archiv
Učitelské noviny č. 23/2004
tisk článku

Učitelé pomáhají Romům srovnat startovní čáru

Karlovarské pedagogické centrum má druhým rokem v programové nabídce aktivity projektu Varianty – interkulturní vzdělávání. Členové krajské rady pro plnění Variant byli pozváni vedením Základní školy Sokolovská 1507 v Sokolově, ředitelem Fenclem a jeho zástupkyní paní Truhlářovou, aby se seznámili s výchovně vzdělávací činností a prostředím školy, která má 40 % žáků romského původu (a také dvě třídy s tělesnou výchovou zaměřenou na hokejový výcvik).

Sídliště blízko školy vyhlíží nevábně, domy obývané převážně Romy mají vytlučená okna, rozbité vchodové dveře a odpadky znečištěné okolí. Z tohoto prostředí pochází většina romských žáků. Samotná škola sice nemá nejmodernější kabát, ale hned  při vstupu potěší vkusným zařízením vestibulu a naprostou čistotou. Nejvíc nás překvapilo zařízení tříd. Barevně sladěný moderní nábytek, pomůcky a opět všude, kam jsme nahlédli, čisto.

Zajímaly nás hlavně dva přípravné ročníky pro předškoláky z problematických rodin. První třída vznikla v roce 1995 ze snahy školy pomoci dětem, u nichž se při zápisu do 1. třídy ukázalo, že nejsou na školní docházku dostatečně připraveny. Časem se projevilo, že některým dětem nestačí pouze několikaměsíční předškolní výchova. Proto vedení školy otevřelo druhý přípravný ročník, tentokrát s celoroční působností a pro potřebu celého města. Obě třídy jsou prostorné, světlé, moderně zařízené, vybavené učebními pomůckami a hračkami. Předškoláci mají přístup do počítačové třídy na zábavné programy určené pro jejich všestranný rozvoj. Spolu s učitelkami pracují ve třídách romské asistentky, dívky se středoškolským vzděláním a s chutí dalším studiem získat pedagogickou kvalifikaci. Servis, který škola poskytuje, přináší rodinám nejen duchovní, ale také finanční prospěch. Za oběd ve školní jídelně platí rodiče pouze 5 Kč, zbytek hradí škola ze svého rozpočtu. Většina absolventů přípravných ročníků prochází zápisem do první tříd sokolovských základních škol úspěšně.

Tím však mimořádná péče školy o děti ze znevýhodněného prostředí musí skončit. Učitelky s dětmi dohnaly, co z různých důvodů rodina zanedbala. Teď záleží na rodičích, zda počáteční vklad využijí, nebo promarní. Nový školní rok začínají prvňáčci na jedné startovací čáře. Po celou školní docházku se jim budou věnovat zkušení učitelé, kteří nikoho nezvýhodňují ani nepřehlížejí.

I když jsme se původně chtěli seznámit jen s vyučováním v  přípravných ročnících, nemohli jsme přehlédnout další aktivity školy směřující do romského prostředí. Je to například pořádání kurzů pro Romy, kteří si chtějí doplnit učivo základní školy, činnost neziskové organizace – romského sdružení Žijeme spolu - v oblasti prevence kriminality a pravidelná celoškolní návštěva romského festivalu Khamoro v Prahy.

Pro zájemce o nahlédnutí do všech oblastí činnosti školy nabízím její internetové stránky : www.zs.sokolov.indos.cz

LUDMILA Cingrošová,
členka multikulturní rady,
ZŠ při Dětské léčebně ve Františkových Lázních

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz