archiv
Učitelské noviny č. 2425/2004
tisk článku

První žáci získávají "experimentální" výuční list

Několik stovek žáků v těchto dnech končí svou profesní přípravu v učebním oboru netypickou závěrečnou zkouškou, která by měla být určitou analogií ke státní maturitě. Jde zatím o experiment, k němuž se přihlásilo několik desítek škol s učebními obory Kuchař, Automechanik a Elektrikář.


Model

Už před časem se ředitelé učilišť shodli na tom, že zavádět diametrálně odlišnou zkoušku kvůli jejím handicapům nemá smysl. Ani rozbíhající se experiment, který zastřešuje Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), neboří nijak výrazně zavedené zvyklosti. Není ale ani formálním gestem.

Je reakcí na to, že výuční list postrádá v celorepublikovém měřítku srovnatelnost a není právě nejlepším hlídacím psem plnění učebních dokumentů (posléze i RVP). Školy každá po svém a tedy velmi subjektivně hodnotí témata písemných zkoušek a nezřídka se stává, že dokola zadává témata praktických zkoušek stará i několik desítek let. Náročnost zkoušek se mnohde volí tak, aby drtivá většina žáků prošla. A právě proto je u nového výučního listu, podobně jako u nové maturity, nosným principem společné zadání zkoušky, s tím rozdílem, že se na něm přímo podílejí jak samy školy, tak zaměstnavatelé v roli členů jakési centrální komise.

Společné je zadání písemné, praktické a také ústní zkoušky, která je navíc obohacena o podotázky týkající se osvojení občanských a společenských kompetencí žáka.

Vlastně to není prvně

Na jedné z pilotních škol, plzeňském SOU elektrotechnickém a energetickém, neproběhly letos závěrečné zkoušky na principu společného zadání poprvé. Podle ředitele JAROSLAVA ČERNÉHO autoři experimentu vycházeli z iniciativy seskupení energetických učilišť, které pod hlavičkou Českého svazu zaměstnavatelů v energetice podobný projekt ověřuje už čtyři roky.

„Experimentální model se od toho našeho liší jen v některých bodech. Například k písemné části je přidána sada šedesáti testových otázek, i když ani ty nejsou úplně nové, protože je před námi vyzkoušela již SOŠ a SOU v České Třebové. Máme k dispozici tři varianty zadání, aby nemohl nikdo opisovat,“ přibližuje model nové závěrečné zkoušky J. Černý.

K původní praktické zkoušce byla přidána čtyři zadání do celkového počtu devět.

„Nabídku společného zadání nejprve obohatila témata od kolegů z České Třebové a ISŠ v Mohelnici, pak byla upravena tak, aby zadání i systém hodnocení měly stejnou formu.“

Úplnou novinkou je společné zadání ústní zkoušky. O to se v minulosti na školách ještě nikdo nepokusil.

Žáci všech pilotních škol si vybírají „z klobouku“ jednu z 25 společných otázek, z nichž každá je doplněna o jednu takzvanou podotázku ze všeobecného přehledu – ten je u ústních zkoušek ověřován také vůbec poprvé. Odpovědi žáků hodnotí zkušební komise, v níž povinně usedá i vyslanec zaměstnavatelů. Samotný systém hodnocení v této části závěrečné zkoušky už jednotná pravidla nemá a výsledná známka proto leží výhradně v rukou komisařů.

Praktické rady do života

Podle J. Černého jsou právě všeobecně orientované podotázky ústní zkoušky velmi žádoucí z hlediska budoucího uplatnění absolventa.

„Neumím sice odhadnout, jak je letos žáci zvládnou, protože se na ně pochopitelně v průběhu studia cíleně nepřipravovali, ale upřímně věřím v jejich smysl. Ostatně totéž nám řekli i zaměstnavatelé, s nimiž spolupracujeme. Proto chceme přípravě na tuto část zkoušky v následujících letech věnovat větší důraz.“

Témata všeobecně zaměřených podotázek sice nepocházejí z odbornosti žáků, ale ani z matematiky, občanské výchovy nebo češtiny. Mají ryze praktický charakter, jak ostatně napovídají jejich názvy – například Hospodářská struktura regionu, Odměna za vykonanou práci, Podnikání (živnostenský zákon) či Úřad práce (jak hledat práci). Nehrozí tedy to, čeho se obávají oponenti oficiálního návrhu nové maturity, že by se kvůli zavedení reformované zkoušky výrazně změnil poměr odborného a všeobecného učiva.

Společně rovná se výhodně

„V elektrotechnice to ani jinak nejde – všichni absolventi elektrooborů musejí mít srovnatelné a v podstatě shodné vzdělání. Vyhláška číslo padesát je povinným předpisem pro všechny, kdo chtějí v této profesi pracovat. Proto jsme před časem kromě zkoušek dali dohromady i jakýsi jednotný profil absolventa neboli standard, který by si měl odnést každý náš žák,“ říká J. Černý a dodává: „Kdyby se náhodou experiment s novým výučním listem zastavil, je naprosto jisté, že naše škola i ostatní kolegové z bývalých energetických učilišť budeme ve společném zadávání zkoušek pokračovat.“

PETR HUSNÍK

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz