archiv
Učitelské noviny č. 33/2004
tisk článku

Co udělaly odbory pro pedagogická centra

V minulém čísle jsme hovořili s ministerským právníkem Miroslavem Šimůnkem o právním rámci, ve kterém se propouštění zaměstnanci pedagogických center pohybují. Dnes jsme se ptali odborářů, co v této oblasti udělali, nebo chtěli udělat.


Petici podepisovali i lidé ze škol

„Zkoušeli jsme zasáhnout do vývoje kauzy peticemi – tato iniciativa vyšla z krajů,“ vzpomíná místopředsedkyně ČMOS PŠ Markéta Vondráčková. Petice podepisovali nejen lidé z PC, ale i ze škol, lidé z praxe. ČMOS jednal jak s představiteli MŠMT, tak s představiteli krajů, o kterých se předpokládalo, že budou PC přebírat.

„Na jednání s MŠMT jsme se nejdříve snažili, aby PC nezanikla. Když se ukázalo, že už je v podstatě rozhodnuto, hledali jsme cesty, aby pracovníkům současných PC byla nabídnuta místa v nově vznikajících PC zřizovaných kraji,“ tvrdí místopředsedkyně ČMOS PŠ.

Členů ČMOS PŠ podle předsedy Františka Dobšíka v PC mnoho není, základní organizace jsou v Hradci Králové a Olomouci. Nicméně ředitelé PC musí projednat propouštění s předsedy existujících základních organizací, pokud ZO neexistuje, a přesto v PC jsou členové odborů, pak s předsedy příslušných oblastních rad.

M. Vondráčková připomíná, že na úrovni krajů se podařilo dosáhnout toho, že olomoucké PC bylo transformováno na instituci, která bude mít na starosti evropské sociální fondy, pracovníci hradeckého PC také najdou místa v krajském zařízení DVPP. „V dalších několika PC máme individuální členy, tam všude jsme se snažili prostřednictvím našeho právního oddělení pomoci s vytvořením kolektivní smlouvy. V jednom případě jsme viděli možnost, že by mohli získat víc platů odchodného. Problém však je v tom, že PC může rozdělit pouze tolik peněz, kolik má. Po jednání zaměstnanci ustoupili a dohodli se na jiném způsobu kompenzace,“ říká M. Vondráčková.

Připomíná také, že PC měla být rušena původně už na konci loňského roku, respektive k únoru tohoto roku. „Díky našemu jednání, kdy jsme MŠMT upozorňovali na dopady jeho rozhodnutí, se tento termín změnil. MŠMT se zamyslelo nad našimi argumenty a rozhodlo o odkladu,“ říká.

Nejméně jednou za měsíc pak ČMOS PŠ kontaktoval MŠMT a zjišťoval, jaký je v transformaci PC stav a jak pokračuje jednání s kraji. „Pochopitelně zaměstnání pro stávající pracovníky PC bylo při těchto jednáních jednou z našich hlavních priorit. Získali jsme garance od MŠMT i z některých krajů,“ tvrdí Vondráčková s tím, že jednání ještě pokračují jak s ministerstvem, tak KROSy jednají s kraji. Chtějí, aby všichni zaměstnanci PC, i když nejsou členy ČMOS PŠ, našli uplatnění ve svém oboru.

Z dopisu k petici proti rušení pedagogických center, která vyšla z KROS Královéhradeckého kraje

…Protože jsem přesvědčena, že PC mají nezastupitelnou roli při vzdělávání pracovníků školství, především pedagogů, vyzývám Vás k petiční akci. Nikdo se nás ve škole neptá, zda jsme s jejich prací spokojeni, zda nám poskytují dobré služby a kdo bude tyto pro nás nezbytné akce v takové nabídce a kvalitě poskytovat. …

Nelze přece jednostranným rozhodnutím na základě politického zadání zredukovat počet úředníků zlikvidovat činnost, která je velmi potřebná a úspěšně se realizuje. Je to v rozporu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha, … kde je výslovně uvedena činnost Pedagogických center.

Neměli bychom nečinně přihlížet … psala předsedkyně KROS KhK Růžena Ryglová

 Pracovníci PC jsou příliš pasivní

Předseda AŠO – UOK Radek Sárközi připouští, že kroky MŠMT jsou v souladu se zákoníkem práce. Instituce se prostě ruší, ve dvou větších centrech jsou splněny podmínky pro hromadné propouštění, takže musí být informován úřad práce. „Otázkou ale stále je, jestli je rušení PC rozumný krok, jestli má MŠMT koncepci, jak zachovat DVPP,“ říká R. Sárközi.

Členy má AŠO-UOK v PC České Budějovice, v ostatních jsou jen jednotlivci, kteří s nimi „komunikují“. V Budějovicích se snaží o uzavření kolektivní smlouvy, kde by bylo navýšeno odchodné. Pokud by se podařilo takovou kolektivní smlouvu uzavřít, platila by pouze pro toto PC, ne pro ostatní. „Až jednání skončí, doufám, že se mi z Budějovic ozvou. Čas je do konce roku,“ konstatuje předseda AŠO – UOK.

R. Sárközi se podle svých slov pokoušel již na začátku tohoto roku přimět MŠMT, aby s AŠO – UOK uzavřelo kolektivní smlouvu vyššího stupně, která by platila pro všechny zaměstnance PC. MŠMT tvrdí, že není sdružením zaměstnavatelů, proto tuto smlouvu prý nemůže uzavřít. Podle R. Sárköziho to není pravda, MŠMT prý může vyšší kolektivní uzavřít. Rozhodl se proto podat podnět pražskému úřadu práce, do jehož působnosti MŠMT spadá, aby proti MŠMT zahájil správní řízení. Zatím má informaci, že se podnětem bude zabývat, není ale jasné kdy.

„PC měla skončit již před koncem školního roku – tehdy jsme prosadili, aby byl termín rušení PC odložen na konec roku, aby byl čas projednat s kraji podmínky převzetí těchto organizací. Přesto tato jednání ještě vůbec neproběhla,“ upozorňuje R. Sárközi.

Problémem je ovšem podle něho pasivita pracovníků PC. Nedemonstrují, nestávkují, nepíší petice. Jen čekají, kdy je vyhodí. Přitom 200 lidí je prý dostatečně velká skupina. Kdyby uspořádali velkou akci, na které by před veřejností obhájili svou existenci, pedagogická centra by podle něho mohla zůstat zachována.

„Obávám se, že jediné, co exekutivnímu kroku, kterým rušení PC je, odporuje, je zdravý rozum. Právně je všechno v pořádku,“ tvrdí R. Sárközi.

Z Podnětu k zahájení správního řízení s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který podal Radek Sárközi Úřadu práce hlavního města Prahy

Jako předseda AŠO-UOK podávám tento podnět k zahájení správního řízení s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, protože se domnívám, že se jeho zaměstnanci dopustili v několika případech závažného porušení Zákoníku práce a Zákona o kolektivním vyjednávání. Naši právníci i zaměstnanci Ministerstva práce a sociálních věcí nám sdělili, že zjednat nápravu může právě příslušný úřad práce, a proto se na něj obracíme. …

1) MŠMT porušilo Zákon o kolektivním vyjednávání, protože nezačalo s naší odborovou organizací vyjednávat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, ačkoliv jsme o to opakovaně žádali doporučeným dopisem.

2) MŠMT porušilo Zákoník práce, protože nepředložilo k připomínkování naší odborové organizaci žádnou vyhlášku, ani zákon, který připravuje, ačkoliv jsme o to opakovaně žádali doporučeným dopisem.

3) MŠMT porušilo Zákoník práce, protože neinformuje naši odborovou organizaci o průběhu reorganizace pedagogických center, které zastupujeme, ačkoliv jsme o to opakovaně žádali doporučeným dopisem.

Radmil Švancar

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz