než 350 miliony výtisků.

Po dobu 40 let působí Kluby mladých čtenářů – KMČ ALBATROS – na poli čtenářském i v dalších činnostech v rozsáhlé síti přesahující nyní přes 3000 škol v ČR.

Blanenský KMČ byl založen roku 1979 na ZŠ Dvorská z podnětu Lenky Čepové z místní Městské knihovny. Dlouholetého vedení čtenářského kroužku se obětavě ujala dnes již emeritní, ale stále aktivní učitelka Libuše Magniová, která dosáhla s mladými čtenáři v soutěžních pracích vyhlašovaných každoročně nakladatelstvím ALBATROS mnoha významných ocenění, tj. v každé soutěži „Čestné uznání“. Vznikl tak unikátní soubor asi půldruhé desítky kolektivních a individuálních prací. Některé byly vystavovány v tehdejším Domě dětí a mládeže na Pražském hradě, zmiňovala se o nich Česká televize a byly uvedeny v časopise a sbornících KMČ.

Mladí čtenáři kromě zábavy čerpali mnoho užitečných znalostí z bohaté nabídky populární a naučné literatury, encyklopedií, příruček, dobrodružných knih apod. Mimo to podnikali zájezdy do rodných krajů spisovatelů, vlastivědných muzeí a knihoven. Zúčastnili se řady besed s našimi autory knih pro mládež, od některých získali cenné autogramy. Mnohé vycházky směřovaly do Moravského krasu, kde mladí čtenáři čerpali poznatky pro své soutěžní práce. Jmenovitě: Po stopách Jindřicha Wankla, Za pohádkou a pověstí našeho domova, Lesnický Slavín Moravského krasu, Sága rodu Wankel-Absolonů, Život a dílo Jaromíra Tomečka.

V Městské knihovně v Blansku si na svou činnost při příležitosti 40. výročí od založení KMČ ALBATROS dne 28. dubna t.r. zavzpomínali mnozí dřívější i současní členové čtenářských kroužků. Vydařené setkání uspořádala místní knihovna ve spolupráci s Libuší Magniovou a Lenkou Čepovou. Zasluhuje velkého uznání, že v této činnosti pokračují další místní pedagogové, účastníci setkání, kteří se mimo předepsaných osnov mládeži věnují a rozšiřují jejich obzor o dnes nezřídka opomíjené hodnoty, jakými jsou např. úcta k lidským stanoviskům mravním, historickému odkazu našich předků, ohleduplnosti k naší krásné přírodě atd. Podněcují tím rovněž postoje vlastenecké, aby zůstaly trvalé i v novém evropském společenství.

MIROSLAV STARYCHA,
Foto – Libuše Magniová

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz