archiv
Učitelské noviny č. 33/2004
tisk článku

Vítězná škola ve Vítězné ulici

Bylo sluneční odpoledne, když skupinky lidí ve svátečním pospíchaly centrem města Slaný. Jejich cílem byla mateřská škola ve Vítězné ulici. Právě zde se totiž pod patronací starosty města konala slavnostní vernisáž soutěžní výstavy výtvarných prací dětí z celé ČR a zároveň i výstavy ilustrací dětských knih malíře Luďka Schneidera.


Samostatná mateřská škola tu je už čtrnáct let. A poněvadž zde pracuje mimořádně aktivní pedagogický kolektiv, bylo celkem přirozené, že se v roce 1995 přihlásil do „sorosovského“ konkurzu Open Society Fund a krátce na to začala pracovat podle alternativního výchovného programu Začít spolu.

Vychovávat děti podle tohoto projektu a nedělat přitom „přešlapy“, si vyžadovalo spoustu hodin z osobního volna, večery při studiu kopy materiálů, víkendových školení, letních „škol“ atd. Kolektiv školy však moderním systémem výchovy předškoláků nadšen. Učitelky chtěly co nejdříve vniknout do problematiky projektu, aby s ním mohly seznamovat kolegyně z jiných škol.

Alternativním výchovným systémem Začít spolu se dnes v ČR řídí na sedmdesát mateřských škol. Jeho hlavní ideou je rozvoj individuálních schopností a talentu dítěte, což nelze docílit bez úzké spolupráce s rodiči jako s partnery pedagogů. Škola není nadřazenou instancí, rodiče se mohou kdykoliv přijít na svého potomka podívat a ověřit si, jak se pracuje v tzv. centrech aktivity, kde si děti samy určují, co budou dělat. Laika překvapí soustředění, u tak malých dětí nezvyklé, dále pak aktivita a snaha být účastníky všeho dění ve třídě i venku. Děti učitelkám tykají a oslovují je křestním jménem – později prý samy přijdou na to, že dospělým se má vykat. Veškerá činnost skupiny probíhá v klidu, neslyšíte zde příkazy, zákazy ani ostřejší slovo. Děti jsou maximálně uvolněné (všichni do jednoho), vstřícné a kamarádské. Evidentní je, že při všech činnostech se učí být odpovědnými a samostatnými.

Funkci asistentů učitelek zde ještě donedávna zastávali i mladí muži „na civilce“. Děti je milovaly.

„To víte, samá žena a konečně ve třídě muž, a navíc mladý a veselý. Mimochodem – mládenci měli o práci u nás mimořádný zájem. Když skončili, děti nebyly k utišení. I nás moc mrzelo, že odcházejí. Zvlášť když jsme se dozvěděli, že kvůli reformě v armádě se dalších ochotných spolupracovníků nedočkáme. Jeden z prvních civilkářů už má u nás dcerku a rád si s námi zavzpomíná na dobu, když zde dělal ´pana učitele´. Jinak je to jeden z nejaktivnějších tatínků,“ říká ředitelka MŠ Marie Liscová.

Rodiče dětí – všichni do jednoho – se konkrétní pomocí podílejí na přípravě každé akce pořádané školou. Funguje zde tzv. adaptační režim, jenž předpokládá přítomnost rodiče. Na počátku je matka se svým potomkem-„nováčkem“ asi 7-10 dnů ve třídě, aby nebyl stresován novým prostředí. Přitom pomáhá učitelce v práci s dětmi. Jedním z principů výchovy Step by Step je důraz na osobnostní rozvoj, na individuální přístup ke každému jedinci. To prakticky znamená mít pro něj připravený výchovný plán, který se zpracovává za aktivního přispění rodičů (pravda, jestli pomoc neodmítnou).

Slánská mateřská škola ve Vítězné ulici je v širokém okolí známá bohatou mimoškolní činností. S organizací pomáhají rodiče, finančně sponzoři – slánští podnikatelé. (Ceny pro vítěze tentokráte už desátého ročníku celorepublikové výtvarné soutěže zakoupili oni a postarali se i o finanční zajištění všeho ostatního, co se slavnostní akcí souviselo).

Mateřská škola pravidelně pořádá – kromě jiného – různé výlety a exkurze, návštěvy dětských divadel a v neposlední řadě školu v přírodě (na tu, jako i na jiné, významnější akce, přispívá i SRPDŠ). Akce jako je např. Den tatínků, babiček a dědečků, Odpoledne sourozenců, Svátek maminek, Mikuláš, atd., jsou samozřejmou součástí školního repertoáru už léta. Děti i rodiče se na ně vždy moc těší.

„Morálně i finančně nám hodně pomáhá vedení města, zejména starosta Ivo Rubík a vedoucí odboru školství Dagmar Karfíková. Městský úřad hradí například mzdy našich asistentek. Jsou u nás dvě a jsou perfektní“, pochvaluje si M. Liscová. Učitelky i asistentky si systematicky rozšiřují svoji odbornost vzdělávacími akcemi pedagogického centra i dalších institucí. Učitelce Janě Řehákové nedávno udělila mezinárodní asociace Step by Step certifikát oceňující kvality její práce.

„Proč bych se měla vůči kolegyním cítit nadřazeně, pracují přece stejně jako já,“ skromně reaguje na moji poznámku vysoká blondýna. „Mám ráda děti a chci pro ně udělat všechno, na co moje síly stačí“.

Celý zdejší kolektiv (nejen pedagogický) je obzvlášť pyšný na Baby klub, který tu před pěti lety založili pro maminky na rodičovské dovolené. Veškerou činnost si organizují samy. Že je nevšední a mnohém podnětná, o tom svědčí ohlas veřejnosti na jejich akce. Ke zvlášť úspěšným je možno přičíst besedu s psychologem Zdeňkem Matějčkem, jehož moudrá slova se u slánských rodičů zapsala zlatým písmem.

Mateřská škola na Vítězné se také jako jedna z prvních v ČR stala Tréninkovým centrem ZaS. Zdejší učitelky předávají své zkušenosti zájemcům z celé republiky. Do Slaného jezdí autobusy pedagogů na hospitace a konzultace. Škola jim nabízí i cyklus seminářů i týdenní Letní školu programu ZaS (i s kulturně-společenským programem). Lektorky odsud také jezdí do jiných okresů, kde prakticky školí další pedagogy, kteří se tuto alternativu zajímají.

„Jedna věc nás moc mrzí, a to, že tenhle skvělý výchovný systém, do něhož je dnes už zapojeno i hodně základních škol, v našem městě nemá návaznost. Nepodařilo se nám totiž přesvědčit ani jednoho z ředitelů zdejších základních škol, aby to zkusili aspoň v jedné třídě“.

Kéž by byly v budoucím školním roce i v tomhle úspěšné!

Jolana Kolníková

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz