archiv
Učitelské noviny č. 23/2004
tisk článku

Co nás stojí zrušení odvětvového řízení, L. Králík, UN č. 15/2004

Odvětvové řízení ano či ne? Můj názor, získaný praxí, je - spíše ne. Odvětvové řízení mělo své výrazné slabiny, byl to velice špatný systém, který dobře fungoval pouze v závislosti na osobách. Tam, kde vedli školství s odpuštěním darebáci, systém nijak nebránil excesům, naopak vytvářel pro ně příznivé podmínky. Šlo tedy jednoznačně o špatný systém.

Odchod tohoto způsobu řízení provázely obavy z místních samospráv. Myslím, že se rozhodně nepotvrdily v masovém měřítku. Samosprávy, zejména tam, kde jde o menší obce "bez odborníků" na školství, rády berou jako odborníka ředitele své školy a jeho tým.

Současná situace velice dobře dokumentuje tento někdejší omyl. Jsou to státní úřady tak nebo onak řízené ministerstvem školství, které páchají nebo aspoň chtějí napáchat nedozírné škody v našem školství, zejména v tom základním. Jsou to obce, které se brání centrálnímu likvidování základních škol, protože velice dobře chápou význam takové byť malé školy v obci pro její budoucnost.

To se děje, podle někoho nejspíše navzdory, podle mne právě proto, že si ministerstvo školství vybudovalo paralelní struktury "nahrazující" odvětvové řízení a tím způsobilo menší kolaps reformy řízení - prokazatelně se tím zvýšil počet úředníků zabývajících se nějak školstvím o nejméně třetinu. Na obranu MŠMT budiž přiznáno, že se tak zachovala i jiná ministerstva. O to je situace v celém státě ještě horší, viz schodek veřejných rozpočtů, zadluženost atd.

Je to dopad těchto negativních skutečností, co drtí naše školství, co odsunulo odbornost, kvalifikovanost názorů na další vývoj našeho školství definitivně mimo koleje. Diletantismus, kterého jsme se někteří tak báli před reformou, ve školství vítězí na celé čáře, a jediný, kdo tomu může ještě nějak bránit, je právě Parlament ČR, Sněmovna a Senát, které kdekdo podezříval z lecčeho. Obce se brání také, ale proti molochu státních institucí mnoho šancí nemají.

Problémy, které ničí naše základní školství, lze pojmenovat. Je to nedostatek pracovníků ve školství - zejména ve velkých školách, stáří pedagogů, nedostatečně rozvinutá výuka jazyků, stále ještě přetěžování žáků nepotřebnými "vědomostmi", nedostatek utvářených dovedností - tedy dosud neexistují odborně připravená redukce učiva, rozvoj alternativ obvyklých alespoň v Evropě. Vážným problémem je také nová šestnáctitřídní tarifní tabulka a následně způsob jejího uvedení do života. Vrcholem ledovce je špatná vůle řešit problém uvnitř systému. V podstatě se dá říci, že venkovským školám hrozí MŠMT zrušením kvůli své vlastní špatné finanční politice. Tedy, když administrativou zatížený státní rozpočet nedá další prostředky do nenasytného administrativního propadliště školství další prostředky.

Je nasnadě položit nové otázky. Otázky dnešních dnů, které by nás měly vrchovatě znepokojovat, jsou otázky zcela jiné. Kdo by měl být v centru snažení ve školství - žák nebo úředník? Co by mělo být stěžejní náplní práce školy - výchova a vzdělávání nebo úřadování?

Nemusíte se se mnou ztotožnit, ale zdaleka nejsem sám, koho tíží tyto otázky, které dokumentují katastrofu, která se děje. Katastrofu, kterou zastánci odvětvového řízení nepředvídali, protože se soustředili, dnes se zdá, špatným směrem, na nebezpečí, která se možná také díky jimi formulovaným obavám nenaplnila.

Situace je více než na pováženou. Kolik násilí je v našich školách, šikany, negativních jevů typu alkohol a návykové látky. Ale o čem jsme ochotni mluvit, jsou třinácté platy a rušení menších škol, aby na ně alespoň zdánlivě bylo, ovšem bez toho, že by se ve školství zrušily zbytečné výdaje na zbytečně zaměstnané. Zhoršením podmínek pro žáky naplnit požadavky odborů. Jestli tohle není katastrofa ve školství, tak nás Bůh chraň před tím, co by ještě mohlo přijít.

Luboš Vrba,
Cehnice

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz