archiv
Učitelské noviny č. 34/2004
tisk článku

Škola v proměnách času

To byl název výstavy, kterou slavnostně otevřela v obřadní síni městského úřadu Masarykova základní škola k osmdesátému výročí založení Měšťanské školy v Lanžhotě.

Ve třech částech se mohli návštěvníci seznámit s historií, proměnami i současností školy. Nejcennějšími částmi výstavy byly kopie autentických zápisů zastupitelstev, která o založení školy rozhodovala, včetně údajů o ceně stavby a o tom, jak obec prostředky získávala. Škola byla ve své době první svého druhu v širokém okolí a její vliv na rozvoj vzdělanosti v celém regionu je nezpochybnitelný. Nejvděčnější částí výstavy byly panely s dobovými fotografiemi pedagogických sborů a jednotlivých tříd, a to i z nejstarší historie. Autorům výstavy se také podařilo shromáždit všechny typy vysvědčení, které kdy škola vydávala. Součástí výstavy bylo také předání pamětních listů zasloužilým učitelům školy, kterého se ujal náměstek ministryně školství PaedDr. Jaroslav Müllner. Jak podotkl jeden z hostů na vernisáži, škola měla štěstí na prozíravé a schopné zastupitele v minulosti, ale i v současnosti. O tom se účastníci oslav, které probíhaly současně s tradičními lanžhotskými hody, mohli přesvědčit přímo v areálu školy.

Nová fasáda na obou budovách školy, včetně obnoveného původního nápisu „Lanžhot svým dětem v šestém roce republiky,“ víceúčelová sportovní hala a venkovní hřiště s umělým povrchem jsou toho nejlepším důkazem.

Do budoucna plánuje vedení školy spolu se zastupitelstvem modernizaci vnitřních prostor školy a vybudování dalších odborných učeben. Je zřejmé, že o kvalitu vzdělání svých dětí nemusí mít občané Lanžhota obavy.

 Leopold Králík,
 Masarykova ZŠ, Lanžhot

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz