archiv
Učitelské noviny č. 2425/2004
tisk článku

I hodnocení vyžaduje systém

Že největší slabinou práce ředitelů je hodnocení, není žádná novinka. Konečně přiznávají to sami. Nebylo tedy divu, že na 1. celostátním setkání řídících pracovníků ZŠ v Ostravě byla dílna věnovaná evaluaci nabitá. Vedl ji ZDENĚK SOUČEK, ředitel Základní školy v Libici nad Cidlinou. Protože jeden čas pomáhal při hospitacích v okolních školách jako externí inspektor, nahlédl do pravidel evaluace možná víc, než mnohý kolega ve vedoucí funkci. Teď seznamoval se systémem hodnocení, jaký na své škole s 200 žáky a 15 plně kvalifikovanými pedagogy uplatňuje.


Přesněji: vysvětloval, proč si sestavil „hospitační záznam“ - formulář, do kterého při hospitaci zapisuje poznámky. Co hodina, to jeden list s předtištěnými kolonkami. Datum, předmět, třída, vyučovací hodina, vyučující, žáků celkem, z toho přítomno. Vedle toho šest okruhů, které bude hodnotit (Plánování a příprava výuky, Materiální podmínky výuky, Psychohygienické podmínky výuky, Řízení výuky, Motivace a hodnocení a Interakce, komunikace, klima), k tomu hodnotící škála od jedničky po pětku. Pak ještě téma a průběh hodiny, dostatečný prostor na negativa a pozitiva. Na druhé straně listu: závěr, doporučení a opatření, datum rozboru a podpis učitele.

o

„Jsem na začátku. Snažím se hodnotit objektivně a zároveň tak, abych výsledky hospitací mohl využít pro zlepšení práce školy. Než bude všechno opravdu propracované a hlavně zažité, bude ještě dlouho trvat. Ve funkci jsem 14 let, tak dlouho sbírám zkušenosti, asi pět let se hodnocením zabývám intenzivně. Za základ jsem si vzal oficiální metodiku ČŠI, kterou kdysi jako ústřední školní inspektor vytvářel můj kolega Mirek Hanzelka, s kterým spolupracuji na seminářích pro ředitele a pedagogické sbory. Proč máme mít jiné záznamy, než jaké má inspekce, když vlastně hodnotíme totéž? Upravili jsme je tak, aby odpovídaly tomu, co považuji za důležité, abych s výsledky hospitací mohl dál pracovat. Tady je hlavní význam záznamů.“

o

Každý učitel má v ředitelně své portfólio, do kterého ředitel i jeho zástupce po hospitaci vyplněný záznam ukládá. Protože každý zvládne jednu hospitaci týdně, desky se zvolna zaplňují. Po nějaké době už je možné při porovnání záznamů vyvodit určité závěry. Pracuje na sobě učitel nebo stagnuje? Které ze sledovaných oblastí věnují učitelé obecně nejvíc a které nejmíň pozornosti? Záznamy mohou sloužit jako nasměrování k dalšímu vzdělávání, ale také jako podklad pro osobní ohodnocení. Co na to učitelé?

„Nikdo neprotestuje. Myslím, že i pro kontrolovaného je důležité, když ví, že je hodnocen systémově a ne nahodile. Že ten, kdo ho hodnotí, má vypracovanou metodiku, jasná pravidla. Učitel ví, že s ním každou hodinu proberu, vysvětlíme si, co je zapotřebí. Záznam pak podepíše jako důkaz, že jsem s ním pohospitační rozhovor udělal. Že co je v něm napsáno, sedí.“

Stalo se, že učitel s vaším názorem nesouhlasil?

„Opravdu ojediněle, ale stalo. Tak to prostě do záznamu napíše. Nesouhlasím s tím a s tím proto a proto, můj názor je jiný. Proč ne? Má na něj přece právo. Já se musím zamyslet nad tím, proč to učitel vidí jinak. Nebo proč nechce spolupracovat. Příčina může být i v mém chování. Musím začít od sebe. Třeba se i zeptat učitele, jestli by nenavrhl jiný způsob, jak bych ho mohl zhodnotit. Ale s odmítavým stanoviskem vážně moc zkušeností nemám.“

o

Vyučovací předmět jako takový nehraje v záznamu příliš velkou roli. Podobně jako v rámcovém vzdělávacím programu není cílem, ale spíš prostředkem toho, co ředitel hodnotí.

„Nechodím přece hodnotit matematiku, chemii nebo biologii, ale sledované jevy. Jaká je v hodině motivace, jaká psychohygiena, jaké je ve třídě klima. Domnívám se, že je chyba, když se hospitace zvrhne v detailní hodnocení jednotlivých předmětů. Musím přece učiteli nechat to ´jeho´. Když je například na rozdíl ode mne odborníkem na fyziku, nebudu mu mluvit do metod, které zvolil. Oba jsme vystudovali vysokou školu, každý máme svoji aprobaci. Mým úkolem je posoudit, jestli se učitel na hodinu připravoval, jestli ji dobře organizuje, jestli žáky zaujal, jak vypadá komunikace ve třídě a podobně.“ 

o

Když má ředitel o práci svého pedagogického sboru dostatek informací, mnohem lépe se mu pak stanovuje školní plán, další vzdělávání...

„V závěru školního roku teď budu podrobně rozebírat všechny záznamy a připravovat se na další rok. V přípravném týdnu pak vyrukuji s tím, co by bylo dobré změnit, na co se soustředíme. Zkušenost říká, že právě začátek školního roku, když jsou lidé ještě odpočinutí a plní elánu, je k takovému nasměrování nejvhodnější.“

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz