archiv
Učitelské noviny č. 2425/2004
tisk článku

BOZP - Podceňovaný strašák

Školy a především jejich ředitelé trpí pod haldami papírů, které často vznikly jen proto, aby odůvodnily nějaké naprosto zbytečné úřednické místo. Výkazy, statistiky, hlášení, rozbory a dotazníky. Slušný člověk se z toho oklepe. Pořád se o tom mluví, diskutuje a píše a pořád marně. Takže ani těm největším poctivcům nezbývá nic jiného, než občas něco ošidit, když se nedá zvládnout všechno. Smutné je, že kvůli zbytečné administrativě se na vedlejší kolej často dostává to nejhlavnější – pedagogická práce. A spolu s ní také oblast, která v sobě skrývá mnohá úskalí a nebezpečenství – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To naše staré známé BOZP, které si často pleteme s CO a snad proto těmto předpisům dáváme přívlastek zbytečného pozůstatku minulého režimu. Omyl.

Nad řadou zákonů, předpisů, vyhlášek a metodických pokynů ohledně BOZP můžeme celkem oprávněně pokývat hlavou s pochybovačným úšklebkem ve tváři. Nějakou dobu jim dokonce můžeme s úspěchem nenaslouchat, nebo jim vycházet vstříc jen velmi povrchně a formálně. Ovšem jen do té doby, než se něco stane. 

Tím, že se „něco stane“, můžeme mít na mysli návštěvu jakéhosi kontrolního orgánu, který nám kvůli nedostatkům v BOZP pořádně vynadá. Opravdu do tuhého ale jde v případě úrazu, poškození zdraví či daleko horší alternativy, kterou raději těmito řádky nepřivolávejme.

Je ovšem nutné konstatovat, že vzhledem k neproniknutelné džungli všech těch roztříštěných paragrafů o BOZP zřejmě dnes není v lidských silách všem jim vyhovět. Nejsou peníze, nejsou (proškolení) lidi. Obojí se ale asi bude brzy muset najít, včetně všeobecné vůle věnovat této oblasti pozornost. Ono totiž vůbec nejde o relikt z minulého století. Náš vstup do Evropské unie totiž znamená, že se v oblasti BOZP pořádně přitvrdí. Někdy možná na náš vkus trochu zbytečně, třeba když nastane povinnost mít ve třídě výškově nastavitelné žákovské židličky a stolky, protože děti přece rostou ve stejném věku různě. Jindy přibudou předpisy ku prospěchu. Třeba když se u nás o psychické zátěži učitele přestane jen vtipkovat, ale pedagogický stres se stane (stejně jako v řadě zemí EU) „váženou“ nemocí z povolání a její prevence důležitým bodem pro to naše tolik opovrhované BOZP…

Dnešní dvojčíslo Vám napoví. Zároveň otevírá prostor pro Vaše dotazy, náměty a výměnu zkušeností.

JIŘÍ FREY 

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz