archiv
Učitelské noviny č. 23/2004
tisk článku

Projekt "Máme rádi zvířata"

Celoškolní projekty se na naší škole stávají tradicí. Po zeměpisném tématu „Jdeme do Evropy“, kde se žáci celé školy rozdělili na 15 evropských států, jsme si další rok rozšířili znalosti historie v projektu „Toulky českou minulostí“ – žáci 2. stupně se zabývali jednotlivými historickými epochami od pravěku až po 2. světovou válku a děti z 1. stupně si zkoušely různá tradiční řemesla. Proč vlastně projekty děláme? Jednak chceme upevnit vztahy mezi žáky – tím, že pokaždé vznikají zcela nové skupiny, mají děti možnost si najít nové kamarády i mimo rámec třídy. Neméně důležité je i vlastní objevování cesty ke znalostem a možnost veřejné prezentace.

 


Letos přišla řada i na přírodopisné téma – ve spolupráci s pražskou ZOO jsme na duben vyhlásili projekt: „Máme rádi zvířata“. Tentokrát se děti do skupin nelosovaly, ale každá třída dostala příslušný počet lístků s názvy čeledě zvířat a děti se do skupin rozdělily podle svého zájmu. Ve skupinách byly zvlášť děti z 1. stupně a zvlášť z 2. stupně. Každý druh zvířat zkoumala v ZOO jeden den skupina dětí z 1. stupně a druhý den skupina z 2. stupně. Každá skupina dostala mapku ZOO, kde měla vyznačena všechna místa, na kterých se jimi zkoumaná zvířata vyskytují, a kromě toho pro nás pracovníci ZOO připravili i pracovní listy s mnoha úkoly, které měly děti splnit. U jednotlivých skupin zvířat žáci zjišťovali jejich řád, čeleď, výšku v kohoutku, hmotnost v dospělosti, čím se živí, v jakém společenském uspořádání žijí, kde se vyskytují, kolika let se dožívají i zda patří mezi chráněné druhy. Všichni byli vyzbrojeni bloky, tužkami i pastelkami, někteří měli fotoaparáty.

Skupiny pak téma druhý den ve škole zpracovaly na velký plakát a výstava projektu mohla začít. Zahájení patřilo školnímu souboru Bělásek, který nám zazpíval tři písničky o zvířatech. A pak už si rodiče a další návštěvníci vyzvedli anketní lístky a děti si mohly vyplnit test o zvířatech – na všechny otázky se dala najít odpověď na vystavených plakátech. Rodiče měli za úkol vybrat 3 skupiny, jejichž práce se jim nejvíce líbila. Celkem bylo odevzdáno 214 hodnocení, někteří  návštěvníci nám připsali i něco k projektu. Moc nás všechny potěšilo, že se tentokrát nevyskytla žádná negativní připomínka – posuďte sami: „Projekty výrazně zvyšují úroveň výuky, zájmu, schopnost spolupráce, vyhledávání informací… Měla jsem problém vybrat, neboť většina prací byla moc hezká…  Činnost skupin se mi moc líbí, je vidět radost z práce a snahu být nejlepší… Všechny děti jsou šikovné. Gratuluji!… Fandím vám!... Projekt je velmi pěkný, děti se tak dozvědí daleko víc a víc je daná oblast zajímá… Děkujeme – jen tak dále… Sama myšlenka je výborná – aktivní účast dětí je k nezaplacení. Co se týče hodnocení, každé „tablo“ má svoji originalitu. Moc se mi všechno líbí… Díky za naše děti, další úžasný projekt, umožňující  dětem projevit svého tvůrčího ducha. Projekty schvaluji a je to dobrý nápad… Bezvadné. Hlavně u hadů je zcela vyčerpávající a velmi fundovaný výklad. Děkuji… Je velký problém vybrat jen 3 nejlepší – na všech je vidět práce, radost a zapálení pro věc. Moc hezké! … Báječný nápad!... Je to fajn akce, naučná, zábavná!“

 

 

V pátek při třídnické hodině psali všichni účastníci anketu a následovalo vyhlášení vítězů. Na 1. stupni zvítězila skupina paní učitelky Vlčkové, která zkoumala primáty, a na 2. stupni dostala nejvíce hlasů skupina paní učitelky Jarkovské – velké a malé kočky. Žáci z vítězných skupin byli vyfotografováni se svým plakátem a obdrželi klíčenky se školním znakem.

A co se žáci v tomto projektu naučili? Hodně o zvířatech, spolupracovat ve skupině, že jsou hadi vejcožrouti, že vačnatci jsou aktivní hlavně v noci, rozeznávat želvy, že všichni musí pracovat, jak spí tygr, že chameleón umí dobře lézt po stromech, jak dlouho žijí hroši, že jsou vlci prstochodci, co nejvíce vadí dravcům (práškování polí), rozpoznat pekari od prasat divokých, že hroši žerou slámu, jak vypadají pařáty, malovat zvířata, rozeznat sudo a lichokopytníky, proč hroch otvírá tlamu nebo že má každá zebra odlišné pruhy asi tak, jako člověk otisky prstů.

Na otázku, co je nejvíce bavilo, více než polovina žáků napsala, buď že je bavilo všechno, nebo návštěva ZOO a pozorování zvířat. Dalším se nejvíce líbilo jezdit vláčkem po ZOO, běhání v dešti s kamarády, hraní s opicí, chození ve dvou pod pláštěnkou, dívat se, jak si povídají hroši, lepení hadí kůže na plakát, volně pobíhající opice, kreslit a vystříhávat hady, pozorovat klokany jak jedí, skáčí a perou se. Mezi největší zážitky patřilo i to, jak jsme se ztratili panu učiteli Pavlíkovi či jak nám opice kradly svačiny.

Nebavilo je dělat plakát, chodit po ZOO, být v teráriu u hadů (bylo tam vedro), čekat ve frontě na občerstvení, jít pěšky do ZOO, zjišťovat něco o prasátkách (protože nám pořád utíkala), zavřený pavilon šelem nebo déšť v ZOO. Většina však nechala tuto otázku nezodpovězenou, a tak se tento projekt zařadil mezi naše nejúspěšnější.

Maja Bihelerová,
ředitelka ZŠ Benita Juáreze, Praha 6

 

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz