archiv
Učitelské noviny č. 32/2004
tisk článku

Klíčová slova: Zrušení zaměstnavatele

Ředitel musí propouštěným účinně pomáhat

K poslednímu dni letošního roku končí dosavadní pedagogická centra – přestávají poskytovat pedagogům své služby. Část pracovníků přešla do nově vzniklého Pedagogického centra Praha (obvykle ředitel a dva či tři další), ostatní lidé ztrácejí práci. Rušení právních subjektů (a propouštění pracovníků) ve školství však není v současné době zase tak mimořádnou událostí. Proto jsme se zeptali ředitele právního a legislativního odboru MŠMT Miroslava Šimůnka, jaká práva propouštění mají.


Kdy a jakou formou musí dostat pracovníci výpověď?

Výpovědní doba je tříměsíční. Výpověď tedy musí být doručena zaměstnanci do konce září. Pracovní poměr je možné ukončit také dohodou, v tom případě není tříměsíční lhůta nezbytnou podmínkou, ovšem je třeba doporučit, aby i tento způsob rozvázání pracovního poměru termín do konce září respektoval – pokud by někdy v říjnu, listopadu k dohodě nedošlo, nastaly by zbytečné problémy (např. zvýšené nároky na rozpočet, otázka pracovního zařazení zaměstnance po zániku PC)

Co se formy týká, výpověď i dohoda musí být pochopitelně písemná a musí v ní být napsáno, že důvodem je zrušení zaměstnavatele. Právě z této formulace vyplývá nárok na odstupné, proto je dobré, aby si každý pracovník pečlivě zkontroloval, zda výpověď nebo dohoda tato slova obsahuje. Ministryně však ředitelům PC v tomto případě uložila, aby výpovědi či dohody vždy takto formulovali.

Jaké náležitosti musí výpověď mít, aby byla platná?

Musí obsahovat datum podpisu ředitelem (v tomto případě nějaké zářijové), pak datum uplynutí výpovědní doby – tedy 31. 12. 2004, a je dobré upozornit zaměstnance, že výpovědní doba začíná 1. 10. 2004. Pak zde musí být uveden důvod výpovědi – tedy zrušení zaměstnavatele (§46 odst.1 písm.a) zákoníku práce) a také upozornění, že zaměstnanci náleží odstupné ve výši dvou průměrných platů (§60a odst.1 zákoníku práce). A dokument musí být podepsán ředitelem PC, nebo jeho statutárním zástupcem.

Je možné, aby zaměstnanec uzavřel s ředitelem PC dohodu o ukončení pracovního poměru k dřívějšímu datu, než je zrušení PC – a přesto měl nárok na odstupné?

Ano, je to možné. Dokonce i v případě, že byla dána výpověď a běží výpovědní doba, je možné pracovní poměr skončit před uplynutím této doby dohodou. V této dohodě však musí být uveden zákonný důvod tak, aby zaměstnanec mohl obdržet odstupné. Pokud si tedy najde někdo jiné místo, ale měl by nastoupit dříve než v lednu, lze situaci řešit tímto způsobem.

Jak dostávají výpověď ředitelé?

Ti byli jmenováni, budou tedy ministryní odvoláni.

Tím se ale neukončuje pracovní poměr. Pak musí ještě dostat výpověď…

Ano. Pro skončení pracovního poměru ředitelů PC platí totéž co u ostatních zaměstnanců.

Pokud zůstanou nějaké nejasnosti, závazky, právní rezidua – kdo je bude řešit?

To vše přejde na zřizovatele – tedy na MŠMT.

Kdy dostanou odcházející zaměstnanci dvouměsíční odstupné?

Musí ho dostat do konce tohoto roku. Jde o dva průměrné měsíční platy, které se vypočítávají v tomto případě z celkového příjmu za červenec, srpen a září tohoto roku. V té době bývají dovolené, průměrný měsíční plat by tedy měl být o něco větší než běžný měsíční plat.

Co když si někdo najde jiné místo, měl by nastoupit dřív než v lednu, ale nechce dohodu?

Pokud nechce řešit situaci odchodem na dohodu, nebo pokud k dohodě se zaměstnavatelem nedojde, má i jinou možnost. Pokud našel práci mimo oblast, která je definována zřizovací listinou PC (třeba učit ve škole nebo prodávat v obchodu), nemusí nikoho o nic žádat a může uzavřít další pracovní smlouvu – i když dva paralelní plné pracovní úvazky si z hlediska času nedovedu představit, spíš by asi mělo jít do ukončení zaměstnání v PC o pracovní poměr na dobu určitou, nicméně zákoník práce takový souběh výslovně nezakazuje. Pokud by ale měl nabídku na stejný typ práce, musí svého zaměstnavatele požádat písemně o souhlas.

Neztrácí nárok na odstupné, pokud v lednu nastoupí například do krajské instituce, která se zase bude zabývat stejnou, nebo podobnou činností?

Ne. Jeho zaměstnavatel byl zrušen, nový zaměstnavatel se nedá považovat za nástupnickou organizaci, bude mít jiného zřizovatele (například kraj), jinak jistě bude znít i zřizovací listina. Zaměstnanec tedy nárok na odstupné neztrácí.

Jaké má zaměstnavatel vůči propouštěnému další povinnosti?

Pokud jsou propouštění v odborech, musí projednat s příslušným odborovým orgánem jejich propuštění (pokud jde o vyjmenované odborové funkcionáře, musí požádat dokonce o souhlas). Zaměstnavatel také musí všem propouštěným účinně pomáhat při získání nového vhodného zaměstnání, jak říká zákoník práce…

Co je to „účinná pomoc“?

To není právně definováno. Ředitel PC musí posoudit míru této pomoci s ohledem na toho kterého pracovníka, jeho možnosti, na nezaměstnanost v regionu… Nicméně by měl (nejlépe písemně) informovat místně příslušný úřad práce, že je organizace rušena a že jsou propouštěni lidé. Ve dvou případech (v Brně a v Ostravě) jde dokonce o „hromadné propouštění“ (více než deset pracovníků), tam již v této době musí úřad práce tuto informaci mít.

Zaměstnavatel by tedy měl spolupracovat s úřadem práce nebo s úřady práce a snažit se, aby propouštěný pracovník od nich dostal nabídku, která odpovídá jeho kvalifikaci, praxi…

Může zaměstnanec „účinnou pomoc“ vymáhat?

Dodržování zákoníku práce sledují úřady práce. Pokud si tedy zaměstnanec myslí, že mu nebyla poskytnuta účinná pomoc, může se obrátit se stížností na úřad práce, který pak přijde do příslušné organizace na kontrolu.

A když už bude PC zrušeno?

Závazky v pracovně právní oblasti přejdou, jak už jsem říkal, na ministerstvo školství. Následná aktivita úřadu práce vůči ministerstvu, včetně případného postihu však nenaplní smysl tohoto opatření – nedonutí již zrušeného zaměstnavatele, aby konal, aby účinnou pomoc vyvinul.

Ještě na závěr - dva platy odstupného… Není to málo? Nemohou získat vyšší odstupné?

Je to základní ustanovení zákoníku práce. Jiná výše by musela být stanovena vnitřním předpisem, nebo kolektivní smlouvou. Ministerstvo nemůže uzavřít vyšší kolektivní smlouvu s žádným odborovým svazem, protože není „organizací zaměstnavatelů“. Jako zřizovatel takovou pravomoc nemá. S jednotlivými řediteli by tedy musel jednat odborový orgán, který má své členy v tom kterém PC. Na druhé straně musím říci, že ředitelé PC jsou limitováni množstvím finančních prostředků. Pokud tedy na vyšší odstupné nemají, nemohou ani kolektivní smlouvu, která by je k tomu zavazovala, podepsat.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
33%
31%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

php shell hacklink php shell seobizde.com http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ jigolo jigolo jigolo exproof etanj armatür okey sohbet süperbahis elitbahis süperbahis rulet masası rulet masası betboo betboo twitter betboo betboo https://www.promosyonbank.com/promosyon-kalem https://www.promosyonbank.com/promosyon-ajanda plak alan yerler bedava canlı mac izle betebet anadolu casino betebet212 betebet betebet bodrum escort mecidiyeköy escort anadolu casino alanya escort esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort porno izle portville betebet 126 portville satılık villa